Đánh giá công thức lồng nhau từng bước một

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, tìm hiểu về cách tính toán một lồng công thức kết quả cuối cùng là khó khăn vì có một số tính toán trung gian và kiểm tra lô-gic. Tuy nhiên, bằng cách dùng hộp thoại Đánh giá công thức , bạn có thể xem các phần khác nhau của một công thức lồng nhau được đánh giá theo thứ tự công thức được tính toán. Ví dụ, công thức =IF(AVERAGE(F2:F5) > 50,SUM(G2:G5),0) là dễ hiểu hơn khi bạn có thể xem kết quả trung gian sau đây:

Các bước hiển thị trong hộp thoại

Mô tả

=IF(AVERAGE(F2:F5)>50,SUM(G2:G5),0)

Công thức lồng nhau hiển thị đầu tiên. Hàm AVERAGE và hàm SUM lồng trong hàm IF.

=IF(40>50,SUM(G2:G5),0)

Phạm vi ô F2: F5 chứa các giá trị 55, 35, 45 và 25, và do kết quả của hàm AVERAGE(F2:F5) là 40.

=IF(False,SUM(G2:G5),0)

40 không lớn hơn 50, để biểu thức trong đối số đầu tiên của hàm IF (đối số logical_test) là false.

0

Hàm IF trả về giá trị của đối số thứ ba (đối số value_if_false). Hàm SUM không được đánh giá vì nó là đối số thứ hai cho hàm IF (đối số value_if_true) và nó sẽ trả về chỉ khi biểu thức là đúng.

 1. Chọn ô bạn muốn đánh giá. Chỉ có thể đánh giá một ô tại một thời điểm.

 2. Trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm tra Công thức, bấm Đánh giá Công thức.

  Nhóm Kiểm nghiệm Công thức trên tab Công thức

 3. Bấm Đánh giá để kiểm tra giá trị của tham chiếu được gạch dưới. Kết quả đánh giá được hiển thị dạng in nghiêng.

  Nếu phần gạch dưới trong công thức là tham chiếu đến công thức khác, bấm Bước Vào để hiển thị công thức khác trong hộp Đánh giá. Bấm Bước Ra để trở lại ô và công thức trước.

  Lưu ý: Nút Bước Vào không có sẵn cho tham chiếu vào lần thứ hai tham chiếu đó hiện ra trong công thức hoặc nếu công thức tham chiếu đến một ô trong sổ làm việc khác.

 4. Tiếp tục cho đến khi đánh giá xong từng phần của công thức.

 5. Để xem lại đánh giá, bấm Khởi động lại.

  Để kết thúc đánh giá, bấm Đóng.

  Lưu ý: 

  • Một số phần của công thức sử dụng IF và CHOOSE chức năng không được đánh giá và #N/A Hiển thị trong hộp đánh giá .

  • Nếu tham chiếu là ô trống, giá trị bằng không (0) hiển thị trong hộp Đánh giá.

  • Các hàm sau đây được tính toán lại mỗi lần trang tính thay đổi và có thể gây ra Đánh giá công thức cho kết quả khác với những gì sẽ xuất hiện trong ô: RAND, OFFSET, CELL, INDIRECT, NOW, TODAY, RANDBETWEEN.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×