Đánh dấu nhận xét là đã xong

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi bạn kết hợp nhận xét và gợi ý, nó sẽ giúp theo dõi những gì bạn đã làm và những gì bạn vẫn đang tiến hành.

Trong Word 2013, bạn có thể đánh dấu một nhận xét là đã xong để cho biết là bạn đã giải quyết xong nó.

  1. Sau khi bạn cập nhật tài liệu dựa trên một nhận xét, hãy bấm chuột phải vào nhận xét đó.

  2. Bấm Đánh dấu nhận xét là đã xong.

Đánh dấu Nhận xét là đã Xong trên menu lối tắt

Mẹo:  Để đánh dấu một câu trả lời của một nhận xét nào đó, chỉ cần bấm chuột phải vào câu trả lời đó rồi bấm Đánh dấu Nhận xét là đã Xong.

Nhận xét đó sẽ bị mờ đi và co lại thành một dòng để có thể dễ dàng xem được những phần việc còn lại cần phải thực hiện.

Nhận xét được đánh dấu là đã xong

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×