Đánh dấu một tin nhắn là quan trọng trong nhóm

Đánh dấu một tin nhắn là quan trọng trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng mọi người chú ý vào bài đăng của bạn trong một kênh hoặc trò chuyện, đánh dấu là quan trọng. Để thực hiện điều này, hãy bấm bung rộng Nút Bung rộng để bung rộng hộp soạn, rồi bấm đánh dấu là quan trọng Đánh dấu là quan trọng nút . Thêm một dấu chấm than màu đỏ bên cạnh thư của bạn và tiền tố bằng từ "Quan trọng!"

Bạn muốn để bảo đảm thư được nhận thấy? Đánh dấu là quan trọng!

Gõ nhẹ vào mở rộng Nút Bung rộng trong hộp soạn của bạn, sau đó gõ nhẹ quan trọng Đánh dấu là quan trọng nút .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×