Đánh dấu email là Bình thường, Cá nhân, Riêng tư hoặc Bảo mật

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể đặt cấp độ nhạy cảm trên thư của bạn để giúp người nhận biết ý định của bạn khi gửi thư.

Tuy nhiên, cấp độ nhạy cảm không ngăn người nhận từ thực hiện bất kỳ hành động trên một thông báo. Người nhận email của bạn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ muốn đối với thư, chẳng hạn như chuyển tiếp thư bí mật đến một người khác. Để giới hạn hành động người nhận có thể thực hiện trên các thư bạn gửi, chúng tôi khuyên bạn sử dụng mã hóa thư Office 365 hoặc quản lý quyền thông tin (IRM) nếu sẵn dùng trong tổ chức của bạn.

Đặt mức độ nhạy cảm của thư

 1. Từ Thư nháp email của bạn, hãy bấm tệp > thuộc tính.

 2. Dưới thiết đặt, trong danh sách độ nhạy cảm , hãy chọn thông thường, cá nhân, riêng tưhoặc bảo mật.
  Giá trị mặc định là bình thường.

 3. Bấm đóng. Khi bạn hoàn tất việc soạn email của bạn, hãy bấm gửi.

Tùy chọn độ nhạy cảm

Những người nhận sẽ thấy văn bản sau đây trong Thanh Thông tin đã nhận được thư:

 • Với Bình thường, không có mức nhạy cảm nào được gán cho thư. Vì vậy, không có văn bản nào được hiển thị trên Thanh Thông tin.

 • Với Riêng tư, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Riêng tư trên Thanh Thông tin.

 • Với Cá nhân, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Cá nhân trên Thanh Thông tin.

 • Với Bảo mật, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Mật trên Thanh Thông tin.

  Email được đánh dấu là Bảo mật

Đặt mức độ nhạy cảm mặc định cho tất cả các thư mới

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Trong mục Gửi thư, trong danh sách Mức Nhạy cảm Mặc định, hãy bấm Bình thường, Cá nhân, Riêng tư hoặc Bảo mật.

Dùng IRM để hạn chế quyền thư

Để hạn chế người nhận có thể làm gì với một thư bạn gửi đi, bạn phải sử dụng quản lý quyền thông tin (IRM). Người quản trị hệ thống của bạn đã cài đặt IRM trước khi bạn có thể áp dụng các hạn chế cho email. Nếu bạn không thấy nút quyền (trên tab tùy chọn ), IRM có thể không được thiết lập.

Quan trọng: Bạn có thể xem bảo vệ bằng IRM thư bằng cách dùng Outlook 2013 RT, nhưng bạn không thể gửi. Bạn muốn biết bạn đang dùng phiên bản nào của Office?

Trong email của bạn, trên tab tùy chọn , bấm quyền.

Trên tab Tùy chọn, bấm Quyền

Outlook sẽ đặt Không chuyển tiếp quyền (mà cũng ngăn không cho in) và thêm thông báo sau đây vào phía trên cùng của email của bạn:

Tin nhắn Không Chuyển Tiếp được thêm vào email của bạn.

Quan trọng: IRM không thể ngăn không cho nội dung đang xóa, đánh cắp, lỗi, hoặc được ghi lại và truyền đi bởi vi-rút máy tính hoặc chương trình độc hại. Nó cũng không ngăn mọi người viết nội dung ra theo cách thủ công, gõ lại nó, hoặc thực hiện một ảnh chụp màn hình hoặc ảnh kỹ thuật số của thư.

Mẹo: 

 • Outlook có nhiều thiết đặt quyền khác để chọn từ. Để xem danh sách, hãy bấm vào mũi tên bên dưới nút quyền .

 • Thiết đặt Quyền trên tab Tùy chọn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×