Đào tạo: Đồng bộ thư viện bằng cách dùng OneDrive for Business

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nếu bạn có ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business, bạn có thể đồng bộ OneDrive for Business của mình và các thư viện SharePoint khác với máy tính của bạn. Sau đó bạn có thể làm việc với tệp thư viện của bạn trực tiếp trong hệ thống tệp của bạn, và có thể truy nhập tệp của bạn khi bạn đang ngoại tuyến. Khóa đào tạo này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện. Ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business sẵn dùng với Office 2013 (Phiên bản Standard hoặc Professional) hoặc thuê bao Office 365 bao gồm các ứng dụng Office 2013. Nếu bạn không có Office 2013, bạn cũng có sẵn một bản tải xuống miễn phí của ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business.

Trong khóa học này:

Đồng bộ thư viện OneDrive for Business của bạn với máy tính của bạn (1:44)
Tìm hiểu cách đồng bộ thư viện OneDrive for Business của bạn với một thư mục trên máy tính của bạn.

Đồng bộ thư viện site với máy tính của bạn (1:27)
Tìm hiểu cách đồng bộ thư viện site với máy tính của bạn và cách tìm thư mục thư viện đã đồng bộ.

Làm việc với tệp trong thư viện SharePoint đã đồng bộ (2:41)
Tìm hiểu tùy chọn nào sẵn dùng sau khi thư viện được đồng bộ với máy tính của bạn.

Tài nguyên bổ sung:

Thẻ Tham chiếu Nhanh

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×