Đoạn văn (tab ngắt dòng và ngắt đoạn)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng các tùy chọn trên tab ngắt dòng và ngắt đoạn văn để kiểm soát cách dòng và đoạn văn ngắt giữa hộp văn bản hoặc cột. Các tùy chọn này chỉ áp dụng cho văn bản đã chọn hoặc đoạn văn.

Điều khiển dòng thiếu/dòng mồ côi     Widows và dòng mồ côi là đơn dòng văn bản trong một đoạn văn bản in ở trên cùng hoặc dưới cùng của hộp văn bản hoặc cột. Để ngăn không cho widows và dòng mồ côi bằng luôn có ít nhất hai dòng của văn bản ở trên cùng hoặc dưới cùng của hộp văn bản, chọn hộp kiểm kiểm soát dòng thiếu/dòng mồ côi .

Giữ tiếp theo     Bạn có thể ngăn không cho hai đoạn văn được phân tách giữa hai hộp văn bản hoặc cột. Để giữ một đoạn văn đã chọn và một sau cùng nhau trong cùng một hộp văn bản hoặc cột, hãy chọn hộp kiểm giữ tiếp theo .

Giữ các dòng cùng nhau    Bạn có thể ngăn không cho một đoạn văn bản được tách giữa hai hộp văn bản hoặc cột. Để giữ tất cả các dòng của đoạn văn đã chọn với nhau trong cùng một hộp văn bản hoặc cột, hãy chọn hộp kiểm giữ các dòng cùng nhau .

Bắt đầu trong hộp văn bản tiếp theo    Để bảo đảm bảo rằng một đoạn văn đã chọn luôn bắt đầu ở phía trên cùng của hộp văn bản, hãy chọn hộp kiểm bắt đầu trong hộp văn bản tiếp theo .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×