Đi đến một trang chiếu khi trình bày của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trình bày bản trình bày của bạn, đây là cách để di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo, di chuyển đến một trang chiếu trước đó hoặc di chuyển đến một trang chiếu cụ thể ở bất kỳ đâu trong bản trình bày. Để biết thông tin về di chuyển trang chiếu hoặc thay đổi thứ tự trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy xem phần thay đổi thứ tự trang chiếu của bạn.

Mẹo: Nếu bạn thích dùng lối tắt bàn phím, chứ không phải là chuột khi trình bày của bạn, hãy xem bài viết sử dụng lối tắt bàn phím để chuyển tải bản trình bày của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Đi đến trang chiếu tiếp theo

Đi đến trang chiếu trước đó

Đi đến một trang chiếu cụ thể

Đi đến đầu một bản trình bày

Đi tới phần cuối của bản trình bày

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

 1. Trên tab Chiếu Hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu Hình, bấm Từ Đầu để bắt đầu bản trình bày của bạn từ đầu.

 2. Bấm một lần bất kỳ chỗ nào trên mỗi trang chiếu để di chuyển đến bản chiếu tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn kết hợp hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh cho văn bản hoặc đối tượng trong trang chiếu của bạn, bấm vào trang chiếu một hoặc nhiều thời gian có thể bắt đầu hiệu ứng hoạt hình, thay vì di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Hãy làm theo quy trình trong chủ đề này, bên dưới để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể để tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Đầu trang

Đi đến trang chiếu trước đó

 1. Trên tab Chiếu Hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu Hình, bấm Từ Đầu để bắt đầu bản trình bày của bạn từ đầu.

 2. Bấm chuột phải vào một trang chiếu, sau đó bấm trước trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Nếu bạn kết hợp hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh cho văn bản hoặc đối tượng trong trang chiếu của bạn, bấm trước đó có thể đảo ngược trình tự trong hoạt hình nào hiệu ứng xuất hiện, chứ không phải là việc chuyển sang trang chiếu trước đó. Hãy làm theo quy trình trong chủ đề này, bên dưới để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể để tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Đầu trang

Tới một trang chiếu cụ thể

 1. Trên tab Chiếu Hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu Hình, bấm Từ Đầu để bắt đầu bản trình bày của bạn từ đầu.

 2. Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu trên menu lối tắt, sau đó chọn một trang chiếu từ danh sách số tiêu đề hoặc trang chiếu.

Đầu trang

Đi đến đầu một bản trình bày

 1. Trên tab Chiếu Hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu Hình, bấm Từ Đầu để bắt đầu bản trình bày của bạn từ đầu.

 2. Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu trên menu lối tắt, sau đó bấm bản chiếu đầu tiên trong danh sách.

Đầu trang

Đi tới phần cuối của bản trình bày

 1. Trên tab Chiếu Hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu Hình, bấm Từ Đầu để bắt đầu bản trình bày của bạn từ đầu.

 2. Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu trên menu lối tắt, sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng trong danh sách.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×