Điều khoản về Quyền riêng tư đối với OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10/2012

Tuyên bố về quyền riêng tư của Office 2013

Vì đội ngũ thực hiện Microsoft Office tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi muốn bạn hiểu về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về bạn. Chúng tôi cam kết hỗ trợ việc bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin của bạn và giúp đảm bảo bạn có quyền kiểm soát hoàn toàn cách dùng và chia sẻ thông tin của mình.

Tổng quát

Tại Microsoft, chúng tôi luôn cố gắng làm việc để bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng việc tạo ra những sản phẩm mang lại hiệu suất làm việc, công suất và sự tiện lợi mà bạn mong muốn trong máy tính cá nhân của mình. Điều khoản về Quyền riêng tư này giải thích nhiều hình thức thu thập và sử dụng dữ liệu của Microsoft OneNote, là ứng dụng dành cho các thiết bị Windows 8. Vui lòng đọc thông tin bên dưới cũng như bất kỳ thông tin bổ sung nào được nối kết với trang này để biết thêm chi tiết về các chương trình và dịch vụ OneNote cụ thể mà bạn có thể sử dụng. Đây không phải là danh sách hoàn chỉnh và không áp dụng cho các site Microsoft trực tuyến và ngoại tuyến, sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

Cũng giống như tất cả các sản phẩm Microsoft Office, bản phát hành này được thiết kế nhằm cho phép bạn nhanh chóng tập hợp, hiển thị hoặc chia sẻ các dữ liệu với những người khác. Chúng tôi cam kết hỗ trợ việc bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu của bạn và giúp đảm bảo bạn có quyền kiểm soát hoàn toàn cách dùng và phân phối dữ liệu của mình.

Các nối kết liên quan

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được để kích hoạt các tính năng mà bạn đang dùng và cung cấp các dịch vụ và thực hiện các yêu cầu mà bạn ủy quyền. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để yêu cầu ý kiến phản hồi, cung cấp các bản cập nhật và thông báo quan trọng liên quan đến phần mềm này, cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ chẳng hạn như các câu hỏi về biểu mẫu khảo sát và lỗi hoặc thông báo trước cho bạn về các sự kiện hoặc báo cho bạn biết về các sản phẩm mới phát hành.

Một số thông tin cá nhân bạn nhập vào có thể có trong các tệp Microsoft Office của bạn ở dạng siêu dữ liệu (dữ liệu trên dữ liệu). Siêu dữ liệu này được các chương trình Office sử dụng để giúp bạn cộng tác với những người khác trên tệp của bạn. Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn loại bỏ siêu dữ liệu khỏi tệp trong thông tin bổ sung về chương trình Office cụ thể nào đó.

Trừ những trường hợp đã nêu trong điều khoản này, thông tin cá nhân bạn cung cấp không được chuyển tới bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Đôi khi chúng tôi thuê các công ty khác để thay mặt cho chúng tôi cung cấp các dịch vụ giới hạn, chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các công ty đó những thông tin cá nhân họ cần để thực hiện dịch vụ. Các công ty này được yêu cầu phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó và không được sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Thông tin cá nhân Microsoft thu thập hoặc được gửi tới Microsoft có thể được lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia/khu vực nào khác nơi Microsoft hay các công ty con và công ty liên kết của mình hay các nhà cung cấp dịch vụ duy trì các cơ sở. Microsoft tuân thủ khuôn khổ bảo vệ an toàn theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu từ Liên minh châu Âu hoặc Thụy Sĩ.

Microsoft có thể truy nhập hoặc tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm nội dung liên lạc của bạn để: (a) tuân thủ pháp luật hay đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy trình pháp lý; (b) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Microsoft hay khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc thực thi các thỏa thuận hay chính sách của chúng tôi về quản lý việc sử dụng dịch vụ của bạn; hoặc (c) dựa trên sự tin tưởng rằng việc truy nhập hay tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên, khách hàng của Microsoft hay của cộng đồng.

Thu thập và sử dụng thông tin về máy tính của bạn

OneNote bao gồm các tính năng truy nhập Internet để cung cấp cho bạn phần thông tin bổ sung hoặc chia sẻ dữ liệu với những người khác. Những tính năng này sẵn dùng bất kỳ khi nào bạn có thể kết nối với Internet.

Bất kỳ khi nào OneNote liên lạc với máy chủ Microsoft, thông tin về máy tính của bạn ("thông tin máy tính chuẩn") sẽ được gửi tới các website bạn truy nhập và những dịch vụ trực tuyến mà bạn sử dụng. Microsoft sử dụng thông tin máy tính chuẩn để cung cấp cho bạn các dịch vụ kết nối Internet, giúp cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và phục vụ cho quá trình phân tích thống kê. Thông tin máy tính chuẩn thường bao gồm thông tin chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, phiên bản hệ điều hành, phiên bản trình duyệt và thiết đặt ngôn ngữ và khu vực. Nếu một tính năng hay dịch vụ cụ thể gửi thông tin tới Microsoft, thông tin máy tính chuẩn cũng sẽ được gửi kèm theo.

Sau khi OneNote được cài đặt, các yêu cầu kết nối Internet tương lai của máy tính đó có thể bao gồm phần thông tin có chứa tên sản phầm phần mềm của bạn và số phiên bản. Thông tin này được các website sử dụng để đảm bảo tài liệu của bạn tương thích với OneNote. Thông tin này không chứa các thông tin nhận dạng cá nhân.

Thỉnh thoảng Microsoft có thể thay đổi một số địa chỉ Internet (URL) của các dịch vụ Internet mà mình cung cấp. Để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn, Microsoft có thể tải một tệp xuống hệ thống của bạn có chứa những địa chỉ Internet mới mà OneNote cần truy nhập để cho phép bạn dùng các dịch vụ Internet.

Khi lần đầu tiên bạn chọn tính năng yêu cầu phần mềm phải kết nối với một dịch vụ Internet, phần mềm sẽ gửi một yêu cầu để tải về một tệp XML cùng với tên của ứng dụng, bản địa hệ thống và ngôn ngữ bạn đã chọn và phiên bản ứng dụng bạn có. Dựa trên thông tin này, Microsoft sẽ gửi đến máy khách của bạn một tệp XML có chứa một danh sách URL cho các dịch vụ Internet của Microsoft Office.

Cookie

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên ổ đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ Internet. Cookie chứa thông tin mà máy chủ Internet trong miền phát cookie cho bạn sau đó có thể đọc được. Không thể dùng cookie để chạy các ứng dụng hoặc truyền vi-rút sang máy tính của bạn.

Một trong các mục đích chính của cookie là cung cấp tính năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của bạn. Ví dụ, cookie được Microsoft Office dùng giúp OneNote ghi nhớ các site Microsoft SharePoint Foundation mà bạn đã ghé thăm trước đó. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình tìm lại site và cung cấp nội dung liên quan.

Bất kỳ khi nào OneNote liên hệ với máy chủ Microsoft, nó có thể lưu hoặc truy nhập cookie. Chúng tôi cũng dùng cookie để hỗ trợ việc thu thập thông tin về các trang mà khách hàng của chúng tôi ghé thăm trong Office.com. Dữ liệu ghé thăm site này chỉ được nhận dạng bằng số ID duy nhất và không bao giờ được nối kết với thông tin cá nhân trừ khi bạn đồng ý như được mô tả ở một phần khác trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie hoặc thay đổi ngôn ngữ hoặc bản địa hệ thống của mình bằng cách thay đổi các thiết đặt trong tab Quyền riêng tư của Tùy chọn Internet trong Panel Điều khiển. Bạn cũng có thể điều khiển các cookie được Office dùng trên menu Công cụ trong Internet Explorer 8 và 9, bằng cách bấm tab Tùy chọn Internet > Quyền riêng tư.

Microsoft Office chấp nhận các thiết đặt về quyền riêng tư bạn chọn trong Tùy chọn Internet trong Panel Điều khiển hoặc trong Internet Explorer và không tải xuống cookie nếu bạn đã chọn không cho phép tải xuống cookie. Các tính năng đó được mô tả ở phần sau trong điều khoản này và dùng cookie có thể không hoạt động đúng cách khi dùng thiết đặt này. Ngoài ra, các tính năng được dùng bởi các website và các dịch vụ vốn có dùng cookie có thể không hoạt động đúng cách trong Internet Explorer. Cookie được lưu vào ổ cứng của bạn trước đó có thể vẫn được OneNote đọc trừ khi bạn dùng Tùy chọn Internet trong Panel Điều khiển hoặc Internet Explorer để loại bỏ các cookie đã được lưu từ trước này.

Xác thực tài khoản Microsoft

OneNote yêu cầu bạn đăng nhập vào ứng dụng bằng cách dùng địa chỉ email và mật khẩu gắn với tài khoản Microsoft của bạn hoặc với ID người dùng khác mà bạn dùng để truy nhập Office 365. Khi bạn đăng nhập vào OneNote bằng tài khoản Microsoft, các ghi chú bạn tạo trong OneNote tự động được lưu trữ trong OneDrive.

Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn có thể truy nhập trực tuyến vào dịch vụ tài khoản Microsoft để tạo tài khoản.

Khi bạn tạo một tài khoản Microsoft thông qua Microsoft Office hoặc Office.com, thông tin đăng ký bạn cung cấp lưu trữ trong hồ sơ tài khoản Microsoft của bạn, và một số thông tin đăng ký đó có thể được lưu bằng dịch vụ Office.com. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ tài khoản Microsoft, thông tin được lưu trữ trong hồ sơ tài khoản Microsoft, và cách dùng tài khoản Microsoft và giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đọc tài khoản Microsoft tuyên bố về quyền riêng tư.

Dùng OneNote khi bạn đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản Microsoft

Windows 8 cung cấp cho người dùng khả năng đăng nhập vào Windows 8 bằng cách dùng tài khoản Microsoft để đồng bộ một số thiết đặt và có các trải nghiệm cá nhân hóa trong toàn bộ các thiết bị cũng đang chạy Windows 8. Đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản Microsoft tự động đăng nhập bạn vào OneNote bằng cách dùng chung một tài khoản Microsoft. Điều này cho phép bạn lưu trữ và truy nhập các tệp OneNote trong OneDrive mà không cần phải nhập lại tên người dùng và mật khẩu Windows 8 của bạn.

Xác thực Office 365

ID bạn dùng để đăng nhập vào Microsoft Office 365 cho phép bạn truy nhập nội dung Office 365 bằng OneNote. Để làm vậy, bạn phải gửi địa chỉ email và mật khẩu gắn với tài khoản Office 365 .

Cấp phép và Kích hoạt OneNote

Kích hoạt giúp giảm giả mạo phần mềm, giúp đảm bảo khách hàng Microsoft nhận được chất lượng phần mềm mà họ mong đợi. Kích hoạt có nghĩa là khóa sản phẩm cụ thể được gắn với phần cứng mà sản phẩm được cài đặt trên đó. Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft đối với OneNote ghi số lần khóa sản phẩm của bạn có thể được sử dụng để kích hoạt. Sau khi bạn đã cài OneNote với số lần được quy định trên cùng một máy hoặc trên các máy tính khác nhau, khóa sản phẩm đó sẽ không thể sử dụng để kích hoạt trên các máy tính khác được nữa.

Để tận dụng đầy đủ các chức năng và tính năng của OneNote, người dùng phải có một giấy phép hợp lệ và kích hoạt ứng dụng này. Khi bạn dùng OneNote và đăng nhập vào ứng dụng bằng một tài khoản Microsoft hoặc đăng nhập bằng ID mà bạn sử dụng để truy nhập vào Office 365, thông tin có thể được gửi tới Microsoft để xác định xem bạn có thuê bao hoặc giấy phép số lượng lớn hợp lệ với tài khoản hoặc ID của bạn hay không. Nếu Office xác định rằng bạn có giấy phép thuê bao hoặc giấy cấp phép số lượng lớn hợp lệ với tài khoản hoặc ID của bạn, thông tin kích hoạt sau đây sẽ được gửi tới Microsoft để kích hoạt ứng dụng:

  • Mã sản phẩm Microsoft, là mã gồm năm chữ số nhận dạng sản phẩm Office bạn đang kích hoạt.

  • ID kênh hoặc mã site, xác định nơi bạn có được sản phẩm Office. Ví dụ: nó xác định xem có phải là sản phẩm được bán lẻ, là bản sao đánh giá, theo chương trình cấp phép số lớn hay được nhà sản xuất máy tính cài đặt trước.

  • Ngày cài đặt.

  • Thông tin hệ thống và thông tin về phần cứng của bạn được dùng để chạy sản phẩm Office.

  • Thông tin giúp Microsoft xác định phần mềm của bạn đã được kích hoạt đúng cách và có theo giấy phép phù hợp và hợp lệ hay không.

Bạn có thể xem thông tin về việc phần mềm của mình đã được kích hoạt đúng cách hay chưa trong Thiết đặt OneNote .

Thuê bao

Khi bạn mua hoặc nâng cấp thuê bao vốn cho phép bạn dùng OneNote từ Office.com, bạn phải cung cấp tài khoản Microsoft để hoàn thành trải nghiệm mua sắm. Sau khi đã tải thành công OneNote xuống máy tính và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản gắn với thuê bao của bạn, thông tin cho biết bạn có quyền dùng OneNote trên máy tính đó được lưu trên máy tính của bạn. Theo định kỳ, khi bạn đăng nhập và dùng OneNote, thông tin được gửi cho Microsoft để đảm bảo rằng bạn có thuê bao hợp lệ, bao gồm cả thông tin kích hoạt nêu trên, phiên bản OneNote mà bạn cài đặt hiện tại (nếu có), thiết đặt ngôn ngữ OneNote của bạn và thông tin máy tính chuẩn.

Cấp phép số lớn

Bản sao OneNote có thể phát hiện ra và chấp nhận những thay đổi tới cấu hình thiết bị của bạn. Những nâng cấp nhỏ không yêu cầu phải kích hoạt lại. Nếu bạn dỡ cài đặt OneNote, bạn có thể phải kích hoạt lại sản phẩm của mình. Một số thay đổi đối với các cấu phần máy tính hoặc phần mềm có thể yêu cầu bạn kích hoạt lại phần mềm.

Nếu bạn kích hoạt trong khi đang nâng cấp từ một số sản phẩm Microsoft Office, chẳng hạn như phiên bản dùng thử của OneNote, việc kích hoạt cũng có thể thu thập thông tin từ máy tính của bạn về phiên bản sản phẩm mà từ đó bạn nâng cấp, bao gồm cả khoảng thời gian bạn đã dùng sản phẩm đó. Quá trình kích hoạt cũng sẽ tạo một chữ số từ cấu hình phần cứng của máy tính và gửi thông tin máy tính chuẩn tới Microsoft.

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như quá trình kích hoạt không hoàn thành, bạn cũng có thể được yêu cầu kích hoạt lại bản sao Microsoft Office. Nếu điều này xảy ra, một Trình hướng dẫn Kích hoạt có thể cho phép bạn thu thập thêm thông tin trực tuyến về việc bản sao Office có kích hoạt đúng cách hay không và cách thức xử lý sự cố kích hoạt bất kỳ. Chọn thu thập thông tin này sẽ gửi thông tin thường được gửi đi trong suốt quá trình kích hoạt tới Microsoft.

Nếu bạn không kích hoạt hoặc kích hoạt lại bản sao Microsoft Office, bạn không thể dùng được bản sao đó hoặc bản sao đó có thể bị đánh dấu là chưa được cấp phép phù hợp. Ví dụ: có một chỉ báo trực quan trên thanh tiêu đề cho biết bản sao của bạn không được cấp phép phù hợp.

Mua OneNote từ Microsoft Store

Các "OneNote cấp phép và kích hoạt" phần không áp dụng nếu bạn mua giấy phép sử dụng OneNote từ Microsoft Store. Để biết thông tin về dữ liệu được thu thập bởi Microsoft Store, tham chiếu đến các điều khoản sử dụng Microsoft Store.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Bạn được mời tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP) của chúng tôi để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu năng của phần mềm và dịch vụ của Microsoft.

Trên trang tùy chỉnh thiết đặt, bạn có thể chọn Gửi cho chúng tôi thông tin để giúp cải thiện OneNote hoặc không.

Nếu bạn quyết định để tham gia, Microsoft thu thập thông tin về cấu hình phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm và dịch vụ của chúng tôi để xác định xu hướng và cách dùng mẫu. Để biết đầy đủ chi tiết về CEIP, vui lòng đi đến trang web Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng Microsoft .

Bảo mật

Microsoft cam kết hỗ trợ bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và tiến trình bảo mật khác nhau nhằm hỗ trợ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi các truy nhập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2013 cung cấp các site Không gian Làm việc nền tảng web và được chia sẻ mà tại đó bạn có thể cộng tác đối với các tài liệu hoặc cuộc họp.

Khi bạn truy nhập site SharePoint bằng cách dùng trình duyệt web hoặc bất kỳ chương trình Microsoft Office nào, site này sẽ lưu cookie vào máy tính của bạn nếu bạn có quyền tạo site con mới trên site đó. Khi hoạt động cùng nhau, các cookie này tạo nên danh sách các site mà bạn có quyền truy nhập. Một số ứng dụng Office dùng danh sách này để cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các site đã vào trước đây.

Microsoft không truy nhập danh sách các site mà bạn đã vào và danh sách này không hiện trên Internet trừ khi bạn chọn làm cho danh sách này khả dụng rộng rãi hơn.

Trong SharePoint Foundation, khi bạn tạo website hoặc danh sách mới hoặc khi bạn thêm hoặc mời mọi người vào website hoặc danh sách hiện có, site này sẽ lưu họ tên và địa chỉ email của từng người, bao gồm cả bạn.

ID người dùng được thêm vào mọi yếu tố mà bạn hay những người dùng khác ở site này thêm vào hoặc thay đổi trên site. Giống như tất cả nội dung trên site SharePoint, chỉ có người quản trị và thành viên của site đó có thể truy nhập được thông tin này.

Toàn bộ các yếu tố của site SharePoint bao gồm hai trường: Tạo bởiSửa đổi bởi. Trường Tạo Bởi chứa tên người dùng của người đã khởi tạo yếu tố này và ngày tạo. Trường Sửa đổi Bởi chứa tên người dùng của người thay đổi tệp đó cuối cùng và ngày cuối cùng nó được thay đổi.

Người quản trị máy chủ nơi lưu trữ các site SharePoint có quyền truy nhập một số dữ liệu từ các site này, các dữ liệu này được dùng để phân tích mẫu hình sử dụng của site và tăng tỷ lệ phần trăm thời gian khả dụng của site đó. Dữ liệu này chỉ sẵn dùng cho người quản trị máy chủ và không được chia sẻ với Microsoft trừ khi site SharePoint được đặt máy chủ ở Microsoft. Dữ liệu bao gồm tên, địa chỉ email và quyền của từng người có quyền truy nhập vào site này.

Tất cả người dùng có quyền truy nhập tới một site SharePoint cụ thể có thể tìm kiếm và xem mọi nội dung sẵn có ở site này.

Tên tác giả

Tất cả các sổ ghi chép OneNote đều chứa tên của tác giả đã tạo sổ ghi chép đó, các phần hoặc các ghi chú của sổ ghi chép. OneNote hiển thị tên tác giả cho người cuối cùng sửa đổi ghi chú.

OneNote cũng lưu dấu thời gian trong tệp, bao gồm thời gian tạo và lần chỉnh sửa cuối.

Đồng bộ hóa sổ ghi chép OneNote cho phép bạn sửa sổ ghi chép tại một địa điểm dùng chung hoặc site SharePoint, sau đó sáp nhập theo định kỳ các thay đổi của bạn với thay đổi của những người khác. Nếu có xung đột giữa các phiên bản trong lúc thực hiện sáp nhập, tên tác giả được lưu với từng trang xung đột và được hiển thị bên cạnh trang đó. Sau đó tên tác giả có thể dùng để xác định nguồn xung đột.

Thay đổi đối với Điều khoản Quyền Riêng tư

Microsoft có thể thỉnh thoảng cập nhật Điều khoản Quyền Riêng tư này. Ngày "cập nhật gần nhất" ở phần đầu Điều khoản Quyền Riêng tư được cập nhật mỗi khi sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thường xuyên Điều khoản Quyền Riêng tư này để biết Microsoft đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cách thức để liên hệ với chúng tôi

Microsoft hoan nghênh những góp ý của bạn đối với Điều khoản về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản Điều khoản này hoặc cho rằng chúng tôi chưa tuân thủ, hãy liên hệ với chúng tôi sử dụng biểu mẫu web tại Liên hệ với Chúng tôi: Phản hồi về Quyền riêng tư.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Để tìm công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem https://www.microsoft.com/worldwide/.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×