Điều khoản gọi khẩn cấp và điều kiện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Dịch vụ khẩn cấp gọi hoạt động khác đi bằng cách gọi gói trong Office 365 hơn trên điện thoại truyền thống dịch vụ. Điều quan trọng bạn hiểu rõ những khác biệt và liên lạc chúng để tất cả người dùng bằng cách gọi gói trong Office 365 là. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu rõ sự khác biệt trong dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi gọi và sẽ cung cấp thông báo này cho mỗi người dùng bằng cách gọi gói trong Office 365.

Sự khác biệt trong dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi gọi các chức năng bao gồm các thao tác sau: (i) Skype for Business có thể không biết vị trí thực tế của một người gọi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp dịch vụ, có thể dẫn đến cuộc gọi được định tuyến đến dịch vụ khẩn cấp sai Trung tâm cuộc gọi và/hoặc dịch vụ khẩn cấp được cử vào sai vị trí; ((ii) nếu thiết bị của người dùng không có quyền, bạn đang gặp phải mất power hoặc vì bất kỳ lý do đó, nếu không sẽ không thể truy nhập Internet, người dùng không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp dịch vụ qua gọi gói trong Office 365; và (iii) mặc dù gọi gói trong Office 365 có thể sử dụng bất kỳ đâu trên thế giới mà kết nối Internet có sẵn, người dùng sẽ không thực hiện một dịch vụ khẩn cấp gọi từ một vị trí ngoài của họ gia quốc gia/khu vực vì cuộc gọi có thể sẽ không được định tuyến đến Trung tâm gọi thích hợp trong quốc gia/khu vực.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Skype for Business Online: gọi khẩn cấp miễn trừ trách nhiệm nhãn

Gọi khẩn cấp điều khoản và điều kiện

Skype for Business Online PSTN services sử dụng thuật ngữ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×