Điều khiển định dạng khi bạn dán văn bản

Khi bạn cắt hoặc sao chép văn bản, rồi dán vào tài liệu, bạn muốn văn bản hiển thị theo cách hiển thị ban đầu hay hiển thị giống với văn bản xung quanh ở vị trí mới? Đôi khi, bạn có thể muốn sử dụng tùy chọn này nhưng trong trường hợp khác, có thể bạn lại muốn chọn sử dụng tùy chọn kia.

Ví dụ: nếu bạn chèn một đoạn trích từ trang Web vào tài liệu của mình, bạn có thể muốn đoạn trích xuất hiện chính xác như trên trang Web. Mặt khác, nếu bạn sao chép văn bản từ một trong những tài liệu của riêng bạn vào một tài liệu khác, bạn có thể muốn văn bản được sao chép hiển thị giống như văn bản trong tài liệu đích.

Trong Word, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn này mỗi khi dán văn bản. Nếu bạn thường muốn sử dụng một trong các tùy chọn này thì bạn có thể đặt tùy chọn đó làm tùy chọn mặc định cho văn bản được dán. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách thực hiện.

Nút Tùy chọn Dán được bật theo mặc định. Nếu bạn không thấy nút, nút có thể đã bị tắt. Làm theo các bước sau để bật nút.

 1. Trong Word 2010, 2013 hoặc 2016, bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

  Trong Word 2007, bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word > Nâng cao.

 2. Trong mục Cắt, sao chép và dán, chọn hộp kiểm Hiển thị nút Tùy chọn Dán khi dán nội dung.

 3. Bấm vào OK.

Văn bản mà bạn di chuyển hoặc sao chép có thể được áp dụng phông chữ hoặc loại định dạng khác, chẳng hạn như đậm hoặc nghiêng, không giống với tài liệu nơi bạn sắp dán văn bản. Ví dụ: bạn có thể di chuyển hoặc sao chép văn bản Times New Roman đậm, 10 điểm, rồi dán vào bên cạnh văn bản Calibri thường, 11 điểm. Nếu bạn muốn văn bản đã dán có phông chữ Times New Roman thay vì Calibri, bạn có thể giữ lại diện mạo của văn bản đó.

 1. Chọn văn bản bạn muốn di chuyển hoặc sao chép, rồi nhấn CTRL+X để di chuyển hoặc nhấn CTRL+C để sao chép văn bản đó.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn dán văn bản, rồi nhấn CTRL+V.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn Dán Ảnh nút xuất hiện sau khi bạn dán văn bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy nút Tùy chọn Dán, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác việc dán, rồi bật tùy chọn để hiển thị nút. Để biết các quy trình, đi đến mục Bật nút Tùy chọn Dán.

 4. Bấm vào mục Giữ Định dạng Nguồn.

  Lưu ý: Nếu bạn dán các mục từ danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu chứa danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số, bạn có thể không thấy mục Giữ Định dạng Nguồn khi bạn bấm nút Tùy chọn Dán. Để biết thêm thông tin về việc dán danh sách, hãy xem mục Dán các mục từ danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong bài viết này.

Nếu bạn dán một phần đoạn văn từ một tài liệu Word khác và các kiểu chẳng hạn như Thông thường, Đầu đề 1, v.v. được xác định khác nhau trong từng tài liệu, nút Tùy chọn Dán có thể hiển thị là đã chọn mục Giữ Định dạng Nguồn nhưng văn bản được dán sẽ không giống văn bản trong tài liệu gốc. Điều này là do định dạng văn bản trong tài liệu gốc được quản lý bởi kiểu đoạn văn. Nếu bạn muốn giữ nguyên định dạng nguồn, thực hiện các thao tác sau:

 1. Khi bạn cắt hoặc sao chép văn bản gốc, hãy đảm bảo bao gồm cả dấu phân đoạn (¶).

  Để hiển thị dấu phân đoạn, bấm vào Hiển thị/Ẩn ¶ trong nhóm Đoạn văn trên tab Trang đầu.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Dán văn bản.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn Dán Ảnh nút xuất hiện sau khi bạn dán văn bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy nút Tùy chọn Dán, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác việc dán, rồi bật tùy chọn để hiển thị nút. Để biết các quy trình, đi đến mục Bật nút Tùy chọn Dán.

 4. Xóa mọi văn bản ngoài ý muốn liền trước phần cuối đoạn văn.

Văn bản mà bạn di chuyển hoặc sao chép có thể được áp dụng phông chữ hoặc loại định dạng khác (chẳng hạn như đậm hoặc nghiêng) không giống với tài liệu nơi bạn sắp dán văn bản. Ví dụ: bạn có thể di chuyển hoặc sao chép văn bản Times New Roman đậm, 10 điểm, rồi dán vào bên cạnh văn bản Calibri thường, 11 điểm. Nếu bạn muốn văn bản đã dán có phông chữ Calibri để khớp với văn bản xung quanh, hãy làm theo các bước sau.

 1. Chọn văn bản bạn muốn di chuyển hoặc sao chép, rồi nhấn CTRL+X để di chuyển hoặc nhấn CTRL+C để sao chép văn bản đó.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn dán văn bản, rồi nhấn CTRL+V.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn Dán Ảnh nút xuất hiện sau khi bạn dán văn bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy nút Tùy chọn Dán, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác việc dán, rồi bật tùy chọn để hiển thị nút. Để biết các quy trình, đi đến mục Bật nút Tùy chọn Dán.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu văn bản bạn sắp dán bao gồm các phần định dạng bạn muốn giữ nguyên, chẳng hạn như từ viết đậm hoặc nghiêng, hãy bấm vào mục Khớp Định dạng Đích.

  • Nếu bạn muốn loại bỏ tất cả định dạng gốc khỏi văn bản bạn sắp dán, bấm vào mục Chỉ Giữ Văn bản.

Lưu ý rằng nếu vùng chọn của bạn bao gồm nội dung không phải là văn bản, tùy chọn Chỉ Giữ Văn bản loại bỏ nội dung đó hoặc chuyển đổi nội dung đó thành văn bản. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tùy chọn Chỉ Giữ Văn bản khi bạn dán nội dung bao gồm ảnh và bảng thì ảnh sẽ bị loại bỏ khỏi nội dung được dán còn bảng được chuyển đổi thành chuỗi đoạn văn.

Nếu vùng chọn của bạn bao gồm danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số

Tùy chọn Chỉ Giữ Văn bản có thể bỏ dấu đầu dòng hoặc đánh số, tùy thuộc vào cài đặt dán văn bản mặc định trong Word. Để giữ nguyên ký tự dấu đầu dòng và số, bạn có thể chuyển đổi định dạng danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số thành đoạn văn bắt đầu với ký tự dấu đầu dòng hoặc số.

 1. Trong Word 2010, 2013 hoặc 2016, bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

  Trong Word 2007, bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Cuộn xuống mục Cắt, sao chép và dán.

 3. Chọn hộp kiểm Giữ dấu đầu dòng và số khi dán văn bản với tùy chọn Chỉ Giữ Văn bản.

Nếu bạn dán các mục từ danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu có chứa danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số, bạn có thể dán các mục như một phần của danh sách hiện có và tiếp tục trình tự đánh số hoặc bạn có thể dán các mục như một danh sách mới.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào các đầu đề sau đây.

 1. Chọn các mục danh sách bạn muốn di chuyển hoặc sao chép, rồi nhấn CTRL+X để di chuyển hoặc nhấn CTRL+C để sao chép các mục.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn dán các mục, rồi nhấn CTRL+V.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn DánẢnh nút xuất hiện sau khi bạn dán văn bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy nút Tùy chọn Dán, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác việc dán, rồi bật tùy chọn để hiển thị nút. Để biết các quy trình, đi đến mục Bật nút Tùy chọn Dán.

 4. Bấm vào Phối Với Danh sách Hiện có.

 1. Chọn các mục danh sách bạn muốn di chuyển hoặc sao chép, rồi nhấn CTRL+X để di chuyển hoặc nhấn CTRL+C để sao chép các mục.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn dán các mục, rồi nhấn CTRL+V.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn DánẢnh nút xuất hiện sau khi bạn dán văn bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy nút Tùy chọn Dán, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác việc dán, rồi bật tùy chọn để hiển thị nút. Để biết các quy trình, đi đến mục Bật nút Tùy chọn Dán.

 4. Bấm vào Dán dưới dạng Danh sách Mới hoặc Dán Danh sách mà Không Phối.

Tôi muốn dán các mục được đánh số trong danh sách được đánh số sao cho các mục tôi dán được đánh số riêng biệt với danh sách xung quanh.

Ví dụ: nếu bạn muốn các mục mình dán được đánh số 1-3, là mục con của số 2 trong danh sách hiện có, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Bấm vào trước mục hoặc đoạn văn sau mục 2, rồi nhấn CTRL+V.

 2. Bấm vào Tùy chọn DánẢnh nút, rồi bấm vào Dán Danh sách mà Không Phối.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dán từ một danh sách vào một danh sách khác trong cùng tài liệu và bạn sử dụng lệnh Dán Danh sách mà Không Phối, bạn có thể cần phải bắt đầu lại việc đánh số cho một trong các danh sách của bạn. Để bắt đầu lại việc đánh số, bấm chuột phải vào mục bạn muốn đặt làm mục đầu tiên, rồi bấm vào Bắt đầu lại từ 1 trên menu lối tắt.

 3. Chọn các mục được đánh số bạn đã dán, rồi trong nhóm Đoạn văn trên tab Trang đầu, bấm vào Tăng Thụt lề.

  Ảnh Ribbon Word

 1. Chọn các mục danh sách bạn muốn di chuyển hoặc sao chép, rồi nhấn CTRL+X để di chuyển hoặc nhấn CTRL+C để sao chép các mục.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn dán các mục, rồi nhấn CTRL+V.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn DánẢnh nút xuất hiện sau khi bạn dán văn bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy nút Tùy chọn Dán, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác việc dán, rồi bật tùy chọn để hiển thị nút. Để biết các quy trình, đi đến mục Bật nút Tùy chọn Dán.

 4. Nếu bạn muốn các mục dấu đầu dòng được chuyển đổi thành các mục được đánh số trong danh sách, bấm vào Phối Với Danh sách Hiện có. Nếu bạn muốn các mục đầu dòng trở thành danh sách dấu đầu dòng bên trong danh sách đánh số, bấm vào Dán Danh sách mà Không Phối.

Tôi muốn dán mục dấu đầu dòng sao cho các mục đó tạo thành danh sách dấu đầu dòng thuộc một mục trong danh sách đánh số.

Ví dụ: nếu bạn muốn các mục mình dán là các mục con dấu đầu dòng thuộc số 2 trong danh sách hiện có, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Chọn các mục danh sách bạn muốn dán làm mục con trong danh sách đánh số, rồi nhấn CTRL+X để di chuyển hoặc nhấn CTRL+C để sao chép các mục đó.

 2. Bấm vào trước mục hoặc đoạn văn sau mục 2, rồi nhấn CTRL+V.

 3. Bấm vào Tùy chọn DánẢnh nút, rồi bấm vào Dán Danh sách mà Không Phối.

 4. Nếu bạn cần thụt lề các mục dấu đầu dòng đã dán, chọn các mục, rồi trong nhóm Đoạn văn trên tab Trang đầu, bấm vào Tăng Thụt lề.

  Ảnh Ribbon Word

 1. Chọn các mục danh sách bạn muốn di chuyển hoặc sao chép, rồi nhấn CTRL+X để di chuyển hoặc nhấn CTRL+C để sao chép các mục.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn dán các mục, rồi nhấn CTRL+V.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn DánẢnh nút xuất hiện sau khi bạn dán văn bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy nút Tùy chọn Dán, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác việc dán, rồi bật tùy chọn để hiển thị nút. Để biết các quy trình, đi đến mục Bật nút Tùy chọn Dán.

 4. Nếu bạn muốn chuyển đổi các mục được đánh số thành các mục dấu đầu dòng trong danh sách, bấm vào Phối Với Danh sách Hiện có. Nếu bạn muốn các mục được đánh số trở thành danh sách được đánh số bên trong danh sách dấu đầu dòng, bấm vào Dán Danh sách mà Không Phối.

Tôi muốn dán mục được đánh số vào danh sách dấu đầu dòng để các mục đó tạo thành danh sách đánh số thuộc một mục trong danh sách dấu đầu dòng.

Ví dụ: nếu bạn muốn các mục mình dán được đánh số 1-3, là mục con của mục dấu đầu dòng trong danh sách hiện có, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Đặt con trỏ vào trước mục hoặc đoạn văn ở sau mục bạn muốn tạo danh sách đánh số mới, rồi nhấn CTRL+V.

 2. Bấm vào Tùy chọn DánẢnh nút, rồi bấm vào Dán Danh sách mà Không Phối.

 3. Bấm chuột phải vào mục bạn muốn đặt làm mục đầu tiên trong danh sách, rồi bấm vào Bắt đầu lại từ 1 trên menu lối tắt.

 4. Chọn các mục được đánh số bạn đã dán, rồi trong nhóm Đoạn văn của tab Trang đầu, bấm vào Tăng Thụt lề.

  Ảnh Ribbon Word

Nếu bạn thường sử dụng một tùy chọn dán, bạn có thể đặt cấu hình cho Word để Word tự động sử dụng tùy chọn dán đó. Bằng cách đó, bạn không cần phải xác định tùy chọn để sử dụng mỗi lần dán văn bản. Bạn có thể thay thế hành vi mặc định mỗi khi dán văn bản bằng cách chọn một tùy chọn khác trên menu Tùy chọn Dán.

 1. Trong Word 2010, 2013 hoặc 2016, bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

  Trong Word 2007, bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word > Nâng cao.

 2. Cuộn xuống mục Cắt, sao chép và dán.

 3. Bấm vào các hộp để chọn cài đặt mà bạn muốn.

  • Dán trong cùng một tài liệu

  • Dán giữa các tài liệu

  • Dán giữa các tài liệu khi xung đột định nghĩa kiểu

  • Dán từ chương trình khác

  Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, hãy xem mục Tùy chọn để dán trong và giữa các tài liệu và từ các chương trình khác.

 4. Để sử dụng cài đặt cho tùy chọn cắt và dán thông minh, hãy chọn hộp kiểm Sử dụng cắt và dán thông minh, bấm vào Cài đặt, rồi chọn cài đặt bạn muốn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Đặt tùy chọn cho cắt và dán thông minh.

 5. Bấm vào OK.

Tùy chọn để dán trong và giữa các tài liệu và từ các chương trình khác

Vì định dạng có thể được lưu trữ trong định nghĩa kiểu của đoạn văn, bạn có thể tinh chỉnh cách Word dán văn bản từ nhiều nguồn khác nhau.

Dán trong cùng một tài liệu

Khi bạn dán nội dung vào chính tài liệu mà bạn đã sao chép nội dung, bạn có thể xác định hành vi mặc định sau đây.

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)      Tùy chọn này giữ lại các kiểu ký tự và định dạng trực tiếp được áp dụng cho văn bản đã sao chép. Định dạng trực tiếp bao gồm các đặc điểm như cỡ phông, chữ nghiêng hoặc định dạng khác không được bao gồm trong kiểu đoạn văn.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem như điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này loại bỏ toàn bộ định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ thừa hưởng đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán văn bản và thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán giữa các tài liệu

Khi bạn dán nội dung đã sao chép từ một tài liệu khác trong Word, bạn có thể chỉ định hành vi mặc định sau đây.

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)     Tùy chọn này giữ lại định dạng được áp dụng cho văn bản đã sao chép. Mọi định nghĩa kiểu liên kết với văn bản đã sao chép đều được sao chép vào tài liệu đích.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem như điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này loại bỏ toàn bộ định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ thừa hưởng đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán văn bản và thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán giữa các tài liệu khi xung đột định nghĩa kiểu

Khi bạn dán nội dung đã sao chép từ một tài liệu khác trong Word và kiểu được gán cho văn bản đã sao chép được định nghĩa khác trong tài liệu nơi dán văn bản, bạn có thể xác định hành vi mặc định sau đây.

 • Giữ Định dạng Nguồn     Tùy chọn này giữ lại diện mạo của văn bản đã sao chép bằng cách gán kiểu Thông thường cho văn bản đã dán và áp dụng định dạng trực tiếp. Định dạng trực tiếp bao gồm các đặc điểm như cỡ phông, chữ nghiêng hoặc định dạng khác để làm cho giống với định nghĩa kiểu của văn bản đã sao chép.

 • Sử dụng Kiểu Đích (Mặc định)     Tùy chọn này giữ lại tên kiểu liên kết với văn bản đã sao chép nhưng sử dụng định nghĩa kiểu của tài liệu nơi dán văn bản. Ví dụ: bạn sao chép văn bản Đầu đề 1 từ một tài liệu sang tài liệu khác. Trong một tài liệu, Đầu đề 1 được xác định là Arial đậm, 14 điểm và trong tài liệu nơi bạn dán văn bản, Đầu đề 1 được xác định là Cambria đậm, 16 điểm. Khi bạn sử dụng tùy chọn Sử dụng Kiểu Đích, văn bản đã dán sẽ sử dụng kiểu Đầu đề 1, Cambria đậm, 16 điểm.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn loại bỏ định nghĩa kiểu và hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản thừa hưởng định nghĩa kiểu trong tài liệu nơi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này loại bỏ toàn bộ định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ thừa hưởng đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán văn bản và thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán từ chương trình khác

Khi bạn dán nội dung được sao chép từ chương trình khác, bạn có thể xác định hành vi mặc định sau đây.

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)     Tùy chọn này giữ lại định dạng của văn bản đã sao chép.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi đặc điểm định dạng trực tiếp của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này loại bỏ toàn bộ định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ thừa hưởng đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán văn bản và thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Quay lại mục Đặt tùy chọn mặc định để dán văn bản trong Word

Tùy chọn cắt và dán thông minh giúp bạn tự động điều chỉnh định dạng khi dán văn bản.

Trong hộp thoại Cài đặt, chỉ định hành vi mặc định khi phối, cắt và dán văn bản. Bạn có thể thay thế hành vi mặc định bằng cách sử dụng nút Tùy chọn Dán xuất hiện khi bạn dán nội dung từ Bảng tạm vào tài liệu. Nút này chỉ sẵn dùng khi bật tùy chọn Sử dụng cắt và dán thông minh.

 • Sử dụng tùy chọn mặc định cho     Bấm vào một mục trong danh sách để chọn trước cấu hình các tùy chọn trong hộp thoại. Để chọn cấu hình tùy chọn riêng của bạn, bấm vào Tùy chỉnh trong danh sách này.

 • Tự động điều chỉnh giãn cách câu và từ     Chọn tùy chọn này để loại bỏ các khoảng cách dư thừa khi xóa văn bản hoặc thêm khoảng cách cần thiết khi dán văn bản từ bảng tạm.

 • Điều chỉnh giãn cách đoạn văn khi dán     Chọn tùy chọn này để ngăn việc tạo các đoạn văn trống và ngăn việc giãn cách đoạn văn không nhất quán.

 • Điều chỉnh định dạng bảng và căn chỉnh khi dán     Chọn tùy chọn này để kiểm soát định dạng và căn chỉnh của bảng. Khi bật tùy chọn này, các ô đơn được dán dưới dạng văn bản, các phần của bảng được dán dưới dạng hàng vào bảng hiện có (chứ không phải dưới dạng bảng lồng nhau) và bảng được thêm vào bảng hiện có được điều chỉnh để khớp với bảng hiện có.

 • Hành vi kiểu thông minh     Chọn tùy chọn này không có tác dụng. Để tinh chỉnh hành vi của kiểu khi dán nội dung, hãy sử dụng tùy chọn Dán trong mục Cắt, sao chép và dán của tùy chọn Nâng cao.

 • Phối định dạng khi dán từ Microsoft Office PowerPoint     Chọn tùy chọn này để kiểm soát kết quả khi bạn dán nội dung từ bản trình bày PowerPoint. Khi bật tùy chọn này, định dạng của văn bản hoặc bảng xung quanh được áp dụng cho văn bản đã dán; dấu đầu dòng, số hoặc kiểu danh sách được sử dụng gần đây nhất được áp dụng cho danh sách đã dán; ngoài ra, diện mạo của các mục như bảng, siêu kết nối, hình ảnh, đối tượng OLE và hình được giữ nguyên từ nguồn trong PowerPoint.

 • Điều chỉnh định dạng khi dán từ Microsoft Office Excel     Chọn tùy chọn này để kiểm soát kết quả khi dán dữ liệu từ Excel. Khi bật tùy chọn này, dữ liệu đã dán được đặt trong bảng và các biểu đồ được dán dưới dạng ảnh chứ không phải dưới dạng đối tượng Word.

 • Phối các danh sách đã dán với các danh sách xung quanh     Chọn tùy chọn này nhằm định dạng các mục danh sách để phù hợp với danh sách xung quanh khi bạn dán các mục vào danh sách.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×