Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thêm một gói đăng ký Office 365 dành cho gia đình khác vào tài khoản của mình?

Để sử dụng cho mục đích gia đình hoặc cá nhân, bạn có thể chọn từ ba Đăng ký Office 365: Office 365 Home, Office 365 Personal và Office 365 University. Tuy nhiên, tài khoản Microsoft của bạn — địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để cài đặt Office — chỉ có thể có một đăng ký Office 365 hiện hoạt.

Nếu bạn thêm đăng ký Office 365 tương tự vào tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ có cùng các lợi ích đăng ký (số lượt cài đặt, số lượng phút gọi điện với Skype và dung lượng lưu trữ OneDrive) như trước đây. Bạn đang mở rộng lượng thời gian cho tài khoản Microsoft đó, chứ không tăng số lượt cài đặt Office hoặc dung lượng lưu trữ trực tuyến mà bạn nhận được. Bạn có thể gia hạn thời hạn đăng ký Office 365 tối đa là 5 năm.

Ví dụ: nếu bạn sử dụng khóa sản phẩm Office 365 Personal để gia hạn và bạn hiện có một đăng ký Office 365 Home, bạn sẽ nhận được một đề xuất cho việc ở lại với đăng ký Office 365 Home và nhận được lợi ích trong vòng một năm, do Office 365 Home có chi phí cao hơn hoặc bạn có thể chuyển sang Office 365 Personal. Bạn sẽ trải nghiệm điều tương tự:

Chọn tiếp tục sử dụng Office 365 Home hoặc chuyển đổi sang đăng ký Office 365 Personal.

Bạn muốn làm gì?

Khi bạn đã có Office 365 Home hoặc đăng ký Office 365 Personal, bảng sau đây sẽ tóm tắt các tùy chọn của bạn khi chuyển đổi từ đăng ký này sang đăng ký khác. Để xem chi tiết đăng ký đầy đủ, như số lượng thiết bị bạn có thể cài đặt hoặc số phút gọi điện với Skype, hãy xem mục đăng ký Office 365.

Chuyển đổi từ Office 365 Personal sang Office 365 Home

Chuyển đổi từ Office 365 Home sang Office 365 Personal

Các bản cài đặt Sẵn dùng

Tăng

Giảm

Chia sẻ thuê bao

Chia sẻ lợi ích đăng ký

Không chia sẻ

Thời hạn còn lại của thuê bao

Có thể gia hạn

Có thể gia hạn

Lưu trữ OneDrive trực tuyến

Không có thay đổi nào đối với kích cỡ lưu trữ nhưng tăng số lượng người dùng

Không có thay đổi nào đối với kích cỡ lưu trữ nhưng giảm số lượng người dùng

Số phút gọi qua Skype

Không có thay đổi nào đối với số phút gọi nhưng tăng số lượng người dùng

Không có thay đổi nào đối với số phút gọi nhưng giảm số lượng người dùng

Số lượng thiết bị bạn có thể cài đặt Office không thay đổi khi bạn duy trì cùng một đăng ký. Cho dù bạn duy trì đăng ký hay chuyển sang đăng ký khác, dung lượng lưu trữ trực tuyến của bạn cho mỗi người dùng vẫn sẽ không thay đổi. Ví dụ: nếu bạn chỉ có một người dùng trên đăng ký, bạn sẽ có 1 terabyte dung lượng lưu trữ nhưng nếu bạn có Office 365 Home và chia sẻ với bốn người khác, bạn sẽ nhận được tổng cộng 5 terabyte lưu trữ.

Tôi muốn gia hạn đăng ký của mình

Khi bạn thêm đăng ký Office 365 vào tài khoản đã có đăng ký Office 365, thời gian còn lại từ đăng ký hiện tại của bạn sẽ được thêm vào tài khoản mới. Ví dụ: nếu bạn còn 6 tháng cho đăng ký Office 365 Home hiện tại và bạn thêm một đăng ký Office 365 Home hàng năm mới vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ gia hạn đăng ký đó thành 18 tháng.

Nếu bạn tìm cách thêm quá nhiều đăng ký cùng một lúc vào cùng một tài khoản, bạn sẽ gặp lỗi Quy đổi không thành công bởi bạn không thể vượt quá mức tối đa 5 năm.

Trong hầu hết các trường hợp, việc thêm một đăng ký khác vào tài khoản Microsoft sẽ tự động chuyển bạn sang đăng ký mới. Tuy nhiên, khi bạn áp dụng khóa sản phẩm Office 365 Personal cho một tài khoản hiện có đăng ký Office 365 Home, bạn sẽ được lựa chọn ở lại với Office 365 Home hoặc chuyển đổi đăng ký cho Office 365 Personal như được hiển thị trong hình trước của bài viết này. Sau khi chuyển đổi, các lợi ích đăng ký của bạn cũng sẽ được cập nhật. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục "Quản lý đăng ký Office 365 của bạn" trong Câu hỏi thường gặp về Office 365. Để tìm hiểu cách chuyển đổi đăng ký, hãy xem mục Chuyển sang đăng ký một Office 365 dành cho gia đình khác.

Quan trọng: Nếu bạn vô tình chuyển đổi đăng ký Office 365 Personal, Home hoặc University, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ tài khoản và thanh toán.

Bạn có thể sử dụng ưu đãi miễn phí theo bất kỳ cách nào sau đây:

  • Quy đổi ưu đãi ngay và chọn ở lại với Office 365 Home. Thao tác này sẽ bổ sung thêm 9 tháng vào đăng ký của bạn.

  • Quy đổi ưu đãi ngay và chuyển đăng ký Office 365 Home của bạn thành Office 365 Personal. Hoạt động này sẽ bổ sung thêm 12 tháng vào đăng ký của bạn.

  • Quy đổi ưu đãi ngay bằng tài khoản Microsoft khác.

  • Nếu muốn giữ nguyên đăng ký hiện tại của mình, bạn có thể đợi cho đến khi đăng ký hết hạn, rồi quy đổi ưu đãi miễn phí cho Office 365 Personal.

Nếu bạn có đăng ký Office 365 Home hiện có và quy đổi ưu đãi cho một năm miễn phí của Office 365 Personal, bạn sẽ được hỏi có muốn chuyển đổi đăng ký hiện có của mình thành Office 365 Personal hoặc ở lại với Office 365 Home hay không. Nếu bạn chuyển đổi thành Office 365 Personal có nghĩa là bạn sẽ chỉ có thể cài đặt Office trên 1 PC hoặc máy Mac và 1 máy tính bảng, cũng như bạn sẽ không thể chia sẻ đăng ký của mình.

Để tìm hiểu cách quy đổi ưu đãi miễn phí và ưu đãi đó vào đăng ký hiện tại của bạn, hãy xem mục Chuyển từ Office 365 Home bằng cách sử dụng khóa sản phẩm.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Thông tin này có hữu ích không? Nếu có, xin vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không và bạn vẫn gặp sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đang cố gắng làm gì và bạn gặp phải vấn đề gì.

Xem Thêm

Chuyển sang gói Office 365 dành cho gia đình khác

Nâng cấp gói đăng ký từ Office 365 dành cho gia đình lên Office 365 dành cho doanh nghiệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×