Điều gì đã xảy ra với trình hướng dẫn vào không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi phát hành Microsoft Office 2003, trình hướng dẫn, chẳng hạn như bản ghi nhớ trình hướng dẫn và trình hướng dẫn sơ yếu lý lịch trong Microsoft Word 2007 và 2010 và hướng dẫn biểu đồ trong Microsoft Excel 2007 và 2010 được thay thế với mẫu sẵn dùng trên trang web của Microsoft Office.com.

Bạn muốn làm gì?

Xem mẫu trong Word và Excel

Trong Word 2010

Trong Word 2007

Trong Excel 2010

Trong Excel 2007

Xem mẫu trong Word và Excel

Trong Word 2010

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới Mẫu sẵn dùng, hãy bấm vào mẫu bạn muốn dùng.

Đầu Trang

Trong Word 2007

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút .

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới mẫu, bấm vào mẫu mà bạn muốn dùng.

Ghi chú: Trong bản phát hành Office 2007, trang web Office.com đã được đặt tên Microsoft Office Online.

Đầu Trang

Trong Excel 2010

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới Mẫu sẵn dùng, hãy bấm vào mẫu bạn muốn dùng.

Đầu Trang

Trong Excel 2007

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút .

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới mẫu, bấm vào mẫu mà bạn muốn dùng.

Ghi chú: Trong bản phát hành Office 2007, trang web Office.com đã được đặt tên Microsoft Office Online.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×