Điều gì đã xảy ra với tóm tắt bản chiếu và tùy chọn nội dung?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khả năng để tạo một bản chiếu tóm tắt và bảng của nội dung trang chiếu trong bản trình bày của bạn không có trong Microsoft PowerPoint 2010 và PowerPoint 2007. Thay vào đó, để tạo tóm tắt hoặc bảng của nội dung trang chiếu riêng của bạn bằng cách sao chép trang chiếu tiêu đề vào trang chiếu mới, hãy làm như sau:

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm vào mũi tên bên dưới Trang chiếu mới, sau đó bấm bố trí bản chiếu có chứa chỗ dành sẵn văn bản lớn nội dung (chẳng hạn như tiêu đề và nội dung, Hai nội dung, so sánhhoặc nội dung với chú thích).

    Ghi chú: Nếu bạn thêm bố trí bản chiếu trống , sau đó bạn phải thêm một hộp văn bản. Để thực hiện điều này, trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó kéo để vẽ hộp văn bản lớn trên trang chiếu mới.

  2. Trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, bấm bản chiếu.

  3. Cho mỗi trang chiếu mà bạn muốn thêm vào tóm tắt hoặc bảng mục lục, sao chép tiêu đề trong chỗ dành sẵn cho tiêu đề, và sau đó dán nó lên trang chiếu mới trong thứ tự mà các bản chiếu xuất hiện trong bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×