Điều gì đã xảy ra với cửa sổ cơ sở dữ liệu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cửa sổ cơ sở dữ liệu không còn sẵn dùng. Nó đã được thay thế bằng ngăn dẫn hướng và tab tạo trên ruy-băng.

Bạn sử dụng ngăn dẫn hướng để mở và sửa đổi các đối tượng cơ sở dữ liệu hiện có. Ví dụ, nếu bạn muốn mở một bảng trong dạng xem thiết kế hoặc chạy báo cáo, bạn có thể thực hiện những nhiệm vụ từ ngăn dẫn hướng.

Bạn sử dụng tab tạo để tạo đối tượng mới. Ví dụ, nếu bạn muốn chạy trình hướng dẫn truy vấn để tạo một truy vấn mới, trên tab tạo , trong nhóm truy vấn , bấm Hướng dẫn truy vấn.

Theo mặc định, ngăn dẫn hướng bên trái của màn hình hiển thị. Bạn không thể di chuyển ngăn dẫn hướng, nhưng bạn có thể mở và đóng lại và bạn cũng có thể ẩn hoàn toàn.

Mẹo: Để hiện hoặc ẩn ngăn dẫn hướng, hãy nhấn F11.

Ngăn dẫn hướng là có thể tùy chỉnh hơn cửa sổ cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tạo bất kỳ thể loại và nhóm đối tượng và sắp xếp chúng Tuy nhiên bạn muốn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×