Điều chỉnh thụt lề và dãn cách

Điều chỉnh thụt lề và dãn cách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi thụt lề — khoảng cách đoạn văn bản từ bên trái hoặc lề phải — và dãn cách trong tài liệu của bạn. Và trong lề, bạn có thể tăng hoặc giảm thụt lề của một đoạn văn bản hoặc một nhóm đoạn văn.

Bạn muốn làm gì?

Khi bạn muốn thực hiện thay đổi chính xác cho thụt lề và dãn cách hoặc muốn thực hiện nhiều thay đổi cùng một lúc, hãy mở hộp thoại Đoạn văn, rồi bấm vào tab Thụt lề và Dãn cách.

 1. Chọn một đoạn văn hoặc nhóm đoạn văn bạn muốn điều chỉnh.

 2. Bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn trên tab Bố trí Trang hoặc tab Bố trí.

  Mũi tên để mở hộp thoại Đoạn văn được tô sáng trên tab Bố trí.

 3. Nếu cần, hãy chọn tab Thụt lề và Dãn cách.

 4. Chọn thiết đặt của bạn, rồi chọn OK.

Mẹo: Việc chọn các Tab trong hộp thoại Đoạn văn sẽ mở ra hộp thoại Tab, tại đó bạn có thể đặt tab một cách chính xác.

Có sẵn các tùy chọn chung, thụt vào và dãn cách trong các tùy chọn hộp thoại Đoạn văn. Ở cuối hộp thoại, bạn có thể thấy một Bản xem trước về cách tùy chọn sẽ được hiển thị trước khi bạn áp dụng chúng.

Tổng quát    

Căn chỉnh

Chọn Căn trái để căn chỉnh văn bản thẳng lề trái và để lề phải tự do (hoặc sử dụng phím tắt, Ctrl+L).

Chọn Căn giữa để căn giữa văn bản và để lề trái và phải tự do (Ctrl+E).

Chọn Căn phải để căn chỉnh văn bản thẳng lề phải và để lề trái tự do (Ctrl+R).

Chọn Căn đều để căn chỉnh văn bản thẳng lề trái và lề phải, thêm khoảng trống giữa các từ (Ctrl+J).

Mức dàn bài

Là mức mà đoạn văn xuất hiện trong dạng xem Dàn bài. Hãy xem Tạo dàn bài của tài liệu trong dạng xem Dàn bài để tìm hiểu thêm.

Chọn Thu gọn theo mặc định nếu bạn muốn tài liệu mở với đầu đề thu gọn mặc định. Xem Thu gọn hoặc bung rộng các phần của một tài liệu để tìm hiểu thêm.

Tụt vào

Trái

Thụt lề đoạn văn bên trái theo khoảng bạn chọn.

Phải

Thụt lề đoạn văn bên phải theo khoảng bạn chọn.

Đặc biệt

Chọn Dòng đầu tiên > Một khoảng bằng để thụt lề dòng đầu tiên của một đoạn văn. Để tạo nhanh thụt lề dòng đầu tiên bằng cách dùng thước, hãy xem Tạo thụt lề dòng đầu tiên.

Chọn Nhô > Một khoảng bằng để tạo nhô lề. Để tạo nhanh nhô lề bằng cách dùng thước, hãy xem Tạo nhô lề.

Thụt lề phản chiếu

Khi bạn chọn kiểu này, TráiPhải trở thành Bên trongBên ngoài. Kiểu này dành cho in sách.

Dãn cách

Trước

Điều chỉnh giá trị dãn cách trước mỗi đoạn văn.

Sau

Điều chỉnh giá trị dãn cách sau mỗi đoạn văn.

Dãn cách dòng

Chọn đơn để dãn cách đơn cho văn bản. Để nhanh chóng đơn không gian toàn bộ tài liệu của bạn, hãy xem dãn cách dòng đơn trong một tài liệu.

Chọn 1,5 dòng để dãn cách văn bản lên một phẩy năm lần của dãn cách đơn.

Chọn Đôi để cách dòng đôi cho văn bản. Để nhanh chóng cách dòng đôi cho toàn bộ tài liệu, hãy xem mục Cách dòng đôi trong tài liệu.

Chọn Tối thiểu > Tại để đặt mức độ dãn cách tối thiểu cần thiết vừa khít với phông hoặc đồ họa lớn nhất trên dòng.

Chọn chính xác > tại để đặt cố định dòng dãn cách, được thể hiện bằng điểm. Ví dụ, nếu văn bản có 10 điểm phông, bạn có thể chỉ định 12 điểm làm dãn cách dòng.

Chọn Nhiều > Tại để đặt dãn cách dòng khi thể hiện nhiều bằng số lớn hơn 1. Ví dụ, thiết đặt dãn cách dòng thành 1,15 sẽ tăng dãn cách lên 15 phần trăm và thiết đặt cách dòng thành 3 sẽ tăng dãn cách lên 300 phần trăm (Dãn cách gấp ba lần).

Không thêm

Chọn Không thêm dãn cách giữa các đoạn văn khi bạn không muốn thêm khoảng cách giữa các đoạn văn.

Nếu bạn muốn lưu thiết đặt mình đã chọn làm mặc định, bấm vào Đặt làm Mặc định.

Bạn muốn làm gì?

 1. Bấm vào trước dòng bạn muốn thụt lề.

 2. Trong Word 2007

  • Trên tab Bố trí Trang, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn, rồi bấm vào tab Thụt lề và Dãn cách.

   Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn

  Trong Outlook 2007

  • Trên tab Định dạng Văn bản, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn Ảnh nút rồi bấm vào tab Thụt lề và Dãn cách.

 3. Trong danh sách Đặc biệt bên dưới Tụt vào, bấm vào Dòng đầu tiên, rồi trong hộp Theo, hãy đặt khoảng cách mà bạn muốn dòng đầu tiên thụt lề.

  Lưu ý: Dòng đầu tiên của đoạn văn và toàn bộ các đoạn văn sau đó bạn nhập đều sẽ được thụt lề. Tuy nhiên, bạn phải thụt lề thủ công cho bất kỳ đoạn văn nào trước đoạn văn được chọn bằng cách sử dụng cùng một phương pháp.

Bạn có thể tạo thụt đầu dòng treo ở dòng đầu tiên của đoạn văn không được thụt lề nhưng các dòng sau đó thì được thụt lề.

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề tất cả các dòng, trừ dòng đầu tiên của đoạn văn, đồng thời, đưa dòng đầu tiên đó về làm thụt đầu dòng treo.

 2. Trên thước ngang, kéo vạch dấu Thụt đầu dòng Treo tới vị trí bạn muốn bắt đầu thụt lề.

  dấu thụt đầu dòng treo

  Nếu bạn không thấy thước ngang nằm ở phần trên cùng của tài liệu, hãy bấm vào nút Xem Thước ở đầu thanh cuộn đứng.

Để chính xác hơn trong việc đặt thụt đầu dòng treo, bạn có thể chọn các tùy chọn trên tab Thụt lề và Dãn cách.

Sử dụng các số đo chính xác để đặt thụt đầu dòng treo

 1. Trên tab Bố trí Trang, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn, rồi bấm vào tab Thụt lề và Dãn cách.

 2. Trong danh sách Đặc biệt bên dưới Tụt vào, bấm vào Treo, rồi trong hộp Theo, hãy đặt khoảng cách mà bạn muốn sử dụng cho thụt đầu dòng treo.

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Định dạng Văn bản, trong nhóm Đoạn văn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào nút Tăng Thụt lề để tăng độ tụt vào cho đoạn văn.

  • Bấm vào nút Giảm Thụt lề để giảm độ tụt vào cho đoạn văn.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm Soát lỗi.

 3. Bên dưới thiết đặt Tự Sửa, bấm vào Tùy chọn Tự Sửa, rồi bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 4. Chọn hộp kiểm Đặt thụt lề dòng đầu tiên về bên trái bằng phím tab và phím backspace (xóa lùi).

  • Để thụt lề cho dòng đầu tiên của đoạn văn, hãy bấm vào trước dòng.

  • Để thụt lề cho cả đoạn văn, hãy bấm vào trước bất kỳ dòng nào, trừ dòng đầu tiên.

 5. Nhấn phím Tab.

Lưu ý: Để loại bỏ thụt lề, hãy nhấn phím Backspace (xóa lùi) trước khi bạn di chuyển điểm chèn. Bạn cũng có thể bấm vào Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Bạn còn có thể tạo thụt lề âm (còn được biết đến là nhô lề) giúp kéo đoạn văn ra ngoài lề trái.

 1. Chọn văn bản hoặc đoạn văn bạn muốn mở rộng sang lề trái.

 2. Trong Word 2007

  • Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên xuống trong hộp Thụt lề Trái.

  • Tiếp tục bấm vào mũi tên xuống cho tới khi văn bản được chọn nằm ở nơi bạn muốn trong lề trái.

  Trong Outlook 2007

  • Trên tab Định dạng Văn bản, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào Giảm Thụt lề.

  • Tiếp tục bấm vào Giảm Thụt lề cho tới khi văn bản được chọn nằm ở nơi bạn muốn trong lề trái.

Xem thêm

Căn trái hoặc phải văn bản, căn giữa văn bản hoặc căn đều văn bản trên một trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×