Điều chỉnh lịch Hijri

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Outlook hỗ trợ việc điều chỉnh ngày tháng lịch Hijri theo một hoặc hai ngày để căn chỉnh số ngày trong tháng lịch với dấu mặt trăng.

Ví dụ, khi một giá trị bù trừ giá trị của 1 được chọn trong hộp thoại Thiết đặt lịch Hijri , nếu ngày hiện tại coi là thứ hai Ramadan 5, 1417, nó sẽ trở thành thứ hai Ramadan 4, 1417 và tháng Shaaban 1417 sẽ được thực hiện 30 ngày thay vì 29.

  1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn lịch.

  2. Bên dưới tùy chọn nâng cao, bấm tùy chọn.

  3. Trong hộp thoại Thiết đặt lịch Hijri , hãy bấm vào giá trị offset bạn muốn.

Lưu ý: 

  • Thay đổi trong lịch Hijri ảnh hưởng đến tháng hiện tại, và quyết định để điều chỉnh thường được thực hiện trên ngày đầu tiên của tháng. Trong một số trường hợp, hiệu ứng có thể tiếp tục trong toàn bộ tháng tiếp theo nếu tháng tiếp theo bao gồm ít hơn 30 ngày.

  • Đảm bảo rằng bạn sử dụng một giá trị bù trừ giá trị của 0 (không) để tránh ảnh hưởng đến bất kỳ tháng mà không cần phải được điều chỉnh.

  • Cuộc hẹn được tạo trong tháng khi một giá trị bù trừ có được tăng lên sẽ được chuyển bằng một hoặc hai ngày trên lịch khi bạn xem lại chúng sau khi tùy chọn giá trị offset đã được thiết 0 (không).

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×