Điều chỉnh hiệu suất Office 365

Bài viết này liên kết đến các khóa đào tạo, blog, bài viết và các tài nguyên khác nhằm hướng dẫn bạn cách cải thiện hiệu suất cho Office 365.

Bài viết này là một phần của dự án Hoạch định mạng và tinh chỉnh hiệu suất cho Office 365.

Bài viết về tinh chỉnh hiệu suất Office 365

Khóa học Quản lý Hiệu suất Office 365 tại Học viện Ảo của Microsoft, gồm 11 mô-đun trên các lĩnh vực hoạch định và khắc phục sự cố, trong đó có:

 • Giới thiệu khóa học quản lý hiệu suất Office 365

 • Trung tâm dữ liệu và mạng Office 365

 • Hoạch định trữ lượng Internet dành cho Office 365 – Exchange Online

 • Hoạch định trữ lượng Internet dành cho Office 365 – Lync Online (giờ là Skype for Business)

 • Hoạch định trữ lượng Internet dành cho Office 365 – SharePoint Online

 • Mô hình kế hoạch ban đầu dùng cho hoạch định trữ lượng Internet

 • Những cách thực hành tốt nhất & dự án của khách hàng thực hoạch định trữ lượng Internet

 • Lập kế hoạch về danh sách cho phép tường lửa Office 365

 • Quy trình khắc phục sự cố về hiệu suất và các công cụ được sử dụng

 • Kiểm tra khắc phục sự cố về hiệu suất

 • Tùy chỉnh khắc phục sự cố SharePoint Online

Hãy xem qua 10 mẹo hàng đầu để tối ưu hóa và khắc phục sự cố cho khả năng kết nối mạng của Office 365 của Paul Collinge.

Để biết thông tin về cách sử dụng tính năng dịch địa chỉ mạng với Office 365, hãy xem mục Hỗ trợ NAT với Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×