Điều chỉnh dãn cách dòng giữa các dấu đầu dòng trong một danh sách.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn một số điều khiển hơn cách hiển thị danh sách của bạn. Có thể bạn muốn một chút khoảng cách giữa các dấu đầu dòng và văn bản hoặc thêm khoảng cách giữa các dòng trong danh sách.

Bạn có thể thực hiện tất cả thay đổi dãn cách dòng trong hộp thoại Đoạn văn. Đây là cách thực hiện:

  1. Chọn danh sách. Bạn sẽ không thấy các dấu đầu dòng đó được chọn.

Văn bản danh sách đánh dấu đầu dòng đã chọn

  1. Hãy bấm Trang đầu> Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn.

    Trình khởi chạy hộp thoại đoạn văn

  2. Trên tab Thụt lề và Dãn cách, trong mục Dãn cách, hãy xóa dấu kiểm trong Không thêm khoảng cách giữa các đoạn có cùng kiểu.

Nếu bạn chỉ muốn thêm khoảng cách giữa các dấu đầu dòng và văn bản trong danh sách thì vậy là xong! Hoặc ...

  1. Thay đổi khoảng cách giữa từng dòng bằng cách vào Thụt lề và Dãn cách> Dãn cách> Dãn cách dòng và chọn Một dòng, 1,5 dòng, hoặc Hai dòng để các dòng cách nhau hai dòng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×