Điều chỉnh dòng công việc SharePoint 2013 và hiệu suất trong SharePoint Online và Project Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này chứa thông tin về việc điều chỉnh kịch bản và các hạn chế cho dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2013 trong Microsoft SharePoint Online và Microsoft Project Online.

Thông tin thêm

Để tìm hiểu thêm về điều chỉnh trong SharePoint Online, hãy đi đến làm thế nào để: tránh lấy throttled hoặc bị chặn trong SharePoint Online.


Để tìm hiểu thêm về giới hạn thông điệp email cho dòng công việc SharePoint Online, hãy đến "đã vượt quá giới hạn email hàng ngày và dòng công việc của bạn đã bị treo" lỗi trong SharePoint Online.


Hoạt động dòng công việc SharePoint 2013 có thể được quy định bởi hai cấp độ điều chỉnh:

 • Điều chỉnh SharePoint Online

 • Điều chỉnh dịch vụ dòng công việc

Điều chỉnh dịch vụ dòng công việc

Điều chỉnh được thực hiện để cho phép để sử dụng tài nguyên Hội chợ. Nó cũng bảo vệ môi trường từ dòng công việc có hại và dòng công việc mà không làm theo những cách thực hành tốt nhất. Điều chỉnh dịch vụ dòng công việc không phải là điều khiển SharePoint Online. Dịch vụ dòng công việc và SharePoint Online là hai độc lập với các dịch vụ và mỗi dịch vụ throttles yêu cầu lợi ích của tổng thể trạng thái dịch vụ. Trong dịch vụ dòng công việc, điều chỉnh được thực hiện ở cấp phạm vi dòng công việc gắn với site SharePoint Online. Điều chỉnh không trên tổng thể chiếm. Thay vào đó, mỗi dịch vụ phụ trợ dòng công việc theo dõi một phạm vi dòng công việc sử dụng một cách độc lập. Có thể có một hoặc nhiều dòng công việc trong một phạm vi dòng công việc. Dòng công việc điều chỉnh được linh động và sẽ được reevaluated theo định kỳ theo phạm vi dòng công việc và bằng dòng công việc dịch vụ trở lại kết thúc. 

Dịch vụ dòng công việc cũng giới hạn số lượng thư đi yêu cầu một phiên bản dòng công việc duy nhất có thể tạo ra. Trong một kỳ hạn 24 giờ, một phiên bản dòng công việc duy nhất có thể tạo yêu cầu đi tới 5.000. Sau khi 5.000 thư đi yêu cầu được tạo trong một kỳ hạn 24 giờ, dòng công việc đang bị tạm hoãn dịch vụ dòng công việc.

Trang Trạng thái dòng công việc cho dòng công việc sẽ chứa thông tin về dòng công việc tạm ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, bóng chú thông tin cho Trạng thái nội bộ sẽ hiển thị thông báo sau đây:

 • Mẫu đã vượt quá hạn ngạch yêu cầu http đi cho 1.00:00:00 một khoảng thời gian. Giới hạn 5000 yêu cầu đạt được trong < thời gian >.

  Ghi chú: chỗ dành sẵn < thời gian > Hiển thị thời gian để nó để đạt đến giới hạn 5.000 yêu cầu đối với dòng công việc của bạn.

Bạn có thể tiếp tục mẫu dòng công việc tạm ngừng hoạt động bằng cách bấm vào hồ sơ cá nhân cho dòng công việc hoặc bằng cách sử dụng mô hình đối tượng máy khách dòng công việc SharePoint sau 24 giờ trôi qua. Điều này phải xảy ra trước khi dòng công việc được kết thúc.

Nếu dòng công việc vượt quá giới hạn sử dụng CPU, trang Trạng thái dòng công việc cho dòng công việc sẽ chứa thông tin về dòng công việc tạm ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, bóng chú thông tin cho Trạng thái nội bộ sẽ hiển thị thông báo sau đây:

 • Mẫu dòng công việc vượt quá giới hạn sử dụng CPU ga 00:00:01.2000000 và không thể bỏ nạp bởi vì nó không persistable.


Phiên bản dòng công việc tạm ngừng hoạt động sẽ được kết thúc sau 10 ngày. Bóng chú thông tin cho Trạng thái nội bộ sẽ hiển thị thông báo sau nếu chấm dứt dòng công việc:

 • System.Activities.Statements.WorkflowTerminatedException: Mẫu đã được chuyển từ trạng thái tạm dừng vào trạng thái Terminated vì nó đã hết hạn.

Chấm dứt dòng công việc sẽ cuối cùng được gọn gàng. Sau khi một chấm dứt dòng công việc được gọn gàng, nó sẽ hiển thị thông báo sau đây:

 • Rất tiếc, đã xảy ra lỗi.
  Chúng tôi không thể tìm thấy dòng công việc đó. Đã hoàn thành phiên bản tự động được gọn gàng

Phạm vi dòng công việc

Một phạm vi dòng công việc được xác định là một trang trong tuyển tập trang. Ví dụ, URL sau đây dành cho một tuyển tập trang gốc và được xem là một phạm vi dòng công việc:

    https://contoso.SharePoint.com/Sites/rootsite

Ví dụ về phạm vi dòng công việc khác trong cùng một tuyển tập trang là như sau. Tuy nhiên, phạm vi dòng công việc này nằm trong một trang con.

https://contoso.SharePoint.com/Sites/rootsite/SubSite

Yêu cầu là gì?

Dòng công việc SharePoint 2013 được xây dựng dựa vào mô hình bổ trợ cho SharePoint, và họ dùng còn lại API để tương tác với dữ liệu SharePoint. Để tìm hiểu thêm, hãy Tìm hiểu về dịch vụ SharePoint 2013 còn lại.

Yêu cầu là một cuộc gọi mạng từ dịch vụ dòng công việc vào một điểm cuối SharePoint Online hoặc Project Online còn lại API. Bạn sẽ không có sự khác biệt giữa dạng yêu cầu hoặc phản hồi cho yêu cầu đã cho. Một hành động và các hoạt động sáng tác không đóng góp vào tổng số những yêu cầu, trừ khi yêu cầu liên quan đến một API còn lại SharePoint 2013. Ví dụ, hành động đăng nhập vào lịch sử danh sách có thể tạo năm cầu quá mạnh. Ngoài ra, lô-gic thử lại được xây dựng vào dòng công việc trong trường hợp điều gì sai. Điều này có thể tạo ra yêu cầu bổ sung.

Nhiều hành động tạo ra yêu cầu và yêu cầu có thể thu nhỏ bằng cách thực hành tốt nhất. Ví dụ, bạn có thể dùng một hành động Cập nhật danh sách mục duy nhất thay vì nhiều hành động Đặt trường trong mục hiện tại để giảm số lượng yêu cầu thực hiện bởi một phạm vi dòng công việc, và chưa đạt được kết quả tương tự.

Các đề xuất thiết kế dòng công việc

Không có nhiều cách để tạo ra nhiều yêu cầu trong một dòng công việc có thể gây ra điều chỉnh. Một số ví dụ chung là như sau:

 • Một lần tích cực việc lặp dòng công việc hoặc nhiều tích cực cáo khi dòng công việc

 • Một dòng công việc được liên kết với một danh sách hoặc thư viện trong khi nội dung đang được di chuyển vào SharePoint Online.

 • Dòng công việc phiền toái Phiên bản trước mà đã được sửa và có tiếp tục để chạy phiên bản dòng công việc có vấn đề cấu hình cho đến khi dòng công việc được kết thúc.

Các dòng công việc phạm vi điều chỉnh có được áp đặt dịch vụ dòng công việc sẽ cho phép cho kịch bản trường hợp sử dụng dòng công việc thông thường. Tuy nhiên, khi một dòng công việc lô-gic mở rộng phức tạp hơn, dòng công việc có thể vượt quá giới hạn an toàn.

Các kịch bản dòng công việc cụ thể sau đây cũng sẽ dẫn đến điều chỉnh.

Kịch bản 1: Một dòng công việc mà vòng lặp để giám sát để thay đổi

Ví dụ, bạn có thể kiểm tra một mục Cập Nhật thay vì chờ cho một mục được Cập Nhật.

Kịch bản 2: Sử dụng dòng công việc thực hiện các thuật toán phức tạp

Dòng công việc được dùng để quản lý quy trình con người, điều chỉnh theo tài liệu và không giải quyết các tác vụ tính toán đáng kể.

Kịch bản 3: có nhiều dòng công việc chạy sử dụng đợi sự kiện trong danh sách mục "hoạt động

Trong trường hợp này, mỗi dòng công việc sẽ nghe cho thay đổi trong danh sách đích. Nếu có nhiều dòng công việc đang chạy, mỗi dòng công việc sẽ có phản ứng đến sự kiện lớn lên và có thể gọi lại vào SharePoint Online để thực hiện một số công việc. 

Ghi chú: này cũng có thể xảy ra nếu có nhiều thay đổi đối với một danh sách mà dòng công việc được cấu hình để bắt đầu khi một mục được tạo hoặc thay đổi.

Chọn thay thế cho kịch bản 1: một dòng công việc vòng lặp để giám sát để thay đổi

Tùy chọn 1: Sử dụng SharePoint bổ trợ và bộ nhận sự kiện bên ngoài

Nên reevaluated thiết kế dòng công việc, và một phương pháp khác nhau thiết kế nên dùng. SharePoint bổ trợ hoặc sự kiện bên ngoài nhận nhiều phù hợp cho tác vụ này.

Tùy chọn 2: Thêm một hành động tạm dừng

Bạn có thể cải thiện thiết kế dòng công việc hơi bằng cách thêm một sự chậm trễ (tức là một hành động tạm dừng). Điều này sẽ giảm lưu lượng đã được tạo ra. Tuy nhiên, nó không thay đổi hạn chế tổng thể của thiết kế này.

Tùy chọn 3: Dùng hoạt động "Chờ cho trường thay đổi trong mục hiện tại"

Thay vì tìm kiếm thay đổi bằng cách sử dụng một vòng lặp, thật tốt hơn để sử dụng bộ nhận sự kiện mặc định. Có thể bắt đầu một dòng công việc khi một mục được tạo hoặc thay đổi. Cách thực hiện nhiều phiên bản dòng công việc thay vì có một dòng công việc trong một vòng lặp nghiêm ngặt là một phương pháp tốt hơn. Các điều kiện trong dòng công việc có thể được cấu hình để thực hiện công việc chỉ khi nó cần thiết.

Hộp thoại tùy chọn bắt đầu

Chỉ có một mẫu dòng công việc của dòng công việc có thể chạy mỗi lần đã cho. 

Phương pháp khác là sử dụng hoạt động đợi trường để thay đổi trong mục hiện tại

Thiết kế dòng công việc có thể dùng một lựa chọn cột có nhiều giá trị để điều khiển dòng công việc thực thi. Chỉ khi một tùy chọn thích hợp được chọn bởi một người dùng cuối sẽ dòng công việc tiếp tục. Điều này có thể ngăn chặn việc lặp nghiêm ngặt và phiên bản dòng công việc không cần thiết được bắt đầu. Dòng công việc thực hiện khi mục đã sẵn sàng thay vì cách thực hiện hoặc bắt đầu từ nhiều lần xuất hiện.

Bạn có thể theo dõi cho nhiều giá trị từ nhiều trường bằng cách sử dụng nhiều khối song song. Dòng công việc có thể đợi cho một trạng thái cụ thể và sau đó tiếp tục thực hiện xuống đường dẫn đã cho, như trong ví dụ sau đây:

 1. Tạo một biến số loại Boolean .

  Hộp thoại Sửa biến

 2. Đặt giá trị là không.

 3. Chèn khối song song, bấm chuột phải vào khối, sau đó bấm Thuộc tính nâng cao.

  Hộp thoại thuộc tính

 4. Trong menu thả xuống, hãy chọn biến số mà bạn đã tạo trong bước 1.

 5. Chèn khối song song hai đã chèn khối song song, có thuộc tính điều kiện hoàn thành .

 6. Trong đầu tiên của khối song song hai mà bạn đã chèn trong bước 5, chèn hoạt động đợi trường thay đổi trong mục hiện tại . Thay đổi các hoạt động để nó theo dõi một lựa chọn cột. Không giám sát lựa chọn mặc định.

 7. Đặt biến dòng công việc được dùng để dừng khối song song khác để .

 8. Lặp lại bước 1-7 cho các giá trị cột lựa chọn khác.

 9. Di chuyển các phần khác của dòng công việc ban đầu đến vị trí sau khối song song.

Khi một khối song song lồng có tất cả các hoạt động thực hiện, khối song song mẹ sẽ kết thúc các hoạt động khác trong các khối song song. Điều này cho phép dòng công việc để tiếp tục. Khối song song lồng nhau được theo dõi bằng khối song song mẹ bằng cách sử dụng một biến số.

Tùy chọn 4: Bắt đầu một dòng công việc SharePoint 2010 từ dòng công việc SharePoint 2013

Bạn có thể sử dụng kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2010 để thực hiện một số việc kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2013 đang thực hiện. Điều này có thể giảm số lượng yêu cầu.

Cụ thể, một dòng công việc SharePoint 2010 có thể bắt đầu để theo dõi thay đổi trường bằng cách dùng chờ đợi trường thay đổi trong mục hiện tại hoạt động hoặc để thực hiện các phép toán cơ bản khác.

Lựa chọn thay thế kịch bản 2: sử dụng dòng công việc thực hiện các thuật toán phức tạp

Nếu giải pháp của bạn yêu cầu nhiệm vụ quan trọng tính toán, bạn nên cân nhắc việc phát triển bổ trợ cho SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy đến SharePoint bổ trợ.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×