Điền dữ liệu trong cột hoặc hàng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn cần lặp lại một mục trong nhiều ô liền kề hoặc bạn muốn tạo bảng liệt kê các tháng của năm trong hàng đầu tiên, bạn có thể điền dữ liệu và tránh nhập đi nhập lại.

Để điền vào các ô trong Excel Mobile cho Windows 10, Excel cho máy tính bảng Android hoặc điện thoại, hoặc Excel cho iPad hoặc iPhone, bạn trước tiên hãy gõ nhẹ vào một ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn điền vào các ô khác. Sau đó bạn gõ nhẹ lại, gõ nhẹ vào điền, và sau đó kéo núm điều khiển màu xanh lá cây điền vào các ô bạn muốn điền.

Đây là sự biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này.

 1. Gõ nhẹ để chọn ô chứa dữ liệu bạn muốn điền vào các ô khác, rồi gõ nhẹ ô lần thứ hai để mở menu Sửa.

  Menu Tô

 2. Gõ nhẹ vào Điền, sau đó gõ nhẹ và kéo xuống mũi tên điền hoặc kéo sang phải.

  Mũi tên điền

 1. Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

 2. Nhập một giá trị trong ô tiếp theo ở dưới hoặc ở bên phải để thiết lập một mẫu hình.

 3. Gõ nhẹ để chọn ô đầu tiên, rồi kéo núm điều khiển chọn xung quanh giá trị thứ hai.

  Điền chuỗi menu

 4. Trên menu Sửa, gõ nhẹ Điền, và sau đó gõ nhẹ và kéo xuống mũi tên điền.

  Tô các mũi tên chuỗi

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×