Giới thiệu về Excel

Tự động điền dữ liệu vào các ô trong trang tính

Điền dữ liệu tự động vào các ô trong trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thay vì nhập dữ liệu theo cách thủ công trên một trang tính, bạn có thể sử dụng tính năng Tự động Điền để điền vào ô với các dữ liệu theo một mẫu hoặc được dựa trên dữ liệu trong các ô khác.

Bài viết này không giải thích cách nhập dữ liệu theo cách thủ công hoặc nhập dữ liệu đồng thời trên nhiều trang tính. Để biết thêm thông tin về cách nhập dữ liệu theo cách thủ công, hãy xem bài viết Nhập dữ liệu vào các ô trong trang tính theo cách thủ công.

Tự động lặp lại các giá trị đã hiện hữu sẵn trong cột

Nếu một vài ký tự đầu tiên mà bạn nhập vào ô khớp với mục hiện có trong cột đó, Excel sẽ tự động nhập các ký tự còn lại cho bạn. Excel chỉ tự động hoàn thành các mục chứa văn bản hoặc một tổ hợp văn bản và số. Các mục chỉ chứa số, ngày hoặc giờ không được điền tự động.

Sau khi Excel hoàn thành những gì bạn bắt đầu nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để chấp nhận một mục được đề xuất, hãy nhấn Enter.

  Mục được hoàn thành khớp chính xác với mẫu các chữ in hoa và in thường của mục hiện có.

 • Để thay thế các ký tự được nhập tự động, hãy tiếp tục nhập.

 • Để xóa các ký tự được nhập tự động, nhấn Backspace.

Lưu ý: 

 • Excel hoàn thành một mục chỉ khi con trỏ ở cuối nội dung ô hiện tại.

 • Excel tạo danh sách các mục Tự động Hoàn thành tiềm năng dựa trên các cột có chứa ô hiện hoạt. Các mục được lặp lại bên trong một hàng không được tự động hoàn thành.

Bật hoặc tắt tự động điền các giá trị của ô

Nếu bạn không muốn Excel tự động hoàn thành các giá trị ô, bạn có thể tắt tính năng này.

 1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Tùy chọn Chỉnh sửa, chọn hoặc xóa hộp kiểm Bật Tự động Hoàn thành cho các giá trị ô để bật hoặc tắt tính năng tự động hoàn thành giá trị ô.

Điền dữ liệu vào các ô liền kề bằng cách sử dụng điều khiển điền

Để nhanh chóng điền một vài kiểu chuỗi dữ liệu, bạn có thể chọn các ô và kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền . Để sử dụng điều khiển điền, bạn hãy chọn các ô mà bạn muốn sử dụng làm cơ sở để điền các ô bổ sung rồi kéo điều khiển điền ngang qua hoặc xuống các ô mà bạn muốn điền.

Theo mặc định, điều khiển điền được hiển thị nhưng bạn có thể ẩn nó hoặc hiển thị nó nếu nó bị ẩn.

Sau khi bạn kéo điều khiển điền, nút Tùy chọn Tự động Điền được hiển thị. Nếu bạn không muốn hiển thị nút Tùy chọn Tự động Điền mỗi lần bạn kéo điều khiển điền, bạn có thể tắt nó. Tương tự, nếu nút Tùy chọn Tự động Điền không xuất hiện khi bạn kéo điều khiển điền, bạn có thể muốn bật nó.

Hiện hoặc ẩn điều khiển điền

 1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Tùy chọn Chỉnh sửa, chọn hoặc xóa hộp kiểm Bật điều khiển điền và kéo và thả ô để hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.

 3. Để tránh thay thế dữ liệu hiện có khi bạn kéo điều khiển điền, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô được chọn. Nếu bạn không muốn xem thông báo về việc ghi đè lên các ô không trống, bạn có thể xóa hộp kiểm này.

Kéo điều khiển điền để điền dữ liệu vào các ô liền kề

 1. Hãy chọn những ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

 2. Kéo điều khiển điền ngang qua các ô mà bạn muốn điền.

 3. Để thay đổi cách bạn muốn điền lựa chọn, bấm Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Ví dụ, bạn có thể lựa chọn chỉ điền định dạng ô bằng cách bấm vào Chỉ Điền Định dạng hoặc bạn có thể lựa chọn chỉ điền nội dung của ô bằng cách bấm vào Điền Không Định dạng.

Lưu ý: Nếu bạn kéo điều khiển điền lên hoặc sang bên trái của lựa chọn và dừng trong ô được lựa chọn mà không đi qua cột đầu tiên hoặc hàng trên cùng trong phần lựa chọn, Excel sẽ xóa các dữ liệu bên trong phần lựa chọn. Bạn phải kéo điều khiển điền ra khỏi khu vực được lựa chọn trước khi thả nút chuột.

Bật hoặc tắt Tùy chọn Tự động Điền

 1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Cắt, sao chép và dán, chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiện nút Tùy chọn Dán khi dán nội dung để bật hoặc tắt tùy chọn này.

Điền dữ liệu vào các ô liền kề bằng cách sử dụng lệnh Điền

Bạn có thể sử dụng lệnh Điền để điền ô hiện hoạt hoặc một phạm vi được lựa chọn với nội dung của ô hoặc phạm vi liền kề.

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để điền ô hiện hoạt với nội dung của ô liền kề, hãy chọn một ô trống ở dưới, bên phải, ở trên hoặc bên trái của ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn sử dụng để điền ô trống.

  • Để điền nhiều ô liền kề, hãy chọn ô có nội dung bạn muốn điền và các ô liền kề mà bạn muốn điền nội dung vào trong.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền rồi sau đó bấm Xuống, Phải, Lên, hoặc Trái.

Ảnh Ribbon Excel

Lối tắt bàn phím    Để điền nhanh một ô với nội dung của một ô liền kề, bạn có thể nhấn Ctrl+D để điền từ ô phía trên hoặc Ctrl+R để điền từ ô bên trái.

Điền công thức vào các ô liền kề

 1. Hãy chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

 2. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền ngang qua các ô mà bạn muốn điền.

 3. Để thay đổi cách bạn muốn điền lựa chọn, bấm Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu chức năng tính toán sổ làm việc tự động không được bật, các công thức sẽ không tính lại khi bạn điền các ô. Để kiểm tra các tùy chọn tính toán sổ làm việc của bạn, hãy làm như sau:

 4. Bấm vào tab Tệp.

 5. Dưới mục Excel, bấm Tùy chọn rồi sau đó bấm thể loại Công thức.

 6. Dưới mục Tùy chọn Tính toán, nhìn phía dưới mục Tính toán Sổ làm việc.

  • Tự động    Các công thức tự động tính lại.

  • Tự động ngoại trừ các bảng dữ liệu    Các công thức tính lại, trừ khi công thức ở trong một bảng dữ liệu.

  • Tài liệu hướng dẫn    Các công thức không bao giờ tự động tính lại.

  • Tính lại sổ làm việc trước khi lưu    Tùy chọn này sẵn dùng chỉ nếu Tính toán Sổ làm việc được đặt là Thủ công. Nếu hộp kiểm này được chọn, các công thức không tự động tính lại cho đến khi bạn lưu sổ làm việc. Lưu ý rằng một số hành động khác có thể khiến sổ làm việc được lưu như sử dụng lệnh Gửi Đến.

   Lưu ý: 

   • Bạn có thể điền ô hiện hoạt với công thức của ô liền kề bằng cách sử dụng lệnh Điền (trên tab Trang chủ trong nhóm Chỉnh sửa), hoặc bằng cách nhấn Ctrl+D để điền một ô bên dưới hoặc Ctrl+R để điền ô bên phải của ô chứa công thức.

   • Bạn có thể tự động điền công thức xuống dưới cho tất cả các ô liền kề mà nó áp dụng bằng cách bấm đúp vào điều khiển điền của ô đầu tiên có chứa công thức. Ví dụ, các ô A1:A15 và B1:B15 bao gồm các số và bạn nhập công thức =A1+B1 trong ô C1. Để sao chép công thức vào các ô C2:C15, hãy chọn ô C1 và bấm đúp vào điều khiển điền.

Điền một chuỗi số, ngày hoặc các mục chuỗi dựng sẵn khác

Bạn có thể nhanh chóng điền các ô trong một phạm vi với các chuỗi số hoặc ngày, hoặc với chuỗi ngày, ngày thường trong tuần, tháng hoặc năm cài sẵn bằng cách sử dụng điều khiển điền hoặc lệnh Điền.

Điền một chuỗi vào các ô bằng cách sử dụng điều khiển điền

 1. Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

 2. Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

 3. Nhập giá trị trong ô tiếp theo để thiết lập mẫu.

  Ví dụ, nếu bạn muốn các chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong hai ô đầu tiên. Nếu bạn muốn các chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24. Nếu bạn muốn các chuỗi 2, 2, 2, 2..., bạn có thể để trống ô thứ hai.

 4. Chọn ô có chứa giá trị bắt đầu.

 5. Kéo điều khiển điền Núm điều khiển điền ngang qua phạm vi mà bạn muốn điền.

  Để điền vào một thứ tự gia tăng, hãy kéo xuống phía dưới hoặc kéo sang phải. Để điền vào một thứ tự giảm xuống, hãy kéo lên phía trên hoặc kéo sang trái.

  Lưu ý: 

 6. Bạn cũng có thể chỉ định kiểu chuỗi bằng cách sử dụng nút chuột phải để kéo điều khiển điền qua phạm vi rồi bấm vào lệnh thích hợp trên menu lối tắt. Ví dụ, nếu giá trị đầu tiên là THÁNG 1 NĂM 2007, hãy bấm Điền Tháng cho chuỗi THÁNG 2 NĂM 2007, THÁNG 3 NĂM 2007 và v.v.; hoặc bấm Điền Năm cho các chuỗi THÁNG 1 NĂM 2007, THÁNG 1 NĂM 2008 và v.v.

 7. Nếu phần lựa chọn có chứa các số, bạn có thể kiểm soát kiểu chuỗi mà bạn muốn tạo.

 8. Bạn có thể bỏ chuỗi Tự động Điền bằng cách nhấn giữ Ctrl khi bạn kéo điều khiển điền của phần lựa chọn hai hoặc nhiều ô. Các giá trị được lựa chọn sau đó được sao chép vào các ô liền kề và Excel không mở rộng chuỗi.

Điền một chuỗi vào các ô bằng cách sử dụng lệnh Điền

 1. Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

 2. Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền, rồi bấm Chuỗi.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Dưới mục Kiểu, bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Tuyến tính    Tạo một chuỗi được tính toán bằng cách cộng giá trị trong hộp Giá trị Bước với mỗi giá trị ô tương ứng.

  • Gia tăng    Tạo một chuỗi được tính toán bằng cách nhân giá trị trong hộp Giá trị Bước với mỗi giá trị ô tương ứng.

  • Ngày    Tạo một chuỗi điền giá trị ngày tăng dần theo giá trị trong hộp Giá trị Bước và phụ thuộc vào đơn vị được chỉ định trong phần Đơn vị Ngày.

  • Tự động Điền    Tạo một chuỗi cho cùng một kết quả khi kéo điều khiển điền.

 5. Để thiết đặt một mẫu cho một chuỗi, trong hộp Giá trị BướcGiá trị Dừng, hãy nhập giá trị mà bạn muốn.

Các ví dụ về chuỗi mà bạn có thể điền

Khi bạn điền một chuỗi, phần lựa chọn được mở rộng như phần minh họa trong bảng sau. Trong bảng này, các mục được phân tách bằng dấu phẩy nằm trong các ô riêng liền kề trên trang tính.

Vùng chọn ban đầu

Chuỗi mở rộng

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Thứ Hai

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm,...

Thứ Hai

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm,...

Tháng 1

Tháng 1, Tháng 2, Tháng 4,...

Tháng 1, Tháng 4

Tháng 7, Tháng 10, Tháng 1,...

Tháng 1 năm 2007, Tháng 4 năm 2007

Tháng 7 năm 2007, Tháng 10 năm 2007, Tháng 1 năm 2008,...

Ngày 15 tháng 1, Ngày 15 tháng 4

Ngày 15 tháng 7, Ngày 15 tháng 10,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

Ngày 1 tháng 1, Ngày 1 tháng 3

Ngày 1 tháng 5, Ngày 1 tháng 7, Ngày 1 tháng 9,...

Quý 3 (hoặc Q3 hoặc Quý 3)

Quý 4, Quý 1, Quý 2,...

văn bản 1, văn bản A

văn bản 2, văn bản A, văn bản 3, văn bản A,...

Giai đoạn thứ nhất

Giai đoạn thứ hai, Giai đoạn thứ ba,...

Sản phẩm 1

Sản phẩm 2, Sản phẩm 3,...

Điền dữ liệu bằng cách sử dụng chuỗi điền tùy chỉnh

Để giúp nhập một chuỗi dữ liệu cụ thể (như danh sách tên hoặc vùng kinh doanh) dễ dàng hơn, bạn có thể tạo một chuỗi điền tùy chỉnh. Một chuỗi điền tùy chỉnh có thể được dựa trên một danh sách các mục hiện có trên một trang tính, hoặc bạn có thể nhập danh sách từ đầu. Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa các chuỗi điền dựng sẵn (như chuỗi điền cho tháng và ngày), nhưng bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa một chuỗi điền tùy chỉnh.

Lưu ý: Một danh sách tùy chỉnh chỉ có thể bao gồm văn bản hoặc văn bản kết hợp với số.

Sử dụng một chuỗi điền tùy chỉnh dựa trên danh sách các mục hiện có

 1. Trên trang tính, hãy chọn danh sách các mục mà bạn muốn sử dụng trong chuỗi điền.

 2. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Chung, hãy bấm nút Sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 4. Kiểm tra để đảm bảo rằng tham chiếu ô của danh sách các mục bạn đã chọn được hiển thị trong hộp Nhập danh sách từ ô rồi sau đó bấm Nhập.

  Các mục trong danh sách bạn đã chọn được thêm vào hộp Danh sách Tùy chỉnh.

 5. Bấm OK hai lần.

 6. Trên trang tính, bấm ô rồi nhập mục trong chuỗi điền tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu danh sách.

 7. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền ngang qua các ô mà bạn muốn điền.

Sử dụng một chuỗi điền tùy chỉnh dựa trên danh sách các mục mới

 1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Chung, hãy bấm Sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Danh sách tùy chỉnh, bấm DANH SÁCH MỚI rồi nhập các mục trong hộp Mục Danh sách, bắt đầu với mục đầu tiên.

 4. Nhấn Enter sau mỗi mục.

 5. Khi danh sách đã hoàn thành, bấm Thêm rồi sau đó bấm OK hai lần.

 6. Trên trang tính, bấm ô rồi nhập mục trong chuỗi điền tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu danh sách.

 7. Kéo điều khiển điền Núm điều khiển điền ngang qua các ô mà bạn muốn điền.

Chỉnh sửa hoặc xóa bỏ chuỗi điền tùy chỉnh

 1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Chung, hãy bấm Sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Danh sách Tùy chỉnh, chọn danh sách mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sửa chuỗi điền, hãy thực hiện các thay đổi mà bạn muốn trong hộp Mục Danh sách rồi bấm Thêm.

  • Để xóa chuỗi điền, bấm Xóa.

Bài viết này không giải thích cách nhập dữ liệu theo cách thủ công hoặc nhập dữ liệu đồng thời trên nhiều trang tính. Để biết thêm thông tin về cách nhập dữ liệu theo cách thủ công, hãy xem bài viết Nhập dữ liệu vào các ô trong trang tính theo cách thủ công.

Tự động lặp lại các giá trị đã hiện hữu sẵn trong cột

Nếu một vài ký tự đầu tiên mà bạn nhập vào ô khớp với mục hiện có trong cột đó, Excel sẽ tự động nhập các ký tự còn lại cho bạn. Excel chỉ tự động hoàn thành các mục chứa văn bản hoặc một tổ hợp văn bản và số. Các mục chỉ chứa số, ngày hoặc giờ không được điền tự động.

Sau khi Excel hoàn thành những gì bạn bắt đầu nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để chấp nhận một mục được đề xuất, nhấn ENTER.

  Mục được hoàn thành khớp chính xác với mẫu các chữ in hoa và in thường của mục hiện có.

 • Để thay thế các ký tự được nhập tự động, hãy tiếp tục nhập.

 • Để xóa các ký tự được nhập tự động, nhấn BACKSPACE.

Lưu ý: 

 • Excel hoàn thành một mục chỉ khi con trỏ ở cuối nội dung ô hiện tại.

 • Excel tạo danh sách các mục Tự động Hoàn thành tiềm năng dựa trên các cột có chứa ô hiện hoạt. Các mục được lặp lại bên trong một hàng không được tự động hoàn thành.

Tắt tính năng tự động hoàn tất giá trị ô

Nếu bạn không muốn Excel tự động hoàn thành các giá trị ô, bạn có thể tắt tính năng này.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong Excel, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào Nâng cao, rồi dưới mục Tùy chọn chỉnh sửa, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cho phép Tự động Hoàn tất giá trị ô để bật hoặc tắt tính năng tự động hoàn tất giá trị ô.

Sử dụng núm điều khiển điền để điền dữ liệu

Để nhanh chóng điền một vài kiểu chuỗi dữ liệu, bạn có thể chọn các ô và kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền . Để sử dụng điều khiển điền, bạn hãy chọn các ô mà bạn muốn sử dụng làm cơ sở để điền các ô bổ sung rồi kéo điều khiển điền ngang qua hoặc xuống các ô mà bạn muốn điền.

Ẩn hoặc hiển thị núm điều khiển điền

Theo mặc định, điều khiển điền được hiển thị nhưng bạn có thể ẩn nó hoặc hiển thị nó nếu nó bị ẩn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong Excel, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào Nâng cao, rồi dưới mục Tùy chọn chỉnh sửa, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cho phép núm điều khiển điền và kéo thả ô để hiển thị hoặc ẩn núm điều khiển điền.

 4. Để tránh thay thế dữ liệu hiện có khi bạn kéo điều khiển điền, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô được chọn. Nếu bạn không muốn xem thông báo về việc ghi đè lên các ô không trống, bạn có thể xóa hộp kiểm này.

Sử dụng các Tùy chọn Tự động Điền để thay đổi cách điền những ô đã chọn

Sau khi bạn kéo núm điều khiển điền, nút Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút xuất hiện để bạn có thể thay đổi cách điền những ô đã chọn. Ví dụ: bạn có thể chọn chỉ điền định dạng ô bằng cách bấm vào Chỉ Điền Định dạng hoặc chọn chỉ điền nội dung của ô bằng cách bấm vào Điền Không Định dạng.

Bật hoặc tắt Tùy chọn Tự động Điền

Nếu bạn không muốn hiển thị nút Tùy chọn Tự động Điền mỗi lần bạn kéo núm điều khiển điền thì bạn có thể tắt nút đó đi. Tương tự, nếu nút Tùy chọn Tự động Điền không xuất hiện khi bạn kéo núm điều khiển điền, bạn có thể muốn bật nút đó lên.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong Excel, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào Nâng cao, rồi dưới mục Cắt, sao chép và dán, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị nút Tùy chọn Dán khi dán nội dung.

Điền dữ liệu vào các ô liền kề bằng cách sử dụng lệnh Điền

Bạn có thể sử dụng lệnh Điền để điền vào ô đang chọn hoặc một dải ô đã chọn nội dung của ô hoặc dải ô liền kề hoặc điền nhanh những ô liền kề bằng cách kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền .

Điền vào ô đang chọn nội dung của ô liền kề

 1. Chọn một ô trống ở bên trái, bên phải, bên trên hoặc bên dưới ô chứa dữ liệu mà bạn muốn sử dụng để điền vào ô trống đó.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền rồi sau đó bấm Xuống, Phải, Lên, hoặc Trái.

Ảnh Ribbon Excel

Mẹo: Để điền nhanh vào một ô nội dung của một ô liền kề, bạn có thể nhấn CTRL+D để điền từ ô bên trên hoặc CTRL+R để điền từ ô bên trái. Để điền vào một ô nội dung của một ô bên dưới (tức là điền theo hướng lên), trên tab Trang đầu, trong nhómChỉnh sửa, bấm vào Điền, rồi bấm vào Lên trên. Để điền vào một ô nội dung của một ô bên phải (tức là điền theo hướng sang trái), trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Điền, rồi bấm vào Sang trái.

Kéo điều khiển điền để điền dữ liệu vào các ô liền kề

 1. Hãy chọn những ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

 2. Kéo điều khiển điền ngang qua các ô mà bạn muốn điền.

 3. Để thay đổi cách bạn muốn điền lựa chọn, bấm Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn kéo điều khiển điền lên hoặc sang bên trái của lựa chọn và dừng trong ô được lựa chọn mà không đi qua cột đầu tiên hoặc hàng trên cùng trong phần lựa chọn, Excel sẽ xóa các dữ liệu bên trong phần lựa chọn. Bạn phải kéo điều khiển điền ra khỏi khu vực được lựa chọn trước khi thả nút chuột.

Điền công thức vào các ô liền kề

 1. Hãy chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

 2. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua các ô mà bạn muốn điền.

 3. Để thay đổi cách bạn muốn điền lựa chọn, bấm Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu chức năng tính toán sổ làm việc tự động không được bật, các công thức sẽ không tính lại khi bạn điền các ô. Để kiểm tra các tùy chọn tính toán sổ làm việc của bạn, hãy làm như sau:

 4. Bấm vào tab Tệp.

 5. Dưới mục Excel, bấm Tùy chọn rồi sau đó bấm thể loại Công thức.

 6. Dưới mục Tùy chọn Tính toán, nhìn phía dưới mục Tính toán Sổ làm việc.

  • Tự động    Các công thức tự động tính lại.

  • Tự động ngoại trừ các bảng dữ liệu    Các công thức tính lại, trừ khi công thức ở trong một bảng dữ liệu.

  • Tài liệu hướng dẫn    Các công thức không bao giờ tự động tính lại.

  • Tính lại sổ làm việc trước khi lưu    Tùy chọn này sẵn dùng chỉ nếu Tính toán Sổ làm việc được đặt là Thủ công. Nếu hộp kiểm này được chọn, các công thức không tự động tính lại cho đến khi bạn lưu sổ làm việc. Lưu ý rằng một số hành động khác có thể khiến sổ làm việc được lưu như sử dụng lệnh Gửi Đến.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể điền vào ô đang chọn công thức của ô liền kề bằng cách sử dụng lệnh Điền (trên tab Trang đầu trong nhóm Chỉnh sửa) hoặc bằng cách nhấn CTRL+D để điền vào ô bên dưới hoặc CTRL+R để điền vào ô bên phải của ô chứa công thức.

 • Bạn có thể tự động điền công thức xuống dưới cho tất cả các ô liền kề mà nó áp dụng bằng cách bấm đúp vào điều khiển điền của ô đầu tiên có chứa công thức. Ví dụ, các ô A1:A15 và B1:B15 bao gồm các số và bạn nhập công thức =A1+B1 trong ô C1. Để sao chép công thức vào các ô C2:C15, hãy chọn ô C1 và bấm đúp vào điều khiển điền.

Điền một chuỗi số, ngày hoặc các mục chuỗi dựng sẵn khác

Bạn có thể nhanh chóng điền vào các ô trong một dải ô các chuỗi số hoặc ngày hay chuỗi ngày, ngày trong tuần, tháng hoặc năm được dựng sẵn bằng cách sử dụng núm điều khiển điền.

 1. Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

 2. Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

 3. Nhập giá trị trong ô tiếp theo để thiết lập mẫu.

  Ví dụ, nếu bạn muốn các chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong hai ô đầu tiên. Nếu bạn muốn các chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24. Nếu bạn muốn các chuỗi 2, 2, 2, 2..., bạn có thể để trống ô thứ hai.

Xem thêm ví dụ về các chuỗi mà bạn có thể điền

Khi bạn điền một chuỗi, phần lựa chọn được mở rộng như phần minh họa trong bảng sau. Trong bảng này, các mục được phân tách bằng dấu phẩy nằm trong các ô riêng liền kề trên trang tính.

Vùng chọn ban đầu

Chuỗi mở rộng

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Thứ Hai

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm,...

Thứ Hai

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm,...

Tháng 1

Tháng 1, Tháng 2, Tháng 4,...

Tháng 1, Tháng 4

Tháng 7, Tháng 10, Tháng 1,...

Tháng 1 năm 2007, Tháng 4 năm 2007

Tháng 7 năm 2007, Tháng 10 năm 2007, Tháng 1 năm 2008,...

Ngày 15 tháng 1, Ngày 15 tháng 4

Ngày 15 tháng 7, Ngày 15 tháng 10,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

Ngày 1 tháng 1, Ngày 1 tháng 3

Ngày 1 tháng 5, Ngày 1 tháng 7, Ngày 1 tháng 9,...

Quý 3 (hoặc Q3 hoặc Quý 3)

Quý 4, Quý 1, Quý 2,...

văn bản 1, văn bản A

văn bản 2, văn bản A, văn bản 3, văn bản A,...

Giai đoạn thứ nhất

Giai đoạn thứ hai, Giai đoạn thứ ba,...

Sản phẩm 1

Sản phẩm 2, Sản phẩm 3,...

 1. Chọn ô có chứa giá trị bắt đầu.

 2. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua dải ô mà bạn muốn điền.

  Để điền vào một thứ tự gia tăng, hãy kéo xuống phía dưới hoặc kéo sang phải. Để điền vào một thứ tự giảm xuống, hãy kéo lên phía trên hoặc kéo sang trái.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể chỉ định kiểu chuỗi bằng cách sử dụng nút chuột phải để kéo điều khiển điền qua phạm vi rồi bấm vào lệnh thích hợp trên menu lối tắt. Ví dụ, nếu giá trị đầu tiên là THÁNG 1 NĂM 2007, hãy bấm Điền Tháng cho chuỗi THÁNG 2 NĂM 2007, THÁNG 3 NĂM 2007 và v.v.; hoặc bấm Điền Năm cho các chuỗi THÁNG 1 NĂM 2007, THÁNG 1 NĂM 2008 và v.v.

 • Nếu phần lựa chọn có chứa các số, bạn có thể kiểm soát kiểu chuỗi mà bạn muốn tạo.

Điền một chuỗi số vào các ô

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền, rồi bấm Chuỗi.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Dưới mục Kiểu, bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Tuyến tính    Tạo một chuỗi được tính toán bằng cách cộng giá trị trong hộp Giá trị Bước với mỗi giá trị ô tương ứng.

  • Gia tăng    Tạo một chuỗi được tính toán bằng cách nhân giá trị trong hộp Giá trị Bước với mỗi giá trị ô tương ứng.

  • Ngày    Tạo một chuỗi điền giá trị ngày tăng dần theo giá trị trong hộp Giá trị Bước và phụ thuộc vào đơn vị được chỉ định trong phần Đơn vị Ngày.

  • Tự động Điền    Tạo một chuỗi cho cùng một kết quả khi kéo điều khiển điền.

 3. Bạn có thể bỏ Tự động Điền chuỗi bằng cách nhấn giữ CTRL khi kéo núm điều khiển điền của một vùng chọn gồm hai hoặc nhiều ô. Các giá trị được chọn sau đó được sao chép sang các ô liền kề và Excel không mở rộng chuỗi.

Điền dữ liệu bằng cách sử dụng chuỗi điền tùy chỉnh

Để giúp nhập một chuỗi dữ liệu cụ thể (như danh sách tên hoặc vùng kinh doanh) dễ dàng hơn, bạn có thể tạo một chuỗi điền tùy chỉnh. Một chuỗi điền tùy chỉnh có thể được dựa trên một danh sách các mục hiện có trên một trang tính, hoặc bạn có thể nhập danh sách từ đầu. Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa các chuỗi điền dựng sẵn (như chuỗi điền cho tháng và ngày), nhưng bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa một chuỗi điền tùy chỉnh.

Lưu ý: Một danh sách tùy chỉnh chỉ có thể bao gồm văn bản hoặc văn bản kết hợp với số. Đối với văn bản tùy chỉnh chỉ bao gồm các số, như 0 đến 100, trước tiên bạn phải tạo danh sách số được định dạng là văn bản.

Định dạng số dưới dạng văn bản

 1. Chọn đủ số ô cho danh sách số mà bạn muốn định dạng thành văn bản.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Định dạng Số, rồi bấm vào Văn bản.

Ảnh Ribbon Excel

Mẹo: Bạn có thể phải bấm vào Xem thêm Định dạng Số để thấy định dạng Văn bản trong danh sách.

 1. Trong những ô được định dạng, hãy nhập danh sách số.

Sử dụng một chuỗi điền tùy chỉnh dựa trên danh sách các mục hiện có

 1. Trên trang tính, hãy chọn danh sách các mục mà bạn muốn sử dụng trong chuỗi điền.

 2. Bấm vào tab Tệp.

 3. Trong Excel, bấm Tùy chọn.

 4. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Chung, hãy bấm Sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 5. Kiểm tra để đảm bảo rằng tham chiếu ô của danh sách các mục bạn đã chọn được hiển thị trong hộp Nhập danh sách từ ô rồi sau đó bấm Nhập.

  Các mục trong danh sách bạn đã chọn được thêm vào hộp Danh sách Tùy chỉnh.

 6. Bấm OK hai lần.

 7. Trên trang tính, bấm ô rồi nhập mục trong chuỗi điền tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu danh sách.

 8. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua các ô mà bạn muốn điền.

Sử dụng một chuỗi điền tùy chỉnh dựa trên danh sách các mục mới

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong Excel, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Chung, hãy bấm Sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Danh sách tùy chỉnh, bấm DANH SÁCH MỚI rồi nhập các mục trong hộp Mục Danh sách, bắt đầu với mục đầu tiên.

 5. Nhấn ENTER sau mỗi mục nhập.

 6. Khi danh sách đã hoàn thành, bấm Thêm rồi sau đó bấm OK hai lần.

 7. Trên trang tính, bấm ô rồi nhập mục trong chuỗi điền tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu danh sách.

 8. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua các ô mà bạn muốn điền.

Chỉnh sửa hoặc xóa bỏ chuỗi điền tùy chỉnh

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong Excel, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao rồi dưới mục Chung, hãy bấm Sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Danh sách Tùy chỉnh, chọn danh sách mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sửa chuỗi điền, hãy thực hiện các thay đổi mà bạn muốn trong hộp Mục Danh sách rồi bấm Thêm.

  • Để xóa chuỗi điền, bấm Xóa.

Đầu Trang

Thay vì nhập dữ liệu theo cách thủ công trên một trang tính, bạn có thể sử dụng tính năng Tự động Điền để điền vào ô các dữ liệu theo một mẫu hoặc dựa trên dữ liệu trong các ô khác. Bài viết này không giải thích cách nhập dữ liệu thủ công hay nhập dữ liệu đồng thời trên nhiều trang tính. Để biết thông tin về cách nhập dữ liệu thủ công, hãy xem bài viết Nhập dữ liệu thủ công.

Tự động lặp lại các giá trị đã hiện hữu sẵn trong cột

Nếu một vài ký tự đầu tiên mà bạn nhập vào ô khớp với mục hiện có trong cột đó, Excel sẽ tự động nhập các ký tự còn lại cho bạn. Excel chỉ tự động hoàn thành các mục chứa văn bản hoặc một tổ hợp văn bản và số. Các mục chỉ chứa số, ngày hoặc giờ không được điền tự động.

Sau khi Excel hoàn thành những gì bạn bắt đầu nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để chấp nhận một mục được đề xuất, nhấn ENTER.

  Mục được hoàn thành khớp chính xác với mẫu các chữ in hoa và in thường của mục hiện có.

 • Để thay thế các ký tự được nhập tự động, hãy tiếp tục nhập.

 • Để xóa các ký tự được nhập tự động, nhấn BACKSPACE.

Lưu ý: 

 • Excel hoàn thành một mục chỉ khi con trỏ ở cuối nội dung ô hiện tại.

 • Excel tạo danh sách các mục Tự động Hoàn thành tiềm năng dựa trên các cột có chứa ô hiện hoạt. Các mục được lặp lại bên trong một hàng không được tự động hoàn thành.

Tắt tính năng tự động hoàn tất giá trị ô

Nếu bạn không muốn Excel tự động hoàn thành các giá trị ô, bạn có thể tắt tính năng này.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Nâng cao, rồi dưới mục Tùy chọn chỉnh sửa, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cho phép Tự động Hoàn tất giá trị ô để bật hoặc tắt tính năng tự động hoàn tất giá trị ô.

Sử dụng núm điều khiển điền để điền dữ liệu

Để nhanh chóng điền một vài kiểu chuỗi dữ liệu, bạn có thể chọn các ô và kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền . Để sử dụng điều khiển điền, bạn hãy chọn các ô mà bạn muốn sử dụng làm cơ sở để điền các ô bổ sung rồi kéo điều khiển điền ngang qua hoặc xuống các ô mà bạn muốn điền.

Ẩn hoặc hiển thị núm điều khiển điền

Theo mặc định, điều khiển điền được hiển thị nhưng bạn có thể ẩn nó hoặc hiển thị nó nếu nó bị ẩn.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Nâng cao, rồi dưới mục Tùy chọn chỉnh sửa, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cho phép núm điều khiển điền và kéo thả ô để hiển thị hoặc ẩn núm điều khiển điền.

 3. Để tránh thay thế dữ liệu hiện có khi bạn kéo điều khiển điền, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô được chọn. Nếu bạn không muốn xem thông báo về việc ghi đè lên các ô không trống, bạn có thể xóa hộp kiểm này.

Sử dụng các Tùy chọn Tự động Điền để thay đổi cách điền những ô đã chọn

Sau khi bạn kéo núm điều khiển điền, nút Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút xuất hiện để bạn có thể thay đổi cách điền những ô đã chọn. Ví dụ: bạn có thể chọn chỉ điền định dạng ô bằng cách bấm vào Chỉ Điền Định dạng hoặc chọn chỉ điền nội dung của ô bằng cách bấm vào Điền Không Định dạng.

Bật hoặc tắt Tùy chọn Tự động Điền

Nếu bạn không muốn hiển thị nút Tùy chọn Tự động Điền mỗi lần bạn kéo núm điều khiển điền, bạn có thể tắt nút đó đi. Tương tự, nếu nút Tùy chọn Tự động Điền không xuất hiện khi bạn kéo núm điều khiển điền, bạn có thể muốn bật nút đó lên.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Nâng cao, rồi dưới mục Cắt, Sao chép và Dán, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị nút Tùy chọn Dán.

Điền dữ liệu vào các ô liền kề bằng cách sử dụng lệnh Điền

Bạn có thể sử dụng lệnh Điền để điền vào ô đang chọn hoặc một dải ô đã chọn nội dung của ô hoặc dải ô liền kề hoặc điền nhanh những ô liền kề bằng cách kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền .

Điền vào ô đang chọn nội dung của ô liền kề

 1. Chọn một ô trống ở bên trái, bên phải, bên trên hoặc bên dưới ô chứa dữ liệu mà bạn muốn sử dụng để điền vào ô trống đó.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền rồi sau đó bấm Xuống, Phải, Lên, hoặc Trái.

  Ảnh Ribbon Excel

Mẹo: Để điền nhanh vào một ô nội dung của một ô liền kề, bạn có thể nhấn CTRL+D để điền từ ô bên trên hoặc CTRL+R để điền từ ô bên trái. Để điền vào một ô nội dung của một ô bên dưới (tức là điền theo hướng lên), trên tab Trang đầu, trong nhómChỉnh sửa, bấm vào Điền, rồi bấm vào Lên trên. Để điền vào một ô nội dung của một ô bên phải (tức là điền theo hướng sang trái), trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Điền, rồi bấm vào Sang trái.

Kéo điều khiển điền để điền dữ liệu vào các ô liền kề

 1. Hãy chọn những ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

 2. Kéo điều khiển điền ngang qua các ô mà bạn muốn điền.

 3. Để thay đổi cách bạn muốn điền lựa chọn, bấm Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn kéo điều khiển điền lên hoặc sang bên trái của lựa chọn và dừng trong ô được lựa chọn mà không đi qua cột đầu tiên hoặc hàng trên cùng trong phần lựa chọn, Excel sẽ xóa các dữ liệu bên trong phần lựa chọn. Bạn phải kéo điều khiển điền ra khỏi khu vực được lựa chọn trước khi thả nút chuột.

Điền công thức vào các ô liền kề

 1. Hãy chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

 2. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua các ô mà bạn muốn điền.

 3. Để thay đổi cách bạn muốn điền lựa chọn, bấm Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Nếu chức năng tính toán sổ làm việc tự động không được bật, các công thức sẽ không tính lại khi bạn điền các ô. Để kiểm tra các tùy chọn tính toán sổ làm việc của bạn, hãy làm như sau:

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, rồi sau đó bấm thể loại Công thức.

 2. Dưới mục Tùy chọn Tính toán, nhìn phía dưới mục Tính toán Sổ làm việc.

  • Tự động    Các công thức tự động tính lại.

  • Tự động ngoại trừ các bảng dữ liệu    Các công thức tính lại, trừ khi công thức ở trong một bảng dữ liệu.

  • Tài liệu hướng dẫn    Các công thức không bao giờ tự động tính lại.

  • Tính lại sổ làm việc trước khi lưu    Tùy chọn này sẵn dùng chỉ nếu Tính toán Sổ làm việc được đặt là Thủ công. Nếu hộp kiểm này được chọn, các công thức không tự động tính lại cho đến khi bạn lưu sổ làm việc. Lưu ý rằng một số hành động khác có thể khiến sổ làm việc được lưu như sử dụng lệnh Gửi Đến.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể điền vào ô đang chọn công thức của một ô liền kề bằng cách sử dụng lệnh Điền (trên tab Trang đầu trong nhóm Chỉnh sửa) hoặc bằng cách nhấn CTRL+D để điền vào ô bên dưới hoặc CTRL+R để điền vào ô bên phải của ô chứa công thức.

 • Bạn có thể tự động điền công thức xuống dưới cho tất cả các ô liền kề mà nó áp dụng bằng cách bấm đúp vào điều khiển điền của ô đầu tiên có chứa công thức. Ví dụ, các ô A1:A15 và B1:B15 bao gồm các số và bạn nhập công thức =A1+B1 trong ô C1. Để sao chép công thức vào các ô C2:C15, hãy chọn ô C1 và bấm đúp vào điều khiển điền.

Điền một chuỗi số, ngày hoặc các mục chuỗi dựng sẵn khác

Bạn có thể nhanh chóng điền vào các ô trong một dải ô các chuỗi số hoặc ngày hay chuỗi ngày, ngày trong tuần, tháng hoặc năm được dựng sẵn bằng cách sử dụng núm điều khiển điền.

 1. Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

 2. Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

 3. Nhập giá trị trong ô tiếp theo để thiết lập mẫu.

  Ví dụ, nếu bạn muốn các chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong hai ô đầu tiên. Nếu bạn muốn các chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24. Nếu bạn muốn các chuỗi 2, 2, 2, 2..., bạn có thể để trống ô thứ hai.

  Xem thêm ví dụ về các chuỗi mà bạn có thể điền

  Khi bạn điền một chuỗi, phần lựa chọn được mở rộng như phần minh họa trong bảng sau. Trong bảng này, các mục được phân tách bằng dấu phẩy nằm trong các ô riêng liền kề trên trang tính.

Vùng chọn ban đầu

Chuỗi mở rộng

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Thứ Hai

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm,...

Thứ Hai

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm,...

Tháng 1

Tháng 1, Tháng 2, Tháng 4,...

Tháng 1, Tháng 4

Tháng 7, Tháng 10, Tháng 1,...

Tháng 1 năm 2007, Tháng 4 năm 2007

Tháng 7 năm 2007, Tháng 10 năm 2007, Tháng 1 năm 2008,...

Ngày 15 tháng 1, Ngày 15 tháng 4

Ngày 15 tháng 7, Ngày 15 tháng 10,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

Ngày 1 tháng 1, Ngày 1 tháng 3

Ngày 1 tháng 5, Ngày 1 tháng 7, Ngày 1 tháng 9,...

Quý 3 (hoặc Q3 hoặc Quý 3)

Quý 4, Quý 1, Quý 2,...

văn bản 1, văn bản A

văn bản 2, văn bản A, văn bản 3, văn bản A,...

Giai đoạn thứ nhất

Giai đoạn thứ hai, Giai đoạn thứ ba,...

Sản phẩm 1

Sản phẩm 2, Sản phẩm 3,...

 1. Chọn ô có chứa giá trị bắt đầu.

 2. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua dải ô mà bạn muốn điền.

  Để điền vào một thứ tự gia tăng, hãy kéo xuống phía dưới hoặc kéo sang phải. Để điền vào một thứ tự giảm xuống, hãy kéo lên phía trên hoặc kéo sang trái.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể chỉ định kiểu chuỗi bằng cách sử dụng nút chuột phải để kéo điều khiển điền qua phạm vi rồi bấm vào lệnh thích hợp trên menu lối tắt. Ví dụ, nếu giá trị đầu tiên là THÁNG 1 NĂM 2007, hãy bấm Điền Tháng cho chuỗi THÁNG 2 NĂM 2007, THÁNG 3 NĂM 2007 và v.v.; hoặc bấm Điền Năm cho các chuỗi THÁNG 1 NĂM 2007, THÁNG 1 NĂM 2008 và v.v.

 • Nếu phần lựa chọn có chứa các số, bạn có thể kiểm soát kiểu chuỗi mà bạn muốn tạo.

  Điền một chuỗi số vào các ô

  1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền, rồi bấm Chuỗi.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Dưới mục Kiểu, bấm vào một trong các tùy chọn sau:

   • Tuyến tính    Tạo một chuỗi được tính toán bằng cách cộng giá trị trong hộp Giá trị Bước với mỗi giá trị ô tương ứng.

   • Gia tăng    Tạo một chuỗi được tính toán bằng cách nhân giá trị trong hộp Giá trị Bước với mỗi giá trị ô tương ứng.

   • Ngày    Tạo một chuỗi điền giá trị ngày tăng dần theo giá trị trong hộp Giá trị bước và phụ thuộc vào đơn vị được chỉ định trong Đơn vị ngày tháng.

   • Tự động Điền    Tạo một chuỗi cho cùng một kết quả khi kéo điều khiển điền.

 • Bạn có thể bỏ Tự động Điền chuỗi bằng cách nhấn giữ CTRL khi kéo núm điều khiển điền của một vùng chọn gồm hai hoặc nhiều ô. Các giá trị được chọn sau đó được sao chép sang các ô liền kề và Excel không mở rộng chuỗi.

Điền dữ liệu bằng cách sử dụng chuỗi điền tùy chỉnh

Để giúp nhập một chuỗi dữ liệu cụ thể (như danh sách tên hoặc vùng kinh doanh) dễ dàng hơn, bạn có thể tạo một chuỗi điền tùy chỉnh. Một chuỗi điền tùy chỉnh có thể được dựa trên một danh sách các mục hiện có trên một trang tính, hoặc bạn có thể nhập danh sách từ đầu. Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa các chuỗi điền dựng sẵn (như chuỗi điền cho tháng và ngày), nhưng bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa một chuỗi điền tùy chỉnh.

Lưu ý: Một danh sách tùy chỉnh chỉ có thể bao gồm văn bản hoặc văn bản kết hợp với số. Đối với văn bản tùy chỉnh chỉ bao gồm các số, như 0 đến 100, trước tiên bạn phải tạo danh sách số được định dạng là văn bản.

Định dạng số dưới dạng văn bản

 1. Chọn đủ số ô cho danh sách số mà bạn muốn định dạng thành văn bản.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Định dạng Số, rồi bấm vào Văn bản.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Bạn có thể phải bấm vào Xem thêm để thấy định dạng Văn bản trong danh sách.

 3. Trong những ô được định dạng, hãy nhập danh sách số.

Sử dụng một chuỗi điền tùy chỉnh dựa trên danh sách các mục hiện có

 1. Trên trang tính, hãy chọn danh sách các mục mà bạn muốn sử dụng trong chuỗi điền.

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 3. Bấm vào Phổ biến, rồi dưới Các tùy chọn chính khi làm việc với Excel, bấm vào Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 4. Kiểm tra để đảm bảo rằng tham chiếu ô của danh sách các mục bạn đã chọn được hiển thị trong hộp Nhập danh sách từ ô rồi sau đó bấm Nhập.

  Các mục trong danh sách bạn đã chọn được thêm vào hộp Danh sách Tùy chỉnh.

 5. Bấm OK hai lần.

 6. Trên trang tính, bấm ô rồi nhập mục trong chuỗi điền tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu danh sách.

 7. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua các ô mà bạn muốn điền.

Sử dụng một chuỗi điền tùy chỉnh dựa trên danh sách các mục mới

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Phổ biến, rồi dưới Các tùy chọn chính khi làm việc với Excel, bấm vào Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Danh sách tùy chỉnh, bấm DANH SÁCH MỚI rồi nhập các mục trong hộp Mục Danh sách, bắt đầu với mục đầu tiên.

  Nhấn ENTER sau mỗi mục nhập.

 4. Khi danh sách đã hoàn thành, bấm Thêm rồi sau đó bấm OK hai lần.

 5. Trên trang tính, bấm ô rồi nhập mục trong chuỗi điền tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu danh sách.

 6. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua các ô mà bạn muốn điền.

Chỉnh sửa hoặc xóa bỏ chuỗi điền tùy chỉnh

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào danh mục Phổ biến, rồi dưới Các tùy chọn chính khi làm việc với Excel, bấm vào Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Danh sách Tùy chỉnh, chọn danh sách mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sửa chuỗi điền, hãy thực hiện các thay đổi mà bạn muốn trong hộp Mục Danh sách rồi bấm Thêm.

  • Để xóa chuỗi điền, bấm Xóa.

Đầu Trang

Bạn có biết?

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 hoặc phiên bản Office mới nhất, bạn có thể dùng thử ngay:

Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể nào không?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×