Điền công thức vào các ô liền kề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn cũng có thể sao chép nhanh các công thức vào các ô liền kề bằng điều khiển điền Núm điều khiển điền . Khi bạn điền công thức, các tham chiếu tương ứng được sử dụng để đảm bảo các công thức phù hợp cho từng hàng, trừ khi bạn bao gồm các tham chiếu tuyệt đối hoặc hỗn hợp trước khi bạn điền công thức.

 1. Hãy chọn ô chứa công thức mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

 2. Kéo điều khiển điền Núm điều khiển điền ngang qua các ô mà bạn muốn điền.

  Nếu bạn không nhìn thấy điều khiển điền, có thể nó đã bị ẩn. Để hiển thị lại:

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn

  2. Bấm Nâng cao.

  3. Bên dưới Tùy chọn Chỉnh sửa, hãy đánh dấu kiểm vào hộpBật điều khiển điền và kéo thả ô.

 3. Để thay đổi cách bạn muốn điền vào phần được chọn, bấm Tùy chọn Tự động Điền Ảnh nút rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Để biết thêm thông tin về cách sao chép công thức, hãy xem Sao và dán công thức này sang ô hoặc trang tính khác.

Điền công thức vào các ô liền kề

Bạn có thể sử dụng lệnh Điền để điền công thức vào một phạm vi ô liền kề.

 1. Chọn ô có công thức và các ô liền kề mà bạn muốn điều.

 2. Bấm Trang đầu > Điền, và chọn Xuống, Phải, Lên, hoặc Trái.

Ảnh Ribbon Excel

Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+D để điền công thức vào một cột, hoặc Ctrl+R để điền công thức vào bên phải của hàng.

Bật tính toán sổ làm việc

Nếu chưa bật tự động tính toán sổ làm việc, các công thức sẽ không tính toán lại khi bạn điền vào ô. Dưới đây là cách bạn có thể kiểm tra điều đó và bật nếu cần:

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Công thức.

 3. Bên dưới Tính toán Sổ làm việc, hãy bảo đảm rằng Tự động được chọn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×