Định dạng video hoạt động trong Office 365 Video

Định dạng video hoạt động trong Office 365 Video

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Office 365 Video sẽ được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp video dịch vụ mới thêm thông minh để cộng tác video và tìm hiểu về các gói đăng ký hiệu ứng chuyển tiếp cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem di chuyển đến dòng từ Office 365 Video.

Office 365 Video được xây dựng trên các Dịch vụ Phương tiện Azure. Vì vậy, Office 365 Video chỉ hỗ trợ codec và định dạng tệp mà Dịch vụ Phương tiện Azure hỗ trợ. Bài viết này liệt kê codec video, codec âm thanh và các định dạng tệp video tương thích với Office 365 Video.

Ghi chú: Để biết thông tin cập nhật mới nhất về codec được hỗ trợ và định dạng tệp, hãy xem định dạng được hỗ trợ bởi các dịch vụ Media Encoder.

Codec video được hỗ trợ

Office 365 Video hỗ trợ các codec video sau đây:

 • H.264 (Hồ sơ Đường cơ sở, Chính và Cao)

 • MPEG-1 (Bao gồm MPEG-A)

 • MPEG-2 (Hồ sơ Đơn giản và Chính)

 • MPEG-4 v2 (Hồ sơ Trực quan Đơn giản và Đơn giản Nâng cao)

 • VC-1 (Hồ sơ Đơn giản, Chính và Nâng cao)

 • Windows Media Video (Hồ sơ Đơn giản, Chính và Nâng cao)

 • DV (DVC, DVHD, DVSD, DVSL)

 • Grass Valley HQ/HQX

Codec âm thanh được hỗ trợ

Office 365 Video hỗ trợ các codec âm thanh sau đây:

 • TH-3 (Âm thanh Dolby Digital)

 • AAC (AAC-LC, HE-AAC v1 với lõi AAC-LC và HE-AAC v2 với lõi AAC-LC)

 • .mp3

 • Windows Media Audio (Windows Media Audio Standard, Windows Media Audio Professional, và Windows Media Audio Lossless)

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Office 365 Video hỗ trợ các định dạng tệp video sau đây:

Định dạng tệp video

Phần mở rộng tệp video

3GPP, 3GPP2

.3gp, .3g2, .3gp2

Định dạng Hệ thống Nâng cao (ASF)

.asf

Mã Hoá Video Nâng cao Độ phân giải Cao (AVCHD) [Dòng Chuyển tải MPEG-2]

.mts, .m2ts

Khoảng trống Video Audio (AVI)

.avi

Bộ ghi hình kỹ thuật số MPEG-2 (MOD)

MOD

Tệp dòng chuyển tải (TS) DVD

.ts

Tệp đối tượng video DVD (VOB)

.vob

Tệp Codec Chụp Màn hình Trình mã hoá Biểu thức

.xesc

MP4

.mp4

Dòng Hệ thống MPEG-1

.mpeg, .mpg

Tệp video MPEG-2

.m2v

Định dạng Tệp Truyền Trơn tru (PIFF 1.3)

.ismv

Windows Media Video (WMV)

.wmv

Một số định dạng tệp video không nén cũng được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem hỗ trợ các định dạng video nhiên

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tìm trợ giúp về Office 365 Video

Đến với Office 365 Video

Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video

Quản lý cổng thông tin Office 365 Video của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×