Định dạng mục lục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm một bảng mục lục trong Word, bạn có thể tùy chỉnh cách nó xuất hiện. Ví dụ, bạn có thể chọn số lượng các cấp độ đầu đề để hiển thị và có hiển thị đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang.

Bạn cũng có thể thay đổi định dạng văn bản của bảng mục lục, và nó sẽ giữ rằng định dạng cho dù cách nhiều lần bạn cập nhật bảng mục lục.

Bạn muốn làm gì?

Chèn một bảng tùy chỉnh mục lục

Định dạng văn bản trong bảng mục lục

Chèn một bảng tùy chỉnh mục lục

Nếu tài liệu của bạn đã có bảng mục lục, quy trình này sẽ thay thế bằng tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên tab tham chiếu , trong nhóm Bảng mục lục , bấm Bảng mục lục, sau đó bấm Chèn bảng mục lục.

  Chèn Mục lục

  Hộp thoại Mục lục mở ra.

  Hộp thoại Mục Lục

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm một đường chỉ dẫn chấm hoặc đường chấm chấm giữa mỗi mục và số trang, bấm vào danh sách đường chỉ dẫn Tab và sau đó bấm đường chấm chấm.

   Bạn cũng có thể chọn một đường chỉ dẫn gạch ngang.

  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, hãy bấm Định dạng danh sách rồi bấm vào định dạng bạn muốn.

   Bạn có thể xem các định dạng khác nhau sẽ trông giống như trong hộp Xem trước khi in .

  • Để thay đổi số lượng các cấp được hiển thị trong bảng mục lục, bấm Hiển thị các mức, sau đó bấm vào số mức bạn muốn hiển thị.

Đầu Trang

Định dạng văn bản trong mục lục

Để thay đổi định dạng của bảng mục lục mà Word tạo ra, bạn cần thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục. Đây là riêng biệt với các kiểu mà bạn áp dụng cho các đầu đề trong tài liệu của bạn.

Sau khi bạn thực hiện thay đổi bạn muốn kiểu, Word sử dụng kiểu đó mỗi lần cập nhật bảng mục lục.

 1. Trên tab tham chiếu , trong nhóm Bảng mục lục , bấm Bảng mục lục, sau đó bấm Chèn bảng mục lục.

 2. Trong hộp thoại Mục lục , bấm sửa đổi.

  Hộp thoại Mục Lục

 3. Trong danh sách kiểu , bấm vào mức bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa đổi.

  Nút Sửa đổi

 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×