Điều kiện tiên quyết của nguồn dữ liệu (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để kết nối với nguồn dữ liệu khác nhau. Cho mỗi nhà cung cấp, Power Query hỗ trợ phiên bản cụ thể nhà cung cấp và đối tượng. Để biết hướng dẫn về việc nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hãy xem nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài.

Nguồn dữ liệu

Nhà cung cấp

Tối thiểu phiên bản nhà cung cấp

Tối thiểu phiên bản nguồn dữ liệu

Các đối tượng nguồn dữ liệu được hỗ trợ

Tải xuống

SQL Server

ADO.net (tích hợp vào .Net Framework)

.Net Framework 3.5 (chỉ riêng)

SQL Server 2005+

 • Bảng/Dạng xem

 • Hàm vô hướng

 • Hàm bảng

Bao gồm trong .NET Framework 3.5 trở lên

Access

Microsoft Access Database Engine (ACE)

ACE 2010 SP1

Không hạn chế

 • Bảng/Dạng xem

Nối kết

Excel (chỉ riêng tệp .xls) 1

Microsoft Access Database Engine (ACE)

ACE 2010 SP1

Không hạn chế

 • Bảng

 • Trang tính

Nối kết

Oracle 2

ODP.NET

ODAC 11.2 Bản phát hành 5 (11.2.0.3.20)

9.x+

 • Bảng/Dạng xem

Nối kết

System.Data.OracleClient (tích hợp vào .Net Framework)

.NET Framework 3.5

9.x+

 • Bảng/Dạng xem

Bao gồm trong .NET Framework 3.5 trở lên

IBM DB2

ADO.Net phiên bản khách từ IBM (một phần của gói trình điều khiển máy chủ dữ liệu IBM)

10.1

9.1+

 • Bảng/Dạng xem

Nối kết

MySQL

Connector/Net

6.6.5

5.1

 • Bảng/Dạng xem

 • Hàm vô hướng

Nối kết

PostgreSQL

Nhà cung cấp NPGSQL ADO.NET

2.0.12

7.4

 • Bảng/Dạng xem

Nối kết

Teradata

Nhà cung cấp Dữ liệu .Net cho Teradata

14+

12+

 • Bảng/Dạng xem

Nối kết

SAP Sybase SQL bất kỳ đâu

iAnywhere.Data.SQLAnywhere cho .NET 3.5

16+

16+

 • Bảng/Dạng xem

Nối kết

DB2 cho z/hệ điều hành

 • Bảng/Dạng xem

DB2 cho tôi

 • Bảng/Dạng xem

DB2 cho LUW (Linux, UNIX, Windows)

 1. Tệp Excel có đuôi mở rộng .xlsx không yêu cầu cài đặt nhà cung cấp riêng biệt.

 2. Các nhà cung cấp Oracle cũng yêu cầu phần mềm Oracle khách (Phiên bản 8.1.7+).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×