Điều gì đã xảy ra với hộp Nhập câu hỏi để được trợ giúp?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là một phần của thiết kế lại giao diện người dùng trong các chương trình Microsoft Office 2010, vào hộp nhập câu hỏi để được trợ giúp đã được chuyển đến cửa sổ Trợ giúp cho từng chương trình Office và đổi tên nhập từ tìm kiếm.

Để được trợ giúp với câu hỏi của bạn, trở lại chương trình của bạn, sau đó bấm Trợ giúp cho nút Ảnh Nút , thường nằm ở góc trên bên phải của màn hình.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×