Độ phân giải và vị trí bản ghi Skype for Business

Độ phân giải và vị trí bản ghi Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bản ghi cuộc họp Skype for Business của bạn được lưu trong video > thư mục Bản ghi Lync . Nếu bạn muốn thay đổi vị trí, hãy bấm duyệt và chọn một thư mục khác. Ví dụ, bạn có thể chọn để lưu bản ghi của bạn vào một vị trí trên một mạng chia sẻ, để những người khác có thể có quyền truy nhập vào bản ghi cuộc họp của bạn nữa.

  1. Mở Trình quản lý Ghi. Từ cửa sổ chính của Skype for Business, hãy bấm vào menu công cụ và chọn Trình quản lý Ghi.

  2. Bấm Duyệt.

  3. Tìm thư mục mà bạn muốn lưu các bản ghi của bạn.

  4. Đặt tên cho thư mục và bấm OK.

Hãy nhớ rằng tất cả các bản ghi trong tương lai của bạn sẽ được lưu trong vị trí mới. Nếu bạn đổi ý, bạn luôn có thể trở lại và chọn một thư mục khác.

Bạn cũng có thể thay đổi độ phân giải của bản ghi (theo mặc định là Độ phân giải Cao 720 điểm ảnh). Hãy nhớ, bạn chọn độ phân giải càng cao, kích cỡ tệp bản ghi sẽ càng lớn. Vì vậy nếu bạn muốn có các tệp kích cỡ nhỏ hơn, hãy chọn độ phân giải thấp hơn.

Ảnh chụp màn hình cho thấy hộp thoại tùy chọn Ghi

Mẹo: Bạn cũng có thể phát hành lại bản ghi lại với độ phân giải mới từ Trình quản lý Ghi Skype for Business.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×