Đổi thiết đặt tài khoản email

Bạn có thể thay đổi một loạt các cài đặt khác nhau cho email của mình, gồm:

 • Mật khẩu của bạn

 • Ảnh hồ sơ

 • Tên và địa chỉ email (chỉ dành cho các tài khoản POP và IMAP)

Thay đổi mật khẩu của bạn

Trước tiên, bạn cần thay đổi mật khẩu của bạn với nhà cung cấp email, rồi cập nhật Outlook với mật khẩu mới.

Cập nhật mật khẩu của bạn trong Outlook

Outlook sẽ nhắc bạn cập nhật mật khẩu. Khi bạn thấy lời nhắc Nhập Mật khẩu, hãy nhập mật khẩu mới của bạn, rồi tùy ý chọn hộp kiểm Ghi nhớ Mật khẩu.

Thay đổi mật khẩu của bạn

Trước tiên, bạn cần thay đổi mật khẩu của bạn với nhà cung cấp email, ví dụ: Gmail, Yahoo hay Xfinity, rồi cập nhật Outlook với mật khẩu mới.

Truy nhập website của nhà cung cấp, ví dụ:Gmail hoặc Yahoo, rồi làm theo hướng dẫn của họ để thay đổi mật khẩu.

Cập nhật mật khẩu của bạn trong Outlook

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Trong cửa sổ Thay đổi Tài khoản, hãy cập nhật mật khẩu của bạn.

  Bạn có thể thay đổi nhiều cài đặt tài khoản
 4. Chọn Đóng sau khi Outlook kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn, rồi chọn Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

 1. Bấm Tệp và sau đó bên dưới ảnh của bạn, bấm vào Thay đổi.

  Thay đổi ảnh của tôi cho Office từ Outlook

 2. Bấm vào nút Duyệt, định vị và lựa chọn ảnh bạn muốn sử dụng và sau đó bấm Mở.

Nếu bạn được nhắc đăng nhập vào Outlook Web App, bạn sẽ thấy nút Duyệt sau khi đăng nhập.

Ghi chú: Outlook có thể dùng các định dạng tệp ảnh .jpg, .png, .gif, .bmp hoặc .tif.

Ảnh mới có thể mất vài phút để hiển thị trong thẻ liên hệ.

Đối với các tài khoản Exchange, Outlook.com và Office 365, bạn chỉ có thể thay đổi một số cài đặt cụ thể. Bạn có thể mở thêm hộp thư, bật hoặc tắt Chế độ Đệm ẩn Exchange, kiểm soát việc tải xuống các thư mục dùng chung, cũng như thay đổi các cài đặt Tệp Dữ liệu Outlook.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange.

 4. Chọn Tiếp theo > Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Chọn Xem thêm Cài đặt > Nâng cao.

 4. Chọn Thêm, rồi nhập tên hộp thư bạn muốn thêm và chọn OK.

 5. Chọn OK > Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Chọn Xem thêm Cài đặt > Nâng cao.

 4. Bên dưới Cài đặt Chế độ Đệm ẩn Exchange, chọn hoặc bỏ chọn hộp Tải xuống thư mục dùng chung, rồi chọn OK.

 5. Chọn OK > Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Chọn Xem thêm Cài đặt > Nâng cao.

 4. Chọn Cài đặt Tệp Dữ liệu Outlook > Nén Ngay.

 5. Chọn OK hai lần, rồi Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

Đối với các loại tài khoản khác, gồm toàn bộ tài khoản POP và IMAP, Gmail, Yahoo, iCloud, cũng như các tài khoản email cá nhân khác, bạn có thể thay đổi một loạt cài đặt, gồm tên, cài đặt máy chủ, địa chỉ email trả lời mặc định và các cài đặt mục đã gửi.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi loại tài khoản từ POP sang IMAP. Bạn sẽ cần phải thêm một tài khoản mới. Ví dụ: nếu bạn đã thiết lập một tài khoản email để sử dụng POP, bạn sẽ phải thêm lại tài khoản, rồi chọn IMAP trong quá trình thiết lập. Sau đó, sao chép thư mục từ tài khoản POP sang tài khoản IMAP, rồi xóa tài khoản POP.

Để biết thêm thông tin, xem mục Thiết lập email Outlook và mục Loại bỏ hoặc xóa tài khoản email khỏi Outlook.

Với hầu hết các loại tài khoản, bạn có thể chọn tên sẽ xuất hiện khi có người nhận được thư email của bạn.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Trong cửa sổ Thay đổi Tài khoản, hãy cập nhật tên của bạn.

  Bạn có thể thay đổi nhiều cài đặt tài khoản
 4. Chọn Đóng sau khi Outlook kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn, rồi chọn Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

Khi bạn thay đổi địa chỉ email, hãy đảm bảo kiểm tra lại tên người dùng của mình. Outlook sẽ không tự động cập nhật tên người dùng.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Trong cửa sổ Thay đổi Tài khoản, hãy cập nhật địa chỉ email, tên người dùng, máy chủ thư đến hoặc máy chủ thư đi.

  Bạn có thể thay đổi nhiều cài đặt tài khoản
 4. Chọn Đóng sau khi Outlook kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn, rồi chọn Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

Bạn có thể cập nhật nhiều cài đặt khác nhau cho tài khoản email của mình. Nút Xem thêm Cài đặt trong cửa sổ Thay đổi Tài khoản cho phép bạn kiểm soát địa chỉ email mà người nhận của bạn sẽ sử dụng khi họ trả lời bạn, tên tài khoản của bạn, vị trí lưu trữ các loại mục khác nhau, cũng như các cài đặt cổng và mã hóa máy chủ email.

Ghi chú: Không phải mọi tài khoản email đều sẽ cho phép bạn thay đổi tất cả cài đặt. Nếu có cài đặt bạn muốn thay đổi bị mờ đi hoặc không khả dụng, hãy liên hệ với người quản trị hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

  Đổi thiết đặt tài khoản email

 3. Chọn Xem thêm Cài đặt.

  • Tab Chung sẽ cho phép bạn thay đổi tên tài khoản của mình. Đây là những gì bạn sẽ thấy trong danh sách thư mục Outlook. Bạn cũng có thể nhập tổ chức của mình và địa chỉ email bạn muốn người nhận trả lời khi bạn gửi thư cho họ.

  • Tab Các mục Đã gửi cho phép bạn chọn thư mục sẽ lưu các mục đã gửi của bạn hoặc tắt tính năng lưu các mục đã gửi.

  • Tab Các mục Đã xóa sẽ kiểm soát những điều xảy ra khi bạn xóa thư. Bạn có thể di chuyển thư đã xóa vào một thư mục cụ thể hoặc đánh dấu chúng để xóa, tuy nhiên bạn chỉ có thể xóa khi hộp thư được dọn dẹp.

  • Tab Nháp cho phép bạn chỉ định thư mục sẽ lưu nháp của bạn.

  • Tab Email Rác cho phép bạn chỉ định thư mục sẽ chứa email rác.

  • Tab Máy chủ Thư đi cho phép bạn kiểm soát các cài đặt xác thực với máy chủ thư đi của mình. Trong hầu hết các trường hợp, máy chủ thư đi của bạn sẽ sử dụng cùng cài đặt với máy chủ thư đến.

  • Tab Nâng cao cho phép bạn thay đổi số cổng máy chủ email, loại kết nối được mã hóa, thời gian chờ máy chủ và đường dẫn thư mục gốc.

 4. Sau khi bạn đã cập nhật các cài đặt, hãy chọn OK, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Chọn Đóng sau khi Outlook kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn, rồi chọn Hoàn tất > Đóng để trở về Outlook.

Nếu bạn quên mật khẩu, cho rằng mật khẩu của mình có thể bị xâm phạm hay mật khẩu đã hết hạn thì trước tiên, bạn sẽ cần phải thay đổi mật khẩu của mình với nhà cung cấp email, chẳng hạn như Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo hay Xfinity, rồi cập nhật Outlook với mật khẩu mới.

Thay đổi mật khẩu với nhà cung cấp email của bạn

Cập nhật mật khẩu trong Outlook

Khi bạn đã thay đổi mật khẩu của mình với nhà cung cấp email, bạn có thể cập nhật Outlook với mật khẩu mới của bạn. Chọn loại tài khoản bạn có để xem hướng dẫn chi tiết.

Exchange, Office 365 hoặc Outlook.com

Đối với tài khoản Office 365, Outlook.com và Exchange, Outlook sẽ nhắc bạn cập nhật mật khẩu. Khi bạn thấy lời nhắc Nhập Mật khẩu, hãy nhập mật khẩu mới của bạn, rồi tùy ý chọn hộp kiểm Ghi nhớ Mật khẩu.

Tài khoản Gmail, Yahoo hoặc tài khoản email khác

 1. Trong Outlook, chọn Công cụ > Cài đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

 3. Trong cửa sổ Thay đổi Tài khoản Email, hãy cập nhật mật khẩu.

  Hộp thoại Thay đổi Tài khoản Email

 4. Tùy ý chọn hộp kiểm Ghi nhớ mật khẩu.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản Exchange, Office 365 hoặc Outlook.com, rồi bấm vào Thay đổi.

 3. Để bật hoặc tắt Chế độ Đệm ẩn Exchange, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange.

  Thông tin thêm về Chế độ Đệm ẩn Exchange

  Khi bạn sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange, máy tính sẽ lưu trữ một bản sao cho hộp thư của bạn. Bản sao này thường xuyên được đồng bộ hóa với máy chủ chạy Exchange, đồng thời cung cấp khả năng truy nhập nhanh vào dữ liệu của bạn.

  Nếu bạn không thể bật Chế độ Đệm ẩn Exchange thì có thể là vì một trong những lý do sau:

  • Người quản trị của bạn có thể đã tắt chức năng này     Người quản trị Exchange có thể tắt tính năng này trong Microsoft Office Outlook 2007. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị Exchange của bạn. Thông tin thêm cho người quản trị có trong Bộ Tài nguyên Microsoft Office.

  • Bạn đã cài đặt Dịch vụ Thiết bị cuối Microsoft     Chế độ Đệm ẩn Exchange sử dụng tệp Thư mục Ngoại tuyến (.ost). Bạn không thể sử dụng tệp này nếu đã cài đặt Dịch vụ Thiết bị cuối Microsoft cho Microsoft Windows Server 2003. Tuy nhiên, việc cài đặt Máy khách Dịch vụ Thiết bị cuối hay máy khách Kết nối Máy tính Từ xa sẽ không ngăn việc truy nhập vào Chế độ Đệm ẩn Exchange.

 4. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 5. Bạn có thể thay đổi những cài đặt sau:

  • Trên tab Chung, bên dưới Tài khoản Exchange, hãy nhập tên sẽ giúp bạn xác định tài khoản, ví dụ: Email Công việc của Tôi.

  • Trên tab Chung, bên dưới Khi khởi động, bấm vào cách bạn muốn xác định trạng thái kết nối khi Outlook khởi động.

  • Trên tab Nâng cao, bạn có thể xác định các hộp thư Exchange bổ sung sẽ mở. Bạn có thể dùng tùy chọn này nếu người khác đã cho bạn quyền truy cập vào một số thư mục Exchange của họ hoặc người khác đã cho bạn quyền Truy cập Đại diện.

  • Để giảm kích cỡ tệp .ost, trên tab Nâng cao, bấm vào Cài đặt Tệp Thư mục Ngoại tuyến, rồi bấm vào Nén Ngay.

  • Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật ở tab Bảo mật. Bạn không nên điều chỉnh những cài đặt này trừ khi được người quản trị Exchange của bạn hướng dẫn làm vậy.

  • Để bật tính năng Outlook Mọi nơi, trên tab Kết nối, bên dưới Outlook Mọi nơi, chọn hộp kiểm Kết nối với Microsoft Exchange bằng HTTP, rồi bấm vào Cài đặt Proxy Exchange. Tìm liên kết để xem thêm thông tin về tính năng Outlook Mọi nơi trong mục Xem Thêm.

  • Bạn có thể thay đổi cài đặt thư từ xa trên tab Thư Từ xa.

Thay đổi cách tên bạn hiển thị với người khác

Thay đổi địa chỉ email

Thay đổi địa chỉ máy chủ email

Cài đặt bổ sung

Thay đổi cách tên bạn hiển thị với người khác

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào Thay đổi.

 3. Dưới Thông tin Người dùng, trong hộp Tên Bạn, hãy nhập tên mà bạn muốn hiển thị với những người khác.

  Hộp thoại Thay đổi Tài khoản Email

Thay đổi địa chỉ email

Đôi khi, tên miền email có thể thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc một người có địa chỉ email là ai_do@example.com sẽ cần phải thay đổi example.com thành một tên miền mới như được ISP chỉ định.

Ví dụ: giả sử địa chỉ email hiện tại của bạn là paula@contoso.com. ISP của bạn là Contoso, Ltd., thông báo với bạn rằng địa chỉ đó đã được phối với một công ty khác và họ sẽ thay đổi địa chỉ email của bạn thành paula@example.com.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Bên dưới Thông tin Người dùng, trong hộp Địa chỉ Email, nhập địa chỉ email hoàn chỉnh được người quản trị email hoặc ISP của bạn gán. Hãy đảm bảo kèm theo tên người dùng @ tên miền, ví dụ: paula@example.com. Hộp thoại Thay đổi Tài khoản Email

 3. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 4. Trên tab Chung, bên dưới Thông tin Người dùng Khác, nếu bạn đã chỉ định địa chỉ email trong hộp Địa chỉ email trả lời, hãy đảm bảo địa chỉ đó vẫn chính xác. Nếu bạn để trống Địa chỉ email trả lời, khi mọi người trả lời email của bạn, địa chỉ đã được nhập ở bước 2 sẽ được sử dụng.

Thay đổi địa chỉ máy chủ email

Trong những trường hợp hiếm xảy ra, máy chủ mà bạn kết nối để nhận và gửi email có thể sẽ thay đổi.

Ví dụ: giả sử máy chủ email POP3 và SMTP hiện tại của bạn là incoming.example.comsmtp.example.com. ISP của bạn sẽ thông báo với bạn rằng họ đã hoàn thành một đợt nâng cấp máy chủ và họ sẽ thay đổi máy chủ email POP3 của bạn thành mail.example.com.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Trên tab Email, bấm vào tài khoản email bạn muốn, rồi bấm vào Thay đổi.

  Ảnh Màn hình

 3. Bên dưới Thông tin Máy chủ, trong hộp danh sách Loại Tài khoản, chọn POP3, IMAP hoặc HTTP.

  Ghi chú: ISP của bạn có thể cho bạn biết về loại tài khoản bạn có nhưng POP3 hầu như vẫn là loại tài khoản phổ biến nhất.

  Hộp thoại Thay đổi Tài khoản Email

 4. Bên dưới Thông tin Máy chủ, trong hộp Máy chủ thư đến, nhập tên đầy đủ cho máy chủ được ISP hoặc người quản trị thư của bạn cung cấp. Thường thì đây sẽ là mail. theo sau là tên miền của bạn, ví dụ: mail.example.com.

 5. Bên dưới Thông tin Máy chủ, trong hộp Máy chủ thư đi, nhập tên đầy đủ cho máy chủ được ISP hoặc người quản trị thư của bạn cung cấp. Thường thì đây sẽ là smtp. theo sau là tên miền của bạn, ví dụ: smtp.example.com.

Cài đặt bổ sung

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản bạn muốn thay đổi.

 3. Bấm vào Xem thêm Cài đặt, rồi thay đổi những mục sau:

  • Trên tab Chung, bên dưới Tài khoản Thư, nhập tên sẽ giúp bạn xác định tài khoản, ví dụ: Email ISP tại Nhà của Tôi.

  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản email IMAP, bạn có thể kiểm soát thời điểm xóa mục. Bên dưới Tùy chọn Dọn dẹp, chọn hộp kiểm Dọn dẹp các mục khi chuyển đổi thư mục trong lúc trực tuyến.

  • Trên tab Thư mục, bạn có thể chọn vị trí lưu thư mà bạn gửi từ tài khoản này.

  • Trên tab Máy chủ Thư đi, bạn có thể chỉ định máy chủ thư SMTP đi của bạn có yêu cầu xác thực hay không. Tùy chọn này gần như luôn là bắt buộc nếu ISP của bạn cho phép bạn gửi thư email thông qua tài khoản email ISP khi bạn chưa được kết nối trực tiếp với mạng ISP, ví dụ: nếu bạn muốn gửi một thư email bằng tài khoản email ISP tại nhà của mình và bạn không ở nhà được kết nối với mạng công ty.

   Ảnh Màn hình

  • Tab Kết nối là nơi bạn đặt cấu hình cách thức Outlook kết nối với máy chủ thư.

  • Nếu bạn được ISP hay người quản trị email của bạn hướng dẫn thay đổi số cổng hoặc phương thức mã hóa mà máy chủ email của bạn sử dụng, bạn có thể thực hiện thay đổi trên tab Nâng cao.

   Ảnh Màn hình

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×