Đổi tên thể loại màu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thể loại màu là cách tuyệt vời để nhóm một cách trực quan các thư, tác vụ, liên hệ hoặc sự kiện lịch tương tự như nhau.

Mỗi thể loại có một tên chung, chẳng hạn như Thể loại ĐỏThể loại Xanh. Lần đầu gán thể loại màu cho một mục, bạn sẽ được nhắc đổi tên thể loại màu đó. Đây là cơ hội để chọn một cái tên có ý nghĩa đối với bạn. Nếu bạn không thiết lập tên tùy chỉnh, xin đừng lo. Bạn có thể đổi tên bất kỳ lúc nào.

 1. Ở bất kỳ dạng xem nào, hãy bấm Trang đầu.

 2. Trong nhóm Thẻ, hãy bấm Phân loại, rồi bấm Tất cả Thể loại.

  Lệnh Tất cả Thể loại trên ruy-băng

  Ghi chú:  Đối với các mục lịch, nhóm Thẻ xuất hiện trên tab Cuộc hẹn hoặc Cuộc họp. Đối với liên hệ hoặc tác vụ đang mở, nhóm Thẻ xuất hiện trên tab Liên hệ hoặc Tác vụ.

 3. Hãy bấm vào một thể loại, rồi bấm Đổi tên.

 4. Nhập tên mới cho thể loại màu, sau đó nhấn Enter.

Các thể loại màu hiện có có tên chung, chẳng hạn như màu đỏ thể loại và thể loại màu lam. Để dễ dàng xác định và sắp xếp mục phân loại của bạn, bạn có thể đổi tên thể loại màu bằng cách dùng tên có ý nghĩa đối với bạn.

 1. Trên thanh công cụ, bấm phân loại Ảnh nút .

 2. Bấm Tất cả Thể loại.

  menu thể loại màu

 3. Trong danh sách tên , bấm vào tên của thể loại màu, sau đó bấm đổi tên.

 4. Trong danh sách tên , nhập tên mới cho thể loại màu.

  Ghi chú: 

  • Để tự động gán thể loại màu mà bạn đổi tên cho các mục đã được chọn trong cửa sổ chính Microsoft Outlook , chọn hộp kiểm bên cạnh thể loại màu trong danh sách tên , sau đó bấm OK.

  • Lần đầu tiên bạn gán một thể loại màu hiện có vào một mục, bạn được nhắc để đổi tên thể loại màu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×