Đổi tên thư mục dùng chung trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Trong thanh khởi động, bấm chuột phải vào thư mục được chia sẻ, sau đó bấm đổi tên.

  2. Nhập tên mới và bấm OK.

Đổi tên thư mục gốc của thư mục dùng chung trong hệ thống tệp Windows của bạn

Đổi tên thư mục gốc của thư mục dùng chung có hiệu lực của việc xóa bỏ thư mục và thêm nó dưới dạng một thư mục mới. Kết quả, thư mục dừng được đồng bộ hóa cho bạn (Tuy nhiên, thư mục vẫn sẽ được đồng bộ hóa giữa các thành viên khác đã không thay đổi tên thư mục).

Bạn có thể tiếp tục đồng bộ hóa cho thư mục được đổi tên như sau:

  1. Bấm đúp vào thư mục được chia sẻ trong thanh khởi động.

    Lời nhắc "Không tìm thấy thư mục" Hiển thị.

  2. Bấm vào thư mục đã được di chuyển hoặc đổi tên. Nhắc tôi cho thư mục mới.

  3. Bấm OK.

  4. Duyệt và chọn thư mục được đổi tên và bấm OK.

Danh sách thư mục đồng bộ hóa và thành viên được khôi phục.

Đổi tên thư mục con trong thư mục dùng chung

Hiệu ứng đổi tên thư mục con khác nhau cho các thành viên khác tùy thuộc vào việc họ đang trực tuyến khi đổi tên.

  • Đổi tên thư mục không có tác (ngoài thay đổi tên thư mục) cho thành viên đang trực tuyến khi đổi tên.

  • Cho thành viên đang ngoại tuyến, đổi tên thư mục có tác động của việc xóa bỏ thư mục và thêm nó dưới dạng một thư mục mới. Kết quả, tất cả nội dung (thư mục và tệp dữ liệu) trong thư mục phải là đã tải xuống lại. Thành viên người dùng tải xuống theo cách thủ công thiết đặt sẽ cần phải chọn lại tệp để tải xuống.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×