Đổi tên tệp, thư mục hoặc nối kết trong thư viện tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đổi tên thư mục, nối kết hoặc tệp trong thư viện tài liệu của bạn.

Ghi chú: Khi bạn đổi tên một mục mà bạn đã đã gửi người một nối kết đến trong thư viện tài liệu của bạn, bạn sẽ cần phải gửi một nối kết mới.

Đổi tên tài liệu, thư mục, hoặc nối kết trong thư viện tài liệu

  1. Mở thư viện tài liệu và di chuột qua tệp bạn muốn đổi tên.

    Tên tệp được tô sáng trong thư viện tài liệu
  2. Bấm vào dấu chấm lửng () ở bên phải của tên mục, sau đó bấm đổi tên.

    Hình elip menu với đổi tên được tô sáng
  3. Trong hộp thoại đổi tên , nhập tên mới vào trường, sau đó bấm lưu.

    Đổi tên hộp thoại với nút lưu được tô sáng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×