Đổi tên một trang trong OneNote cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo một trang mới trong OneNote, dòng đầu tiên của văn bản bạn nhập thành tên của trang. Nếu trang trống, trang chỉ được gọi là "không có tiêu đề trang."

Bạn có thể đổi tên trang bất cứ lúc nào.

  1. Bấm chuột phải vào trang và bấm Đổi tên.

    Bấm chuột phải vào tab trang để đặt tên mới cho trang của bạn.

  2. Nhập tiêu đề mới vào phần tiêu đề trang được tô sáng ở phía trên cùng của trang.

Mẹo: 

  • Bạn cũng có thể bấm vào vùng tiêu đề trang phía trên cùng trang ghi chú của bạn để đổi tên. Nhưng nếu tiêu đề trang bị ẩn, bạn sẽ không thể chọn phần tiêu đề này. Nếu bạn không thấy khu vực tiêu đề trang ở phía trên cùng ghi chú của bạn, hãy bấm vào Xem > Ẩn Tiêu đề Trang. Nút này ẩn và hiện tiêu đề trang. Sau khi tiêu đề trang hiển thị, bạn có thể đổi tên trang.

  • Ảnh chụp màn hình của nút Ẩn Tiêu đề Trang trong OneNote 2016.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×