Đổi tên một chuỗi dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tên của chuỗi dữ liệu thường được nối kết đến trang tính dữ liệu được dùng cho biểu đồ, và thay đổi bạn thực hiện với dữ liệu tự động được hiển thị trong biểu đồ. Nếu bạn muốn thay đổi tên và các giá trị của chuỗi dữ liệu hiện có mà không thay đổi dữ liệu trên trang tính, hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ có chuỗi dữ liệu mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm Chọn dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , dưới Mục nhập chú giải (chuỗi), chọn chuỗi dữ liệu, và bấm sửa.

  Hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu

 3. Trong hộp tên Chuỗi , hãy nhập tên mà bạn muốn dùng.

  Hộp thoại Chỉnh sửa Chuỗi

  Tên bạn nhập xuất hiện trong chú giải biểu đồ, nhưng sẽ không được thêm vào trang tính.

 4. Để thay đổi phạm vi dữ liệu cho một chuỗi dữ liệu, trong hộp giá trị chuỗi , hãy nhập một phạm vi dữ liệu cho các chuỗi dữ liệu hoặc nhập giá trị mà bạn muốn.

  Các giá trị bạn nhập sẽ xuất hiện trong biểu đồ, nhưng sẽ không được thêm vào trang tính.

  Ghi chú: Một giá trị chuỗi XY chuỗi giá trị hộp có một xy (phân tán) và biểu đồ bong bóng có một giá trị chuỗi X, Y chuỗi giá trị, và chuỗi bong bóng kích cỡ hộp. Bạn có thể thay đổi phạm vi dữ liệu đối với mỗi những giá trị.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thay đổi chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×