Đổi tên bảng hoặc trường trong Power Pivot

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang dùng mô hình dữ liệu làm cơ sở cho báo cáo của bạn, cùng một nguyên tắc phù hợp: bạn đổi tên bảng hoặc cột trong mô hình dữ liệu và thay đổi được chọn tự động của báo cáo trong toàn bộ sổ làm việc. Khi bạn đổi tên bảng hoặc trường, chúng sẽ tự động Cập Nhật trong Pivottable hoặc biểu đồ được kết nối khi bạn làm mới chúng.

 1. Đảm bảo rằng Power Pivot đã được bật. Hãy xem Bắt đầu Power Pivot trong bổ trợ Excel để biết chi tiết.

 2. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm chuột phải vào tab chứa bảng bạn muốn đổi tên rồi bấm Đổi tên. Đối với các cột, bấm đúp vào tiêu đề của cột bạn muốn đổi tên hoặc bấm chuột phải vào tiêu đề và chọn Đổi tên Cột từ menu ngữ cảnh.

  Ghi chú:  Nếu Power Pivot không phản hồi, hãy chuyển về Excel để xem có thông báo lỗi đang mở hay không. Đóng thông báo lỗi rồi quay lại Power Pivot để kết thúc việc cập nhật bất kỳ phép tính nào sử dụng đối tượng được đổi tên.

 3. Cập nhật các phép tính trong Mô hình Dữ liệu để sử dụng tên mới:

  • Tìm các biểu tượng lỗi trong các tab ở cuối không gian làm việc. Các phép tính cần cập nhật sẽ được gắn cờ tương ứng.

  • Chỉnh sửa phép tính để sử dụng tên mới.

  • Nếu chế độ tính toán tự động được bật, tính toán sẽ cập nhật ngay lập tức. Nếu không, bấm chuột phải vào cột và chọn Tính toán ngay. Hãy xem Tính toán lại công thức để biết chi tiết.

   Ghi chú: 

   • Thời điểm tốt nhất để đổi tên bảng là trong quá trình nhập hoặc trước khi bạn bắt đầu xây dựng các mối quan hệ và phép tính phức hợp.

   • Khi dùng Power Pivot để nhập dữ liệu, bạn có thể thay đổi tên bảng trong quá trình nhập bằng cách nhập Tên Thân thiện vào trang Chọn Bảng và Dạng xem của Trình hướng dẫn Nhập Bảng.

   • Bạn cũng có thể thay đổi tên bảng và cột nếu bạn nhập dữ liệu bằng cách chỉ định một truy vấn trên trang Chỉ định một Truy vấn SQL của Trình hướng dẫn Nhập Bảng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×