Đổi tên bảng Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi lần bạn tạo bảng Excel, Excel gán tên mặc định cho bảng bằng cách sử dụng quy ước đặt tên sau đây: Table1, Table2, vân vân. Tuy nhiên, bạn cần thay đổi tên của mỗi bảng giúp bạn có ý nghĩa hơn cho bạn.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ trong trường hợp khác thì chức năng là giống nhau.

 • Bấm vào bảng mà bạn muốn đổi tên.

 • Đi tới công cụ bảng > thiết kế > thuộc tính > tên bảng.

  Trên máy Mac, hãy đi đến tab bảng > Tên bảng.

 • Tô sáng tên bảng hiện tại và nhập tên mới.

  Ảnh của hộp tên trên thanh công thức Excel để đổi tên bảng

Mẹo: 

 • Tất cả bảng của bạn sẽ được liệt kê trong thanh địa chỉ ở bên trái của thanh công thức. Khi bạn chọn bất kỳ bảng nào từ danh sách, Excel sẽ tự động chuyển đến bảng đó, ngay cả nếu nó nằm trên một trang tính khác.

 • Excel thanh địa chỉ ở bên trái của thanh công thức

Các ghi chú quan trọng đối với tên

 • Sử dụng ký tự hợp lệ    Luôn bắt đầu một tên bằng chữ cái, một ký tự dấu gạch dưới (_) hoặc dấu xuyệt ngược (\). Dùng chữ cái, số, dấu chấm, và các ký tự cho phần còn lại của tên gạch dưới.

  Bạn không thể sử dụng "C", "c", "R" hoặc "r" đối với tên, vì chúng đang đã chỉ định làm một lối tắt để chọn các cột hoặc hàng cho ô hiện hoạt khi bạn nhập chúng trong hộp tên hoặc đi tới.

 • Không sử dụng tham chiếu ô    Tên không là giống như tham chiếu ô, chẳng hạn như Z$ 100 hoặc R1C1.

 • Không sử dụng một cách để phân tách các từ    Khoảng trống không thể dùng trong tên. Bạn có thể dùng khoảng trắng không có hoặc nhập các ký tự dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.) làm dấu phân cách word. Ví dụ, DeptSales, Sales_Tax hoặc First.Quarter.

 • Sử dụng không quá 255 ký tự    Tên bảng có thể chứa tối đa 255 ký tự.

 • Sử dụng tên bảng duy nhất    Tên trùng lặp không được phép dùng. Excel không phân biệt giữa Hoa và chữ thường ký tự trong tên vì vậy nếu bạn nhập "Doanh số" nhưng đã có một tên gọi là "Doanh số" trong cùng sổ làm việc, bạn sẽ được nhắc để chọn một tên duy nhất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tổng quan về Excel bảng

Video: tạo bảng Excel

Tất cả dữ liệu trong bảng Excel

Đổi kích cỡ bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Các vấn đề tương thích bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint

Chuyển đổi bảng thành phạm vi Excel

Lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×