Đổi màu hoặc kiểu của biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có lẽ bạn đã tạo một biểu đồ và nghĩ "này cần một chút nội dung khác" để dễ hơn tác động. Đây là nơi Kiểu biểu đồ Tùy chỉnh Diện mạo Biểu đồ của bạn BFF của bạn. Bấm vào biểu đồ, bấm Tùy chỉnh Diện mạo Biểu đồ của bạn , nằm kế bên biểu đồ trong góc trên bên phải, rồi chọn một tùy chọn trong bộ sưu tập kiểu hoặc màu sắc .

Đổi màu của biểu đồ

  1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn đổi.

  2. Ở góc trên bên phải, bên cạnh biểu đồ, hãy bấm Kiểu Biểu đồ Tùy chỉnh Diện mạo Biểu đồ của bạn .

  3. Bấm Màu và chọn bảng phối màu mà bạn muốn.

    Tab Màu trong ngăn Tùy chỉnh Diện mạo Biểu đồ của Bạn

Mẹo: Kiểu biểu đồ (tổ hợp các tùy chọn định dạng và bố trí biểu đồ) sử dụng màu chủ đề. Để thay đổi bảng phối màu, hãy chuyển sang một chủ đề khác. Trong Excel, bấm Bố trí trang, bấm vào nút màu , sau đó chọn bảng phối màu mà bạn muốn hoặc tạo màu chủ đề của riêng bạn.

Nút Màu trong nhóm Giao diện trên tab Bố trí Trang

Đổi kiểu biểu đồ

  1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn đổi.

  2. Ở góc trên bên phải bên cạnh biểu đồ, hãy bấm Kiểu Biểu đồ Tùy chỉnh Diện mạo Biểu đồ của bạn .

  3. Bấm Kiểu và chọn tùy chọn mà bạn muốn.

Ngăn Tùy chỉnh Diện mạo Kiểu Biểu đồ của bạn

Khi bạn cuộn xuống trong bộ sưu tập, Xem trước Trực tiếp sẽ hiển thị cho bạn biết dữ liệu của biểu đồ trông ra sao với kiểu mà bạn đang chọn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×