Đổi kích cỡ một sơ đồ tổ chức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi tạo một sơ đồ tổ chức bằng cách dùng SmartArt, bạn có thể thay đổi kích cỡ của nó để phù hợp với trang chiếu của bạn.

Đổi kích cỡ một sơ đồ tổ chức

  1. Hãy chọn sơ đồ tổ chức.

  2. Đặt chuột hoặc ngón tay của bạn lên một trong các núm điều khiển đổi cỡ ở góc cho đến khi bạn thấy mũi tên hai đầu, sau đó kéo nó để đổi kích cỡ sơ đồ tổ chức.

Hãy kéo núm điều khiển đổi cỡ ở góc để đổi kích cỡ sơ đồ

Để thay đổi diện mạo của một sơ đồ tổ chức, hãy xem Thay đổi màu, kiểu và bố trí sơ đồ tổ chức.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×