Ô

Chỉnh cỡ bảng, cột hoặc hàng

Đổi kích cỡ một bảng, cột hoặc hàng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể theo cách thủ công điều chỉnh chiều cao hàng hoặc độ rộng của cột hoặc tự động đổi kích cỡ cột và hàng để vừa khớp với dữ liệu.

Lưu ý: Ranh giới phía là dòng giữa các ô, cột và hàng. Nếu một cột là quá hẹp để hiển thị dữ liệu, bạn sẽ thấy ### trong ô.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đổi kích cỡ hàng

  1. Chọn một hàng hoặc một phạm vi hàng.

  2. Chọn định dạng > chiều rộng hàng.

  3. Nhập chiều rộng hàng và chọn OK.

Đổi cỡ cột

  1. Chọn một cột hay một phạm vi của cột.

  2. Chọn định dạng > chiều rộng cột.
    Chọn cột

  3. Nhập chiều rộng cột rồi chọn OK.

Tự động đổi kích cỡ tất cả các cột và hàng để vừa khớp với dữ liệu

  1. Chọn nút Chọn tất cả Chọn Tất cả ở phía trên cùng của trang tính, để chọn tất cả các cột và hàng.

  2. Bấm đúp vào ranh giới. Tất cả các cột hoặc hàng đổi kích cỡ cho phù hợp với dữ liệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Chèn hoặc xóa ô, hàng và cột

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×