Đổi kích cỡ hoặc di chuyển đầu trang hoặc chân trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi chỗ dành sẵn đầu trang hoặc chân trang bằng cách đổi kích cỡ hoặc di chuyển nó.

Thay đổi trang chiếu một hoặc nhiều trang chiếu không?

Khi bạn thay đổi kích cỡ hoặc di chuyển chỗ dành sẵn trên một trang chiếu, thay đổi xảy ra trên trang chiếu đó chỉ. Để đổi kích cỡ hoặc di chuyển chỗ dành sẵn trên nhiều trang chiếu, thực hiện quy trình dưới đây trên một dạng xem bản cái ( Trang chiếu cái, Bản cái phân phát, hoặc Bản cái ghi chú) trên tab dạng xem của ruy-băng.

Thay đổi bạn thực hiện cho bản cái áp dụng cho tất cả các trang chiếu mới được thêm vào bản trình bày và thực hiện thay đổi đối với các bố trí bản chiếu áp dụng cho mọi trường hợp đó bố trí trang chiếu mà bạn thêm vào bản trình bày của bạn.

Đổi kích cỡ một chỗ dành sẵn cho chân trang

  • Chọn chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ, và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai đầu, hãy kéo núm điều khiển.

Bấm vào núm điều khiển đổi cỡ trên viền chân trang

Di chuyển chỗ dành sẵn

  • Chọn chỗ dành sẵn mà bạn muốn di chuyển, trỏ tới viền và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên bốn hướng, hãy kéo chỗ dành sẵn cho chân trang đến vị trí mới.

Sử dụng mũi tên bốn hướng để di chuyển chỗ dành sẵn

Thông tin liên quan

Bạn có thể tìm hiểu thêm về trang chiếu cái và bố trí trang chiếu trong các bài viết này:

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×