Đổi kích cỡ hình dạng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi kích cỡ hình trong bản vẽ Visio. Đây là cách.

 1. Chọn một hình

 2. Đổi kích cỡ hình dạng như sau:

  • Để đổi kích cỡ chiều 2 (2-D) hình dạng, chẳng hạn như một hình chữ nhật, hãy kéo một núm điều khiển chọn (một hình vuông nhỏ hoặc hình tròn, tùy thuộc vào phiên bản của Visio mà bạn đang dùng) cho đến khi hình là kích cỡ bạn muốn. Để đổi kích cỡ hình theo tỷ lệ, hãy kéo núm điều khiển góc.

   Mẹo: Mỗi hình dạng 2-D có 8 núm điều khiển chọn. Nếu bạn không thể nhìn thấy tất cả 8 của chúng, Thu phóng cho đến khi chúng xuất hiện để bạn có thể đổi kích cỡ hình dạng hơn. (Nhấn CTRL + SHIFT và bấm để phóng to. Nhấn CTRL + SHIFT và bấm chuột phải để thu nhỏ.)

  • Để đổi kích cỡ chiều 1 (1-D) hình dạng, chẳng hạn như một dòng, hãy kéo điểm cuối độ dài bạn muốn.

  • Để đổi kích cỡ hình dạng bằng cách nhập một giá trị, trên tab dạng xem , bấm Ngăn tác vụ > kích cỡ & vị trí, sau đó trong cửa sổ kích cỡ & vị trí , nhập các giá trị mới trong các hộp chiều rộng, chiều caohoặc độ dài .

  • Để thực hiện nhiều hình dạng cùng kích thước, hãy chọn các hình dạng, hãy bấm Ngăn tác vụ > kích cỡ & vị trí, sau đó nhập giá trị mới trong các hộp chiều rộng, chiều caohoặc độ dài .

Đổi kích cỡ hình dựa trên văn bản

Visio cung cấp nhiều hình dạng được đổi kích cỡ tự động dựa trên văn bản của họ. Sử dụng những hình dạng, trên tab chèn , bấm khung chú thích, sau đó chọn từ các hình dạng khung chú thích Hiển thị.

Đổi kích cỡ hình dạng bị khóa

Một số hình dạng và tầng có thể bị khóa sao cho họ không thể được đổi kích cỡ; Tuy nhiên, bạn có thể mở khóa chúng.

 • Để mở khóa một hình dạng, chọn hình dạng, và trên tab nhà phát triển , trong nhóm Hình dạng thiết kế , hãy bấm bảo vệ, sau đó xóa hộp kiểm thích hợp.

  Lưu ý: Tab nhà phát triển không xuất hiện theo mặc định. Để thêm tab nhà phát triển ruy-băng, bấm tệp > tùy chọn > Tùy chỉnh ruy-băng. Trong ngăn bên phải, chọn hộp kiểm nhà phát triển , sau đó bấm OK.

 • Để mở khóa một tầng trên tab nhà , trong nhóm sửa , bấm tầng > Thuộc tính tầng, và sau đó xóa dấu kiểm hộp trong cột khóa bằng cách bấm vào ô trong hàng cho tầng bạn muốn mở khóa.

 • Một số hình dạng, chẳng hạn như các hình trong mẫu cơ sở dữ liệu mô hình sơ đồ, không thể được đổi kích cỡ theo cách thủ công, ngay cả khi các hình dạng được mở khóa. Bạn phải dùng một hình dạng khác nhau nếu bạn muốn một mà bạn có thể đổi kích cỡ theo cách thủ công.

 1. Chọn một hình

 2. Đổi kích cỡ hình dạng như sau:

  • Để đổi kích cỡ chiều 2 (2-D) hình dạng, chẳng hạn như một hình chữ nhật, kéo một vùng chọn núm điều khiển Ảnh núm điều khiển chọn cho đến khi hình kích cỡ bạn muốn. Để đổi kích cỡ hình theo tỷ lệ, hãy kéo núm điều khiển góc.

   Mẹo: Mỗi hình dạng 2-D có 8 núm điều khiển chọn. Nếu bạn không thể nhìn thấy tất cả 8 của chúng, Thu phóng cho đến khi chúng xuất hiện để bạn có thể đổi kích cỡ hình dạng hơn. (Nhấn CTRL + SHIFT và bấm để phóng to. Nhấn CTRL + SHIFT và bấm chuột phải để thu nhỏ.)

  • Để đổi kích cỡ chiều 1 (1-D) hình dạng, chẳng hạn như một dòng, hãy kéo một điểm cuối Ảnh Điểm cuối, vốn là dấu cộng trong hình vuông màu lục Ảnh Điểm bắt đầu - hình vuông màu lục với dấu X bên trong độ dài bạn muốn.

  • Để đổi kích cỡ hình dạng bằng cách nhập một giá trị, trên menu dạng xem , bấm kích cỡ & sổ điểm, và sau đó trong cửa sổ kích cỡ & vị trí , nhập các giá trị mới trong các hộp chiều rộng, chiều caohoặc độ dài .

  • Để thực hiện nhiều hình dạng cùng kích thước, hãy chọn các hình dạng và trong cửa sổ kích cỡ & vị trí , nhập các giá trị mới trong các hộp chiều rộng, chiều caohoặc độ dài .

Đổi kích cỡ hình dựa trên văn bản

Visio cung cấp nhiều hình dạng được đổi kích cỡ tự động dựa trên văn bản của họ. Sử dụng những hình dạng, trên menu tệp , trỏ tới hình dạng, trỏ đến Tính năng bổ sung Visio, và bấm khung chú thích.

Đổi kích cỡ hình dạng bị khóa

Một số hình dạng và tầng có thể bị khóa sao cho họ không thể được đổi kích cỡ; Tuy nhiên, bạn có thể mở khóa chúng.

 • Để mở khóa một hình dạng, chọn hình dạng, và trên menu định dạng , hãy bấm bảo vệ, sau đó xóa hộp kiểm thích hợp.

 • Để mở khóa một tầng, trên menu dạng xem , bấm Thuộc tính tầng, và sau đó xóa hộp kiểm trong cột khóa bằng cách bấm vào ô trong hàng cho tầng bạn muốn mở khóa.

 • Một số hình dạng, chẳng hạn như các hình trong mẫu cơ sở dữ liệu mô hình sơ đồ, không thể được đổi kích cỡ theo cách thủ công, ngay cả khi các hình dạng được mở khóa. Bạn phải dùng một hình dạng khác nhau nếu bạn muốn một mà bạn có thể đổi kích cỡ theo cách thủ công.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×