Đổi hoặc loại bỏ ngày hoặc giờ tạo trang trong OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bất kỳ khi nào bạn tạo một trang mới trong OneNote 2016, tem ngày giờ sẽ được thêm vào trang của bạn. Làm như vậy để sau này bạn có thể dễ dàng tìm và nhận diện được các trang cụ thể khi bạn tìm kiếm hoặc sắp xếp các ghi chú của mình.

Bạn có thể đổi ngày giờ tạo ban đầu của bất kỳ trang nào trong sổ ghi chép. Ví dụ, nếu bạn đang chuẩn bị các ghi chú sơ bộ cho một cuộc họp diễn ra trong tuần tiếp theo, thì bạn có thể đổi ngày của trang để khớp với ngày thực tế của sự kiện đó.

Thay đổi ngày tạo trang

 1. Gần phía trên của trang, ngay dưới tiêu đề trang, hãy bấm vào ngày.

 2. Bấm vào biểu tượng lịch nhỏ xuất hiện ở bên trái ngày.

  Ảnh chụp màn hình về cách thay đổi tem ngày của trang trong OneNote 2016.

 3. Trong lịch hiện ra, hãy bấm vào ngày mới mà bạn muốn áp dụng.

Đầu Trang

Thay đổi thời gian tạo trang

 1. Gần phía trên của trang, ngay dưới phần đầu trang, hãy bấm vào thời gian.

 2. Bấm vào biểu tượng đồng hồ nhỏ xuất hiện ở bên phải thời gian.

  Ảnh chụp màn hình về cách thay đổi tem thời gian trên trang trong OneNote 2016.

 3. Chọn thời gian mới mà bạn muốn áp dụng, rồi bấm OK.

Ghi chú: Nếu bạn đổi ý và muốn sửa ngày và thời gian đã áp dụng, chỉ cần làm lại những bước này.

Đầu Trang

Loại bỏ thời gian và ngày tạo trang

Nếu bạn làm việc với các ghi chú không áp dụng bất kỳ thời gian hoặc ngày tháng cụ thể nào, bạn có thể loại bỏ thời gian hoặc ngày tháng (hoặc cả hai) bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 • Để loại bỏ ngày, hãy bấm vào nó rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

 • Để loại bỏ giờ, bấm vào nó, sau đó nhấn phím Delete.

Nếu bạn chọn loại bỏ ngày giờ tạo trang, bạn sẽ không thể dùng thông tin ngày giờ này làm tiêu chí tìm kiếm khi tìm kiếm thông tin cụ thể trong sổ ghi chép.

Ghi chú: Bạn cũng có thể Thêm ngày hiện tại và thời gian bất kỳ đâu trong ghi chú của bạn nếu bạn muốn theo dõi các sự kiện thời gian chẳng hạn như Nhật ký điện thoại hoặc các mục nhập trong một blog.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×