Đổi cấp độ của một mục trong mục lục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để đổi cấp độ của một mục trong mục lục, bạn chỉ cần đổi cấp độ đầu đề của văn bản đó trong nội dung tài liệu.

  1. Bấm vào đầu đề mà bạn muốn đổi.

  2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Kiểu, bấm vào cấp đầu đề mà bạn muốn.
    Đầu đề 1 trong Bộ Sưu Tập Kiểu

  3. Trên tab Tham chiếu, bấm Cập nhật Bảng.
    Cập nhật Mục lục

  4. Bấm Cập nhật toàn bộ bảng, rồi bấm OK.

Word sẽ tự động đưa ba cấp cao nhất vào mục lục. Để thêm hoặc giảm các cấp, hãy xem Đổi các cấp trong mục lục.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×