Đổi đầu trang hoặc chân trang trong các ghi chú và bản phân phát

Đổi đầu trang hoặc chân trang trong các ghi chú và bản phân phát

Bạn tìm cách đổi hay thậm chí là xóa bỏ thông tin trong đầu trang và chân trang của các trang ghi chú và bản phân phát? Bạn chỉ cần làm theo các bước sau.

Đổi đầu trang và chân trang

 1. Bấm Dạng xem > Thường.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang Nút Đầu trang & Chân trang .

 3. Trong hộp Đầu trang và Chân trang, bấm vào tab Ghi chú và Bản phân phát, thực hiện thay đổi bạn muốn, rồi bấm vào Áp dụng cho Tất cả.

  Tab Ghi chú và Bản phân phát

  Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới đầu trang hoặc chân trang trên chính các trang chiếu—chúng chỉ ảnh hưởng đến các ghi chú và bản phân phát. Để thay đổi đầu trang và chân trang của chính những trang chiếu này, xem mục Thay đổi, xóa hoặc ẩn chân trang trên trang chiếu.

  Ngày và Giờ

  Để

  Thực hiện điều này

  Thêm ngày và giờ được cập nhật mỗi lần mở bản trình bày

  Bấm vào Cập nhật Tự động, rồi chọn định dạng ngày hoặc giờ bạn muốn.

  Thêm ngày và giờ cố định

  Bấm vào Cố định, rồi nhập ngày và giờ bạn muốn.

  Số trang, Đầu trang và Chân trang

  Để đưa số trang, đầu trang hoặc chân trang vào các ghi chú và bản phân phát, hãy chọn các hộp kiểm đó, rồi nhập văn bản bạn muốn. Ngăn Bản xem trước sẽ hiển thị sơ lược vị trí của những mục này trên trang.

Xóa bỏ đầu trang và chân trang

 1. Bấm Dạng xem > Thường.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang Nút Đầu trang & Chân trang .

 3. Trong hộp Đầu trang và Chân trang, bấm vào tab Ghi chú và Bản phân phát, bỏ chọn các hộp cho những tùy chọn bạn muốn xóa khỏi đầu trang hoặc chân trang, rồi bấm vào Áp dụng cho Tất cả.

  Xin nhắc lại là những thay đổi này không làm ảnh hưởng tới đầu trang hoặc chân trang trên chính các trang chiếu—chúng chỉ ảnh hưởng tới các ghi chú và bản phân phát. Để thay đổi đầu trang và chân trang của chính các trang chiếu, xem mục Thay đổi, xóa hoặc ẩn chân trang trên trang chiếu.

Cho tôi biết thêm

Để biết thêm thông tin về cách làm với các bản phân phát và trang ghi chú, hãy xem

In các trang chiếu hoặc bản phân phát PowerPoint

Tạo hoặc thay đổi bản phân phát của bản trình bày

Thêm số trang vào bản phân phát

Đổi đầu trang trên các ghi chú và bản phân phát

Thêm đầu trang hoặc chân trang vào bản phân phát hoặc trang ghi chú

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×