Đồng bộ tệp SharePoint với máy khách đồng bộ OneDrive mới

Đồng bộ tệp SharePoint với máy khách đồng bộ OneDrive mới

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu tổ chức của bạn có gói đăng ký doanh nghiệp Office 365 hoặc sử dụng SharePoint Server 2019, bạn có thể đồng bộ tệp SharePoint của bạn vào một thư mục trên máy tính của bạn, nơi bạn có thể làm việc trực tiếp trong File Explorer và truy nhập các tệp ngay cả khi bạn ngoại tuyến. Bất cứ khi nào bạn đang trực tuyến, bất kỳ thay đổi nào bạn hoặc người khác thực hiện sẽ đồng bộ tự động.

Lưu ý: Để biết thông tin về đồng bộ tệp trên macOS, hãy xem đồng bộ tệp bằng ứng dụng khách đồng bộ OneDrive trên máy Mac OS X.

Thiết lập đồng bộ

 1. Trên công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , chọn SharePoint, sau đó chọn site có chứa các tệp bạn muốn đồng bộ.

 2. Bấm tài liệu hoặc dẫn hướng đến thư mục con bạn muốn đồng bộ.

 3. Bấm đồng bộ. (Bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần trên một máy tính để thiết lập đồng bộ trên máy tính đó. Sau khi bạn thiết lập đồng bộ, thì tệp đồng bộ tự động.)

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nút Đồng bộ trên thư viện SharePoint.
 4. Nếu trình duyệt của bạn yêu cầu quyền dùng "Microsoft OneDrive", hãy xác nhận rằng đây là thấy ổn.

  Quan trọng: Nếu bạn nhìn thấy màn hình cho biết "thư viện mà bạn muốn sync?", trang web của bạn chưa thiết lập để đồng bộ hóa với Ứng dụng OneDrive trên máy tính. Nếu bạn là người quản trị CNTT cho tổ chức của bạn, hãy xem cho phép người dùng đồng bộ tệp SharePoint với máy khách mới đồng bộ OneDrive. Nếu bạn không phải là người quản trị CNTT và màn hình của bạn không trông như thế nào trong bài viết này, hãy xem các tệp SharePoint đồng bộ với OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách (Groove.exe) hoặc liên hệ với bộ phận CNTT của bạn.

 5. Chọn thư mục mà bạn muốn đồng bộ, sau đó bấm bắt đầu đồng bộ.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại cho phép các cấu hình của thư mục đồng bộ.

  Các tệp sẽ đồng bộ với thư mục trên PC của bạn có tên của tổ chức của bạn (ví dụ, % userprofile%\Contoso). Thư mục này được tự động thêm vào ngăn bên trái trong File Explorer. Bạn không thể chọn để đồng bộ đến vị trí khác.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị đồng bộ hóa thư mục cho OneDrive và các site.
 6. Để đồng bộ tệp trên máy tính khác, đi tới máy tính đó và làm theo các bước một lần nữa.

Lưu ý: 

 • Bây giờ bạn có thể đồng bộ bảo vệ bằng IRM SharePointOneDrive tệp và tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Nếu bạn hiện đang đồng bộ một vị trí bảo vệ bằng IRM bằng cách dùng chuyển tiếp từ trước đó trong OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách, dừng đồng bộ với ứng dụng khách đồng đó trước tiên. Sau đó, cài đặt ứng dụng khách Rights Management Service (RMS). Khi đó kết thúc, mở vị trí SharePoint hoặc OneDrive trong trình duyệt của bạn và bấm "Đồng bộ hóa" để bắt đầu đồng bộ với Ứng dụng OneDrive trên máy tính.

 • Nếu bạn thấy biểu tượng khóa trên các tệp đã đồng bộ trong File Explorer, nó có nghĩa là các tệp được đồng bộ chỉ đọc. Bạn có thể không có quyền chỉnh sửa các tệp hoặc thư viện có thể yêu cầu kiểm xuất hoặc yêu cầu cột hoặc siêu dữ liệu. Nếu bạn thay đổi các tệp trên máy tính của bạn, những thay đổi không đồng bộ hóa.

 • Bạn không thể di chuyển sổ ghi chép OneNote từ một trang web khác trên máy tính của bạn, và nếu bạn di chuyển các tệp Office khác giữa trang, lịch sử Phiên bản sẽ bị mất. Để di chuyển tệp Office, đi tới trang và sử dụng lệnh di chuyển hoặc sao chép vào .

 • Nếu tên trang web chứa ký tự chẳng hạn như ":" mà không được hỗ trợ trong tên thư mục trong Windows, không thể đồng bộ tệp trên trang.

 • Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước đó, cấu trúc thư mục cho thư mục đã đồng bộ của bạn có thể thay đổi khi bạn bắt đầu đồng bộ với Ứng dụng OneDrive trên máy tính. Trên máy tính Windows 7 nơi bạn đã sử dụng ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước đó, bạn vẫn có thể thấy một thư mục "SharePoint" cũ trong phần yêu thích trong File Explorer. Bạn có thể loại bỏ thêm "SharePoint" yêu thích bằng cách bấm chuột phải nó, sau đó chọn loại bỏ.

Thay đổi thiết đặt đồng bộ

Để thay đổi thư mục đồng bộ cho một trang, hoặc để ngừng đồng bộ tất cả các tệp trên một trang web, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn biểu tượng đám mây OneDrive màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ Windows.

  OneDrive SyncClient với các biểu tượng đám mây màu lam và đám mây màu trắng

 2. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Cài đặt.

  Ảnh chụp màn hình khi đi đến Cài đặt OneDrive

  (Bạn có thể cần phải bấm vào mũi tên hiện biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để nhìn thấy biểu tượng OneDrive . Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo, OneDrive có thể không chạy. Bấm bắt đầu, nhập OneDrive trong hộp tìm kiếm, sau đó bấm OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 3. Bấm vào tab tài khoản để xem danh sách tất cả các trang đồng bộ hóa của bạn.

  Ảnh chụp màn hình các cài đặt tài khoản trong máy khách đồng bộ OneDrive.
 4. Để thay đổi thư mục mà bạn đang đồng bộ, bấm chọn thư mục cho thư viện đó, sau đó chọn thư mục mà bạn muốn đồng bộ. Để ngừng đồng bộ một trang web, hãy bấm ngừng đồng bộ hóa bên cạnh trang. (Bản sao của tệp vẫn còn trên máy tính của bạn. Bạn có thể xóa chúng nếu bạn muốn.)

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ One Drive for Business từ PC hoặc máy Mac, hãy mở trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều khiến tôi không thích.

Người quản trị One Drive for Business còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×