Đồng bộ tài khoản Google của bạn để Microsoft Cloud

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập Nhật: Tháng 1 2018

Để cải thiện trải nghiệm Gmail của bạn trong thư và lịch dành cho Windows 10 và Outlook 2016 cho Mac, bây giờ bạn có thể đồng bộ tài khoản Google của bạn để Microsoft Cloud. Điều này cho phép bạn tận hưởng nhiều tính năng tốt nhất của thư và lịch và Outlook 2016 cho Mac, được trước đó chỉ sẵn dùng cho những người có tài khoản email Outlook.com, Office 365hoặc Exchange Server .

Outlook 2016 cho người dùng Mac: khả năng đồng bộ với Microsoft Cloud lăn ra dần để những người dự nội chậm. Nó sẽ triển khai trên toàn cho tất cả người dùng vào ngày mới hơn.

Những tính năng mới sẽ sẵn dùng cho tài khoản Gmail trong lịch và thư?

  • Tập trung vào các hộp thư đến (Tìm hiểu thêm)

  • Du lịch và giao hàng theo dõi (Tìm hiểu thêm)

  • Tìm kiếm được cải tiến

  • Đồng bộ hóa thư mục bản thảo

  • Thể loại lịch

  • Trả lời tự động

Khi chúng tôi phát hành các tính năng Microsoft Cloud mới, họ sẽ được thêm vào cho tất cả các tài khoản mà bạn thêm vào thư và lịch.

Làm thế nào để tôi có thể bật các tính năng trong lịch và thư?

Trong thư và lịch, hộp thoại Cập Nhật tài khoản Google của bạn sẽ mở và nhắc bạn đồng bộ hóa tài khoản Google của bạn để Microsoft Cloud. Chọn và nhập lại địa chỉ email Gmail và mật khẩu của bạn. Thư và lịch sẽ xử lý các phần còn lại của quy trình cho bạn.

Chúng tôi đang dần lăn ra khả năng mới này. Nếu bạn không nhìn thấy lời nhắc để bật nó, bạn nên mong đợi để lấy bản cập nhật này trong tuần tới.

Nếu bạn đang gặp sự cố đồng bộ hóa tài khoản Google của bạn để Microsoft Cloud, hãy xem khắc phục sự cố kết nối tài khoản Google của bạn vào điện toán đám mây của Microsoft.

Điều đồng bộ hóa dữ liệu của tôi Gmail.com để Microsoft Cloud thay đổi của tôi trải nghiệm trên Gmail.com và trong bất kỳ ứng dụng từ Google?

Trải nghiệm của bạn trên Gmail.com và trong bất kỳ ứng dụng từ Google sẽ giữ nguyên không đổi.

Điều gì xảy ra khi tôi bật tính năng này?

Khi bạn bật chức năng này, chúng tôi sẽ đồng bộ tài khoản Google của bạn để Microsoft Cloud. Điều này có nghĩa một bản sao của email, lịch và liên hệ của bạn sẽ được đồng bộ giữa Google và Microsoft dữ liệu trung tâm. Có dữ liệu hộp thư của bạn trong Microsoft Cloud cho phép bạn dùng các tính năng mới của thư và lịch với tài khoản Gmail của bạn. Trải nghiệm của bạn trên Gmail.com và trong bất kỳ ứng dụng từ Google sẽ giữ nguyên không đổi.

Làm thế nào để tắt tính năng này trong lịch và thư?

Để tắt đồng bộ hóa của dữ liệu Gmail.com để Microsoft Cloud từ thiết bị, bạn sẽ cần phải loại bỏ tài khoản email.

  1. Trong thư và lịch, chọn thiết đặt Nút Cài đặt > Quản lý tài khoản.

  2. Chọn tài khoản để mở trang thiết đặt tài khoản.

  3. Chọn xóa bỏ tài khoản để ngừng đồng bộ hóa.

Điều khoản áp dụng cho dữ liệu Gmail.com của tôi?

Thỏa thuận dịch vụ MicrosoftTuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft áp dụng của bạn sử dụng thư và lịch dành cho Windows 10 và dữ liệu Gmail.com nếu bạn bật tính năng này. Ngoài ra, điều khoản Dịch vụ và quyền riêng tư chính sách của Google tiếp tục áp dụng cho dữ liệu Gmail.com của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm tài khoản email vào Outlook

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×