Đồng bộ sổ ghi chép trong OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote 2016 tự động đồng bộ sổ ghi chép được chia sẻ theo định kỳ. Nhưng đôi khi bạn có thể muốn đồng bộ một sổ ghi chép được chia sẻ để bảo đảm các thay đổi của mình được tải lên ngay (chẳng hạn như nếu bạn sắp lên máy bay và cần phải tắt máy tính xách tay).

  1. Bấm Tệp > Thông tin > Xem Trạng thái Đồng bộ.

    Xem trạng thái đồng bộ hóa của sổ tay OneNote.

  2. Trong hộp thoại Đồng bộ Sổ ghi chép Chung mở ra, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:

    • Bấm Đồng bộ Tất cả để đồng bộ tất cả các sổ ghi chép chia sẻ của bạn.

    • Bấm Đồng bộ Ngay bên cạnh sổ ghi chép mà bạn muốn đồng bộ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×