Đồng bộ sổ ghi chép theo cách thủ công

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tự động đồng bộ hóa sổ tay chia sẻ được bật theo mặc định. Nếu bạn không muốn người khác nhìn thấy các thay đổi bạn thực hiện cho sổ ghi chép được chia sẻ cho đến khi hoàn thành sửa chúng (ví dụ, trong khi bạn vẫn đang kiểm tra dữ liệu), bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa tự động đồng bộ hóa và bật lại sau.

Tắt tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động

 1. Để đồng bộ theo cách thủ công, hãy bấm tệp >Xem trạng thái đồng bộ.

 2. Trong hộp thoại Đồng bộ sổ ghi chép chung , bấm đồng bộ theo cách thủ công.

  Quan trọng: Khi bạn làm việc ngoại tuyến, OneNote không cố đồng bộ hóa các thay đổi sổ ghi chép mà bạn thực hiện trên máy tính của bạn, ngay cả khi bạn thoát ra và khởi động lại OneNote sau một lúc. Không có ai có thể nhìn thấy các thay đổi vào sổ tay cho đến khi bạn bật tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động trở lại.

Bật đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động trở lại

 1. Để khôi phục tự động đồng bộ, hãy bấm tệp >Xem trạng thái đồng bộ.

 2. Trong hộp thoại Đồng bộ sổ ghi chép chung , bấm đồng bộ tự động mỗi khi có thay đổi, sau đó bấm Đồng bộ tất cả.

 3. Bấm đóng khi đồng bộ hóa kết thúc.

Tắt tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động

 1. Để làm việc ngoại tuyến, hãy bấm tệp >Xem trạng thái đồng bộ.

 2. Trong hộp thoại Đồng bộ sổ ghi chép chung , hãy bấm làm việc ngoại tuyến.

  Quan trọng: Khi bạn làm việc ngoại tuyến, OneNote không cố đồng bộ hóa các thay đổi sổ ghi chép mà bạn thực hiện trên máy tính của bạn, ngay cả khi bạn thoát ra và khởi động lại OneNote sau một lúc. Không có ai có thể nhìn thấy các thay đổi vào sổ tay cho đến khi bạn bật tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động trở lại.

Bật đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động trở lại

 1. Để khôi phục tự động đồng bộ, hãy bấm tệp >Xem trạng thái đồng bộ.

 2. Trong hộp thoại Đồng bộ sổ ghi chép chung , bấm đồng bộ tự động mỗi khi có thay đổi, sau đó bấm Đồng bộ tất cả.

 3. Bấm đóng khi đồng bộ hóa kết thúc.

Tắt tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động

 1. Mở sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn vô hiệu hóa tự động đồng bộ hóa giữa các sổ ghi chép được chia sẻ tệp và máy tính.

 2. Trên menu tệp , trỏ đến đồng bộ, sau đó bấm Làm việc ngoại tuyến.

  Quan trọng: Khi bạn làm việc ngoại tuyến, OneNote không cố đồng bộ hóa các thay đổi sổ ghi chép mà bạn thực hiện trên máy tính của bạn, ngay cả khi bạn thoát ra và khởi động lại OneNote sau một lúc. Không có ai có thể nhìn thấy các thay đổi vào sổ tay cho đến khi bạn bật tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động trở lại.

Bật đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động trở lại

 1. Mở sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn bật tự động đồng bộ hóa giữa các sổ ghi chép được chia sẻ tệp và máy tính.

 2. Trên menu tệp , trỏ đến đồng bộ, sau đó bấm Trạng thái đồng bộ sổ ghi chép.

 3. Trong hộp thoại Đồng bộ sổ ghi chép chung , bấm đồng bộ tự động mỗi khi có thay đổi, sau đó bấm Đồng bộ ngay.

 4. Bấm đóng khi đồng bộ hóa sổ ghi chép được hoàn thành.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×