Đồng bộ sổ ghi chép tự động hoặc theo cách thủ công trong OneNote cho Windows 8

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote cho Windows 8 tự động giữ trên nền tảng điện toán đám mây sổ tay của bạn đồng bộ hóa trong tầm mắt, cho dù bạn chỉnh sửa mức độ thường xuyên, tổ chức lại, hoặc thực hiện thay đổi. Sau khi một gián đoạn dịch vụ (ví dụ, mất kết nối Internet trong một chuyến bay dài), OneNote sẽ tự động đồng bộ ghi chú của bạn ngay sau khi bạn kết nối lại.

Thỉnh thoảng, bạn có thể thích để đồng bộ các ghi chú của bạn theo cách thủ công (ví dụ, sau khi dán một lượng lớn các ghi chú hoặc tài liệu vào sổ ghi chép ngay trước khi bạn cần tắt máy). Việc đồng bộ theo cách thủ công đảm bảo rằng tất cả các thay đổi mới nhất của bạn sẽ được tải lên ngay, cho phép các tác giả khác trong sổ ghi chép được chia sẻ có thể xem tất cả những thay đổi này ngay lập tức.

Đồng bộ thủ công sổ ghi chép:
  1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào biểu tượng cán bên cạnh Ghi chú Gần đây ở góc trên bên trái.

  2. Trong ngăn xám xuất hiện ở bên trái, gõ nhẹ và giữ tên của sổ ghi chép mà bạn muốn đồng bộ. Đường viền được in đậm và dấu kiểm xuất hiện quanh sổ ghi chép để xác nhận khi sổ ghi chép được chọn.

  3. Trong thanh ứng dụng xuất hiện ở dưới cùng màn hình, hãy gõ nhẹ Đồng bộ.

Đồng bộ bất kỳ sổ ghi chép nào theo cách thủ công sẽ không gián đoạn hoặc dừng quá trình đồng bộ sổ ghi chép tự động lặp lại và đang diễn ra trong OneNote.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×