Đồng bộ lịch cá nhân của nhân viên với Microsoft Bookings

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi nhân viên của bạn sẽ tạo một cuộc hẹn trên lịch công việc Office 365 của họ, nó sẽ chặn sự sẵn sàng của họ trong đặt chỗ. Sau khi đặt thực hiện bởi một khách hàng bằng cách dùng ứng dụng đặt chỗ trực tuyến, đăng ký đó xuất hiện trên lịch của họ làm việc. Đặt chỗ sẽ không hiển thị bất kỳ thông tin cá nhân trong đặt lịch. Nó sẽ chỉ hiển thị thời gian không sẵn dùng cho cuộc hẹn.

Lưu ý: Đặt chỗ được bật theo mặc định đối với khách hàng có thuê bao Office 365 Business Premium, hoặc Office 365 A3 và Office 365 A5 . Đặt chỗ cũng là dành cho khách hàng có Office 365 Enterprise E3 và E5, nhưng nó sẽ bị tắt theo mặc định. Để bật, hãy xem truy nhập vào ứng dụng Office 365 business dành cho thuê bao doanh nghiệp.

Gặp vấn đề về đồng bộ hóa lịch của nhân viên của bạn? Kiểm tra khắc phục sự cố: lịch của nhân viên này không thể đồng bộ cho các giải pháp.

Đồng bộ hóa lịch công việc để Đặt chỗ

Để đồng bộ của một người dùng cá nhân lịch Office 365 làm việc với đặt chỗ, bạn sẽ cần phải bật điều này cho từng nhân viên từ nhân viên trong đặt trang. Bạn cũng có thể đặt lịch quản trị để thực hiện thay đổi này.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đồng bộ lịch cho những người có tài khoản công việc Office 365 trong tổ chức Office 365 của bạn. Bạn không thể sử dụng một lịch bên ngoài, chẳng hạn như Outlook.com.

  1. Từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365, chọn đặt chỗ.

  2. Đi tới trang nhân viên .

  3. Chọn nhân viên có lịch bạn muốn đồng bộ với đặt chỗ.

  4. Trong phần tính khả dụng , chọn sự kiện trên lịch cá nhân ảnh hưởng đến sự sẵn sàng, sau đó bấm lưu.

    Ngăn nhân viên với các hộp kiểm bên dưới trạng thái sẵn sàng được chọn

Xem Thêm

Tạo danh sách nhân viên của bạn

Thiết lập nhân viên giờ làm việc

Lên lịch đóng cửa kinh doanh, thời gian, và thời gian nghỉ

Nói lời chào với Microsoft đặt chỗ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×