Đồng bộ lịch cá nhân của nhân viên với Microsoft Bookings

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong tuần tới, bạn có thể đồng bộ của một người dùng cá nhân Office 365 công việc lịch sự sẵn sàng với Đặt chỗ. Khi nhân viên của bạn sẽ tạo một cuộc hẹn trên lịch công việc Office 365 của họ, nó sẽ chặn sự sẵn sàng của họ trong đặt chỗ. Sau khi đặt thực hiện bởi một khách hàng bằng cách dùng ứng dụng đặt chỗ trực tuyến, đăng ký đó xuất hiện trên lịch của họ làm việc. Đặt chỗ sẽ không hiển thị bất kỳ thông tin cá nhân trong đặt lịch. Nó sẽ chỉ hiển thị thời gian không sẵn dùng cho cuộc hẹn.

Đồng bộ hóa lịch Office 365 với Microsoft Bookings sẽ lăn ra qua vài tuần tiếp theo và không có thể ngay lập tức sẵn dùng cho tất cả người dùng.

Đồng bộ hóa lịch công việc để Đặt chỗ

Để đồng bộ của một người dùng cá nhân lịch Office 365 làm việc với đặt chỗ, bạn sẽ cần phải bật điều này cho từng nhân viên từ nhân viên trong đặt trang. Bạn cũng phải là người quản trị đặt chỗ để thực hiện thay đổi này.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đồng bộ lịch cho những người có tài khoản công việc Office 365 trong tổ chức Office 365 của bạn. Bạn không thể sử dụng một lịch bên ngoài, chẳng hạn như Outlook.com.

  1. Từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365, chọn đặt chỗ.

    AppLauncher có lát xếp đặt chỗ được tô sáng
  2. Đi tới trang nhân viên .

  3. Chọn nhân viên có lịch bạn muốn đồng bộ với đặt chỗ.

  4. Trong phần tính khả dụng , chọn sự kiện trên lịch cá nhân ảnh hưởng đến sự sẵn sàng, sau đó bấm lưu.

    Sau khi bạn đã đồng bộ nhân viên thành viên lịch để Đặt chỗ, hãy đảm bảo để cho phép nhân viên của bạn và đồng nghiệp biết rằng họ cũng có thể chia sẻ trạng thái sẵn sàng lịch của họ với nhân viên khác. Hãy xem chia sẻ lịch Outlook với người khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo danh sách nhân viên của bạn

Thiết lập nhân viên giờ làm việc

Lên lịch đóng cửa kinh doanh, thời gian, và thời gian nghỉ

Nói lời chào với Microsoft đặt chỗ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×